ariinfo.ee spam kirjade saatja on Äri-info OÜ

lehekülje ariinfo.ee omanik on:

Registreerija andmed:
Nimi: Äriinfo OÜ
Kontaktisikute andmed:
Nimi: žanna Kalašnikova
E-posti aadress: zhanna.kalashnikova@gmail.com
Registreerimise aeg: 04.07.2010 05:49:21
Registripidaja: eedirect

ja selle omanikuks omakorda Äriregistri järgi firma:

Äri-Info OÜ (registrikood 11344429) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 01.02.2007 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 09.01.2008 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 15.07.2008 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 01.07.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
5. kanne kinnitatud 26.08.2010 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Äri-Info OÜ
5. kanne b) Peterburi tee 46 Tallinn 11415
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Rita Oleks juhatuse liige, isikukood 4670727
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 18.01.2007
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp