ariinfo.ee spam kirjade saatja on Äri-info OÜ

lehekülje ariinfo.ee omanik on: Registreerija andmed: Nimi: Äriinfo OÜ Kontaktisikute andmed: Nimi: žanna Kalašnikova E-posti aadress: zhanna.kalashnikova@gmail.com Registreerimise aeg: 04.07.2010 05:49:21 Registripidaja: eedirect ja selle omanikuks omakorda Äriregistri järgi firma: Äri-Info OÜ (registrikood 11344429) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas: Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded: Harju Maakohtu registriosakonnas: 1. kanne kinnitatud … Read more