2017. Daniil Domožilov

Kevadest 2017. tegutseb spam kirjade saatmisega Creative Vibes Lab ehk cvlab.ee, mille on registreerinud OH Eesti OÜ. Firma juhatuse liige on Daniil Domižilov ja neid kirju iseloomustas võõra nime all esinemine. Näiteks saadeti nimedega Marko Mihkelson või Arvo Pärt spam kirja pakkumisi. Sealt sai ka teada, et esimese kuriteo(varguse) sooritas Daniil alaealisena ja kohtuotsuse järgi pidi tema ema tasuma kulud 14029,40 krooni (oktoober 2007). Tekst häiris “Anton Ivanovi” sedavõrd, et nõudis selle kustutamist. Seejärel korraldas võltsitud spam kirjade saatmise, kus oli link sellele domeenile ja omaniku nimi ning e-mailid, et tõkestada ligipääs tekstile. Sellele vastuseks saigi avaldatud järgnev kohtumäärus.

RUS: +372 53 603 354
EST: +372 56 333 458
+372 557 557 0 (RUS) ehk 5575570 ehk 557 5570
+372 53 819 464 (EST)

OH Eesti OÜ
domeeni cvlab.ee registreerija: on OH EESTI OÜ Reg. no. 12424828 (EE)
Telefon cvlab.ee lehelt
Telefon cvlab.ee lehelt telefon +372 56 333 458
Ettevõtjale OH Eesti OÜ on 10.04.2018 tehtud määrus nr Ä 10179565 / M4 - Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks:
Ettevõtjale OH Eesti OÜ on 10.04.2018 tehtud määrus nr Ä 10179565 / M4 – Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks:

Viimase vangistuse toonud kohtuotsus Daniil Domožilov kohtuotsus 2015. kelmuste eest okidoki.ee ostudega(.pdf fail) ja selle katkendid.

Kohus Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht 20.06.2016 Jõhvi kohtumaja
Kriminaalasja number 1-15-9997 (15244000139)

Kriminaalasi Daniil DOMOŽILOV süüdistus Karistusseadustiku §209 lg.2 p.1, 4 järgi

§ 209. Kelmus

(1) Teisele isikule varalise kahju tekitamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 – jõust. 01.01.2015]

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise, omastamise, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise või turustamise, asja tahtliku rikkumise või hävitamise, kelmuse või väljapressimise;
4) grupi poolt või
karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 – jõust. 01.01.2015]

Süüdistatavad
Daniil DOMOŽILOV
sünd. 04.06.1992, isikukood 39206042525, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidus, töökoht
puudub, emakeel vene keel, varem kriminaalkorras karistatud
– Viru Maakohtu 05.10.2007 otsusega KarS §199 lg.2 p.4, 8, §203 järgi vangistusega 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 23.04.2013 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 3, 4 järgi vangistusega 1 aasta 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 4 järgi vangistusega 2 aastat tingimisi katseajaga 3 aastat
Oli kahtlustatavana kinni peetud 11.02.2015 – 12.02.2015
Tõkend – vahistamine – alates 10.06.2015

O T S U S T A S :
Süüdi tunnistada Daniil DOMOŽILOV Karistusseadustiku §209 lg.2 p.1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.
Karistusseadustiku §68 lg.1 alusel arvata Daniil DOMOŽILOVI karistusaja hulka tema eelvangistuses viibitud aeg 11.02.2015 – 12.02.2015, s.o 2 (kaks) päeva ja lõplikult kuulub Daniil DOMOŽILOVIL kandmisele 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
Karistusseadustiku §65 lg.2 alusel liita mõistetud karistusele 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 (kaks) aastat vangistust ja mõista Daniil DOMOŽILOVILE liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 28
(kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
Daniil DOMOŽILOVI karistuse kandmise algus on 10.06.2015.
Daniil DOMOŽILOVI suhtes kohaldatud tõkend – vahistamine – jätta muutmata
kuni kohtuotsuse jõustumiseni.

Süüdistused

Daniil Domožilov on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema, olles
karistatud Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 4 järgi
vangistusega 2 aastat tingimisi katseajaga 3 aastat, pani toime uued kuriteod:
31.01.2015 – German Kazantsev, Ingvar Peet, Daniil Domožilov ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud fotoaparaadi Nikon D5000 hinnaga 220 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SEB panga võltsitud
maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
Omniva vahendusel fotoaparaadi Kiviõli linna saaja poolt märgitud pakiautomaati.
03.02.2015 kell 10.26 võttis grupp fotoaparaadi pakiautomaadist välja ja omastas.
28.11.2014 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet ja German Kazantsev, tegutsedes grupis
võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid
telefonilt numbriga xxx xx xx kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee müüki
pandud mobiiltelefon iPhone5 (IMEI kood xxx) hinnaga 290 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel SEB panga võltsitud maksekorralduse nr.121.
Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel
mobiiltelefoni Kiviõli linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 29.11.2014 võttis
grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
14.01.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud tahvelarvuti iPad 3 16GB 4G hinnaga 220 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx Swedbank AS
võltsitud maksekorralduse. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
Omniva vahendusel tahvelarvuti saaja poolt märgitud Jõhvi linna pakiautomaati.
15.01.2015 võttis grupp tahvelarvuti pakiautomaadist välja ja omastas.
07.01.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domozilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xx Xxx Xxx kavatsusest omandada temalt portaali
okidoki.ee müüki pandud tahvelarvuti iPad 3 16GB hinnaga 230 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SwedBank AS võltsitud
maksekorralduse. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva
vahendusel tahvelarvuti saaja poolt märgitud Jõhvi linna pakiautomaati. 08.01.2015
võttis grupp tahvelarvuti pakiautomaadist välja ja omastas.
08.01.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon Apple iPhone 5S16GB hinnaga 399
eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SEB panga
võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni saaja poolt märgitud Jõhvi linna
pakiautomaati. 09.01.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
30.01.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone 5S hinnaga 360 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SEB panga võltsitud
maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
12Omniva vahendusel mobiiltelefoni saaja poolt märgitud Kiviõli linna pakiautomaati.
03.02.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
30.01.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domozilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx xxx kavatsusest omandada temalt portaali
okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone 5S (IMEI xxx) hinnaga 400 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx.xx@mail.ru SEB
panga võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Kiviõli linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 31.01.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
19.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone 5S (IMEI xxx) hinnaga 270
eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SEB panga
võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Jõhvi linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 20.02.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
13.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud fotoaparaat Sony a300 + 18-55mm Kit hinnaga 550
eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SEB panga
võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis xxx xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel fotoaparaadi Kiviõli linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 14.02.2015 võttis grupp fotoaparaadi pakiautomaadist välja ja
omastas.
27.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxx kavatsusest omandada temalt portaali
okidoki.ee müüki pandud fotoaparaat Canon E0S 7D hinnaga 560 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx.xxx@mail.ru Swedbanga
võltsitud maksekorralduse nr.4. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel fotoaparaadi Jõhvi linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 02.03.2015 võttis grupp fotoaparaadi pakiautomaadist välja ja
omastas.
10.03.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud tahvelarvuti Tab Pro Samsung SM-T900 hinnaga
400 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt
kolosov_xxx@xx.ru AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.56. Pärast seda
saatis Xxx xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel tahvelarvuti Jõhvi
linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 11.03.2015 võttis grupp arvuti
pakiautomaadist välja ja omastas.
18.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon Samsung Galaxy hinnaga 325 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx Swedbanga võltsitud
maksekorralduse. Pärast seda saatis Xxx xxx 20.02.2015 postiteenuse Omniva
13vahendusel tahvelarvuti Jõhvi linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 21.02.2015
võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
27.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mängukonsool xbox360 500GB/go hinnaga 300
eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel AS SEB panga võltsitud
maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
Omniva vahendusel mängukonsooli Kiviõli linna saaja poolt märgitud pakiautomaati.
02.03.2015 võttis grupp mängukonsooli pakiautomaadist välja ja omastas.
25.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mängukonsooli Xbox hinnaga 390 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SEB panga võltsitud
maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
Omniva vahendusel mängukonsooli Jõhvi linna saaja poolt märgitud pakiautomaati.
26.02.2015 võttis grupp mängukonsooli pakiautomaadist välja ja omastas.
08.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud kuldehted (kuldsõrmus ja kuldripats) hinnaga 300
eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel AS LHV panga võltsitud
maksekorralduse nr.89. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
Omniva vahendusel kuldehted Jõhvi linna saaja poolt märgitud pakiautomaati.
09.05.2015 võttis grupp ehted pakiautomaadist välja ja omastas.
11.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud peegelkaamera Pentax K20D hinnaga 400 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx AS LHV panga
võltsitud maksekorralduse nr.85. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel peegelkaamera Kiviõli linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 12.05.2015 võttis grupp kaamera pakiautomaadist välja ja omastas.
23.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mängukonsool Playstation 4 hinnaga 510 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx AS LHV panga
võltsitud maksekorralduse nr.10. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel mängukonsooli Jõhvi linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 25.05.2015 võttis grupp mängukonsooli pakiautomaadist välja ja
omastas.
27.03.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud tahvelarvuti Apple iPad Air 16GB 4G hinnaga 370
eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx AS LHV
panga võltsitud maksekorralduse nr.14. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel tahvelarvuti Kohtla-Järve linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 28.03.2015 võttis grupp arvuti pakiautomaadist välja ja omastas.
1431.03.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud kaamera NIKON D 5100 ja objektiiv Nikkor AF –
S DX 18-55 MM f/3.5-5.6 VR hinnaga 370 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad
e-posti teel aadressilt xxx esitasid AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.61.
Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel kaamera ja
objektiivi Jõhvi linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 01.04.2015 võttis grupp
kaamera pakiautomaadist välja ja omastas.
31.03.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domozilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon LG G3D855 TITAN LG G 3 16GB
(IMEI kood – xxx) hinnaga 250 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti
teel aadressilt xxx AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.67. Pärast seda
saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Jõhvi
linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 01.04.2015 võttis grupp telefoni
pakiautomaadist välja ja omastas.
18.03.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxx kavatsusest omandada temalt portaali
okidoki.ee müüki pandud tahvelarvuti Samsung T 805 Galaxy Tab S 10,5, 16 GB
Bronze (IMEI kood – xxx) hinnaga 365 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad
e-posti teel aadressilt xxx AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.11. Pärast
seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel tahvelarvuti
Kiviõli linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 19.03.2015 võttis grupp arvuti
pakiautomaadist välja ja omastas.
14.03.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud kaamera Canon 650 d hinnaga 700 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx AS LHV panga
võltsitud maksekorralduse nr.10. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel kaamera Kiviõli linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 16.03.2015 võttis grupp kaamera pakiautomaadist välja ja omastas.
26.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon IPhone 6 16GB (kuldset värvi
korpusega) hinnaga 520 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel
aadressilt xxx@inbox.ru AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.2. Pärast seda
saatis Xxx Lill samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Jõhvi
linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 27.05.2015 võttis grupp telefoni
pakiautomaadist välja ja omastas.
22.05.2014 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mängukonsool hinnaga 340 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@mail.ru SEB panga võltsitud
maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
15Omniva vahendusel mängukonsooli Jõhvi linna saaja poolt märgitud pakiautomaati.
25.05.2015 võttis grupp mängukonsooli pakiautomaadist välja ja omastas.
25.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee müüki
pandud mobiiltelefon iPhone 5s 16 GB hinnaga 500 eurot. Maksmise kinnitamiseks
esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@bk.ru AS LHV panga võltsitud
maksekorralduse nr.7. Pärast seda saatis Xxx Xxx postiteenuse Omniva vahendusel
mobiiltelefoni Jõhvi linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 26.05.2015 võttis grupp
mobiiltelefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
03.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon Sony Xperia ZR hinnaga 180 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@gmail.com SEB
panga võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Jõhvi linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 04.02.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
05.02.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud käekell Emporio Armani ar1410 hinnaga 103 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt Xxx.xxx@gmail.com SEB
panga võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel käekella Jõhvi linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 06.02.2015 võttis grupp kella pakiautomaadist välja ja omastas.
05.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon SAMSUNG Galaxy Note 3 hinnaga
350 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt a-
poljakov@list.ru AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.2. Pärast seda saatis
Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Rakvere linna
saaja poolt märgitud pakiautomaati. 06.05.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist
välja ja omastas.
14.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt portaali
okidoki.ee müüki pandud tahvelarvuti iPad mini hinnaga 250 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx.xxx@mail.ru AS LHV panga
võltsitud maksekorralduse nr.7. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval,
postiteenuse Omniva vahendusel tahvelarvuti Rakvere linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 15.05.2015 võttis grupp arvuti pakiautomaadist välja ja omastas.
08.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domozilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone 6 hinnaga 605 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@bk.ru AS LHV
panga võltsitud maksekorralduse nr.7. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Jõhvi linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 09.05.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
1602.06.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Maksim Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mängukonsool PlayStation4 Sony hinnaga 350
eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx.xxx@mail.ru
AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.19. Pärast seda saatis Maksim Xxx
samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mängukonsooli Narva linna saaja poolt
märgitud pakiautomaati. 03.06.2015 võttis grupp mängukonsooli pakiautomaadist
välja ja omastas.
13.04.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud multikeetja Redmond hinnaga 197 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel AS LHV panga võltsitud
maksekorralduse nr.41. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
Omniva vahendusel multikeetja Redmond Kiviõli linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 14.04.2015 võttis grupp multikeetja pakiautomaadist välja ja omastas.
29.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxx kavatsusest omandada temalt portaali
okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone 6 hinnaga 510 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@bk.ru AS LHV panga
võltsitud maksekorralduse nr.16. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Jõhvi linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 30.05.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
09.04.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov ja German Kazantsev, tegutsedes grupis
võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid
telefonilt numbriga xxx Xxx Xxx kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee
müüki pandud tahvelarvuti Galaxy TabS 8.4 (IMEI kood – 353220061793284) hinnaga
275 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@mail.ru
LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.2. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal
päeval postiteenuse Omniva vahendusel tahvelarvuti Rakvere linna saaja poolt
märgitud pakiautomaati. 10.06.2015 võttis grupp arvuti pakiautomaadist välja ja
omastas.
27.12.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone IMEI kood 013412004119824
hinnaga 375 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt
xxx@mail.ru SEB panga võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx
Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Narva linna saaja
poolt märgitud pakiautomaati. 29.12.2014 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja
ja omastas.
12.12.2014 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud fotoaparaat Pentax hinnaga 370 eurot. Maksmise
kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@gmail.com Swedbank AS
võltsitud maksekorralduse. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse
Omniva vahendusel fotoaparaadi Sillamäe linna saaja poolt märgitud pakiautomaati.
16.12.2014 võttis grupp fotoaparaadi pakiautomaadist välja ja omastas.
1727.12.2014 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet ja German Kazantsev, tegutsedes grupis
võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid
telefonilt numbriga xxx Maksim Xxxle kavatsusest omandada temalt portaali
okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon Samsung Galaxy S5 hinnaga 405 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx@mail.ru SEB panga
võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Maksim Xxx samal päeval
postiteenuse Itella Smartpost vahendusel mobiiltelefoni Narva linna saaja poolt
märgitud pakiautomaati. 28.12.2014 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja
omastas.
16.01.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet ja German Kazantsev, tegutsedes grupis,
paigutasid internetiportaali okidoki.ee müügikuulutuse iPad air 32GB maksumusega
250 eurot kohta. 17.01.2015 kandis ostja Xxx Osis Xxx Grasovski arveldusarvele
Swedbank AS pangas 250 eurot. Eelnevalt oli Xxx Xxxle lubatud, et pärast raha
laekumist saadetakse iPad air СARGObussiga, kuid Xxx Osis iPadi kätte ei saanud.
Grupil puudus kavatsus iPadi müüa.
27.12.2014 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxile kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon Apple iPhone 5 (IMEI kood –
013720000655694) hinnaga 230 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti
teel aadressilt xxx@mail.ru Swedbank võltsitud maksekorralduse. Pärast seda saatis
Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Itella Smartpost vahendusel mobiiltelefoni
Sillamäe linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 29.12.2014 võttis grupp telefoni
pakiautomaadist välja ja omastas.
18.02.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet ja German Kazantsev, tegutsedes grupis
võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid
telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee
müüki pandud mobiiltelefon Sony Xperia ZR (IMEI kood – 354724060193411)
hinnaga 240 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt
xxx_xxx@mail.ru SEB panga võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis
Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Narva linna
saaja poolt märgitud pakiautomaati. 19.02.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist
välja ja omastas.
05.03.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet ja German Kazantsev tegutsedes grupis
võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid
telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee
müüki pandud mobiiltelefon Samsung Galaxi Note3 (IMEI kood – 358588054555232) hinnaga 240 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti
teel aadressilt xxx@bk.ru SEB panga võltsitud maksekorralduse nr.130. Pärast seda
saatis Xxx Panfilov samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni
Sillamäe linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 06.03.2015 võttis grupp telefoni
pakiautomaadist välja ja omastas.
19.03.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone 5S hinnaga 345 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt ant_smolin@mail.ru AS
LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.17. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal
päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Sillamäe linna saaja poolt
märgitud pakiautomaati. 20.03.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja
omastas.
1810.02.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon Sony Xperia Z2 (IMEI kood –
354724067180478) hinnaga 350 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti
teel aadressilt xxxpiklik@gmail.com SEB panga võltsitud maksekorralduse nr.121.
Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel
mobiiltelefoni Narva linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 11.02.2015 võttis
grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
07.04.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaalil okidoki.ee müüki pandud peegelkaamera Sony A 58 slt-a58k, mälukaardiga,
objektiiviga kotis, hinnaga 355 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti
teel aadressilt xxx@mail.ru AS LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.17. Pärast
seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel peegelkaamera
Sillamäe linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 08.04.2015 võttis grupp telefoni
pakiautomaadist välja ja omastas.
14.05.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon Samsung Note-3 hinnaga 250 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt max_kruglov7@bk.ru
LHV panga võltsitud maksekorralduse nr.5. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal
päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Rakvere linna saaja poolt
märgitud pakiautomaati. 14.05.2015 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja
omastas.
14.04.2015 – Ingvar Peet, Daniil Domožilov, German Kazantsev ja Edvin Štikkel,
tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana
ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt
portaali okidoki.ee müüki pandud fotoaparaat Canon EOS 600d hinnaga 350 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt rselt@bk.ru LHV panga
võltsitud maksekorralduse nr.7. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval
postiteenuse Omniva vahendusel fotoaparaadi Rakvere linna saaja poolt märgitud
pakiautomaati. 15.04.2015 võttis grupp fotoaparaadi pakiautomaadist välja ja
omastas.
Sellega pani Daniil Domožilov toime teisele isikule varalise kahju tekitamise
tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise
eesmärgil, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse,
grupi poolt, s.o kuriteo KarS §209 lg.2 p.1, 4 järgi.

.