Privaatsus

Selle lehekülje aadress on spami.ee ja järgnev info on selle külastajatele.

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

Kommentaari andmeid sh e-maili aadressi, ei kasutata turunduse eesmärgil ega edastata kolmandatele osapooltele.

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Meedia

Failide üleslaadimist käesolevale lehele ei võimaldata. Failide ja tekstide allalaadimine on piiratud autoriõiguse seadusega ehk seda tohib teha isiklikuks otstarbeks aga mitte edasi levitamiseks(selleks on allikale viitamine ja tsiteerimine).

Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Analüütika

Lehel ei ole kasutusel kolmanda osapoole küpsiseid ega muid lahendusi külastajate tegevusest andmete kogumiseks.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sa oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Andmete saatmine

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpsufiltri abil ja selle käigus võib toimuda sisestatud andmete jagamine või edastamine vastava teenuse pakkujatele.

Kontaktandmed

Kontaktide leht