6 spam kirja Merike Lees LE Grupp OÜ

Received: (from apache@localhost) by mail.easydealer.net (8.13.8/8.13.8/ e ——– Original Message ——– Subject: Ärikirjade ja –tekstide kirjutamine on nüüdsest lihtsam Date: Thu, 14 Oct 2010 11:30:22 +0300 From: Kristi Kaasik <info@mekirjastus.ee> Reply-To: Kristi Kaasik <info@mekirjastus.ee> To: Tere! Oma töös puutume me iga päev kokku erinevate kirjade koostamisega, olgu nendeks siis maksmata arvete meeldetuletused kliendile, koosoleku protokollid, … Read more