6 spam kirja Merike Lees LE Grupp OÜ

Received: (from apache@localhost)
by mail.easydealer.net (8.13.8/8.13.8/
e
——– Original Message ——–

Subject: Ärikirjade ja –tekstide kirjutamine on nüüdsest lihtsam
Date: Thu, 14 Oct 2010 11:30:22 +0300
From: Kristi Kaasik <info@mekirjastus.ee>
Reply-To: Kristi Kaasik <info@mekirjastus.ee>
To:

Tere!

Oma töös puutume me iga päev kokku erinevate kirjade koostamisega, olgu nendeks siis maksmata arvete meeldetuletused kliendile, koosoleku protokollid, ametlikud kirjad, kutsed või presentatsioonid.

Nüüd on võimalik saada nende kirjutamiseks ideid, abi ja tuge värskelt ilmunud raamatust .a href=”http://www.mekirjastus.ee/kuidas-kirjutada-tekste.html”>„Kuidas kirjutada tekste?“, mis keskendub eelkõige äri- ja ametitekstidele, tuues nende kohta ka rohkelt näiteid.

Raamat annab ülevaate:

 • firma ametlike dokumentide vormistamise reeglitest koos näidistega (avaldus, protokoll, käsk-voli- ning garantiikiri jms).
 • äri- ja e-kirjade kirjutamisest
 • müügi- ja turundustekstide koostamisest
 • võlanõuete ja meeldetuletuskirjade esitamisest
 • artiklite ja pressiteadete kirjutamisest
 • kutsete saatmisest
 • esitlusmaterjalide koostamisest.

Nõuandeid saab karjääridokumentide: CV-de, motivatsiooni- ja kaaskirja ning soovituskirja koostamiseks.

Kõik käsitlused on varustatud eluliste näidetega, mis aitavad paremini aru saada, kuidas teooriat praktikas rakendada.

Raamat on vajalik nii sekretärile, müügi- ja turundusinimesele kui ka juhile, kes oma igapäevatöös peab koostama erinevaid tekste.

Raamatu sisuga saate lähemalt tutvuda .a href=”http://www.mekirjastus.ee/new-featured-prducts/kuidas-kirjutada-tekste.html”>veebis. Huvi korral saate seda tellida .a href=”http://www.mekirjastus.ee/checkout/cart/”>veebipoest.

Lugupidamisega

Kristi Kaasik

LE Grupp OÜ

Jalak 9-10

Tallinn 11215

Tel 53 400 800

.a href=”http://www.mekirjastus.ee/”>www.mekirjastus.ee

Kiri on saadetud Teile heas usus, et see toode pakub Teile Teie töös kasu. Vabandage, kui Teid asjatult tülitasime. Meililistist lahkumiseks palun saatke vastuskiri, kirjutades teemareale: Listist lahkumine.

e

LE Grupp OÜ (registrikood 11357662) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 28.02.2007 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 10.03.2010 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
3. kanne kinnitatud 17.05.2010 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) LE Grupp OÜ
2. kanne b) Jalaka 9-10 Tallinn 11215
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Merike Lees juhatuse liige, isikukood 4760413
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
3. kanne Põhikiri on muudetud 12.05.2010
3. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

e

domain: mekirjastus.ee
registrant: CID:EEDIRECT:308264
admin-c: CID:EEDIRECT:308264
admin-c: CID:EEDIRECT:308265
nsset: NSSID:EEDIRECT:304686
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 04:59:38
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:308264
org: LE Grupp OÜ
name: Merike Lees
e-mail: merike.lees@mekirjastus.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:59:37

nsset: NSSID:EEDIRECT:304686
nserver: ns0.netpoint.ee (194.204.33.86)
nserver: ns2.netpoint.ee (195.222.13.116)
tech-c: CID:EEDIRECT:308264
tech-c: CID:EEDIRECT:308265
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 04:59:38

e

——– Original Message ——–

Subject: Uus abivahend ingliskeelsete ametiteksitide kirjutamiseks
Date: Wed, 6 Oct 2010 11:29:26 +0300
From: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
Reply-To: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
To:

Tere!

Kõigile neile, kes peavad tööl kirjutama või rääkima inglise keeles, on ilmunud tõhus abimees: Fiona Talboti .a href=”http://www.mekirjastus.ee/new-featured-prducts/inglise-arikeel.html”>„Kuidas olla ingliskeelsete ametitekstide kirjutamisel edukas?“.

See on inglise ärikeele käsiraamat asutustele ja ettevõtetele igapäevaste ingliskeelsete äritekstide koostamiseks.

Te õpite, kuidas oma kirjaliku inglise keelega head muljet jätta, olgu siis tegemist:

 • pressiteadete
 • ettekannete
 • aruannete
 • koosoleku protokollide
 • kasutusjuhendite vms.

Kokkuvõtlikult tähendab inglise ärikeeles kirjutamine paljusõnalisuse ning arusaamatuste vältimist ning selgete sisutihedate sõnumite vormimist. Mida vähem sõnu kirja panna, seda tähtsam on teha seda õigesti.

Raamat on sündinud autori kogemustest piiriülestes ettevõtetes töötamisel. Ta näitab, kui suurt segadust võivad nii välismaalastes kui ka inglise keelt emakeelena kõnelevates inimestes tekitada erinevad viisid, kuidas inglise keelt kasutatakse. Mõisted, mille tähendus on arusaadav Lääne- Euroopas, ei pruugi olla käibel Aasia turgudel ega Ameerikas. See, et inglispärased sõnad ja väljendid on hiilinud sisse teie ettevõtte keelekasutusse, ei tähenda veel, et need oleksid rahvusvaheliselt tunnustatud.

Võib olla üllatav, aga mitmed suured Briti ettevõtted ja valitsusagentuurid lasevad Fiona Talbotil kontrollida ja otsida vigu ka nende Briti turu jaoks mõeldud ametitekstidest. Nad paluvad uurida kasutatavaid sõnu (mis on suunatud ettevõttesisestele ja -välistele klientidele, tarnijatele jne), et aidata neil hinnata, kas need sõnad väljendavad ikka seda, mida nad peavad väljendama. Võib ainult ette kujutada, mis vigu ta leiaks eestlaste kirjutatud kirjadest.

See on raamat, mis kuulub igas büroos vajalike töövahendite hulka, olgu siis sekretäri riiulis või juhi lauasahtlis. Huvi korral saate raamatut tellida  .a href=”http://www.mekirjastus.ee/checkout/cart/”>veebipoest.

Lugupidamisega

Merike Lees

ME Kirjastus

Tel 53 400 800

.a href=”http://www.mekirjastus.ee/”>www.mekirjastus.ee

Kiri on saadetud Teile heas usus, et see toode pakkub Teile Teie töös kasu. Vabandage, kui Teid asjatult tülitasime. Meililistist lahkumiseks palun saatke vastuskiri, kirjutades teemareale: Listist lahkumine.

e
——– Original Message ——–

Subject: Käsiraamat „Kuidas kirjutada tekste?“ ettevõtetele ja asutustele nüüd ilmunud
Date: Tue, 28 Sep 2010 11:09:42 +0300
From: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
Reply-To: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
To:

Tere!

Ilmunud on bürookäsiraamatu .a href=”http://www.mekirjastus.ee/new-featured-prducts/kuidas-kirjutada-tekste.html”>“Kuidas kirjutada tekste?”uus trükk, mis pakub abi ja tuge erinevate äri- ja ametitekstide koostamisel.

Raamatust saab ülevaate firma ametlike dokumentide vormistamise reeglitest koos näidistega (avaldus, protokoll, käsk-, voli- ning garantiikiri jms).  Samuti käsitletakse äri- ja e-kirjade kirjutamise ning müügi- ja turundustekstide koostamise põhimõtteid, võlanõuete ja meeldetuletuskirjade esitamist, artiklite kirjutamist ja esitlusmaterjalide koostamist.

Nõuandeid saab karjääridokumentide: CV-de, motivatsiooni- ja kaaskirja ning soovituskirja koostamiseks.

Kõik käsitlused on varustatud eluliste näidetega, mis aitavad paremini aru saada, kuidas teooriat praktikas rakendada.

Raamat on vajalik nii sekretärile, müügi- ja turundusinimesele kui ka juhile, kes oma igapäevatöös peab koostama erinevaid tekste. Seeon vajalik töövahend igas büroos, olgu siis sekretäri riiulis või juhi lauasahtlis.

Raamatuga saate lähemalt tutvuda .a href=”http://www.mekirjastus.ee/new-featured-prducts/kuidas-kirjutada-tekste.html”>veebis. Huvi korral saate seda tellida  .a href=”http://www.mekirjastus.ee/checkout/cart/”>veebipoest.

Lugupidamisega

Merike Lees

CD „Töödokumendid 2010“ toimetaja

LE Grupp OÜ

Jalak 9-10

Tallinn 11215

Tel 53 400 800

.a href=”http://www.mekirjastus.ee/”>www.mekirjastus.ee

Kiri on saadetud Teile heas usus, et see toode pakkub Teile Teie töös kasu. Vabandage, kui Teid asjatult tülitasime. Meililistist lahkumiseks palun saatke vastuskiri, kirjutades teemareale: Listist lahkumine.

e

——– Original Message ——–

Subject: Töölepingud ja levinumad dokumendid CD-l
Date: Tue, 21 Sep 2010 10:08:19 +0300
From: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
Reply-To: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
To:

Lugupeetud tööandja

Tööõigusbüroo Labour Consulting juristid Thea Rohtla ja Katrin Sarap andsid välja  näidisdokumentide kogu „Töödokumendid 2010“.

See on CD-plaat, millel on kolm erinevat töölepingu varianti ja 33 olulisemat dokumenti, mis hõlmavad kõiki töösuhte faase ja enamikku olukordi alustades töösuhte sõlmimisest ja lõpetades kohtuhagiga. Plaadi sisukorraga saate tutvuda .a href=”http://www.mekirjastus.ee/new-featured-prducts/toodokumendid-2010.html”>siin.

Dokumendid on kasutusvalmis, kasutajal tuleb kohandada need oma konkreetsele juhtumile vastavaks. Aitamaks paremini mõista erinevate seadusnüansside tähtsust ja tähendust, on näidistele lisatud joonealuseid selgitavaid märkusi.  Kasutaja võib olla kindel, et tegemist on õiguslikult pädevate ja korrektsete dokumentidega.

Huvi korral saate plaati soetada .a href=”http://www.mekirjastus.ee/checkout/cart/”>veebipoest.

Katrin Sarap annab 30. septembril ka seminari „Korrektsed töösuhted“, millel käsitleb uuemat tööõiguspraktikat ja dokumentide vormistamise juriidilisi aspekte. Seminari kavaga saate tutvuda ja üritusele registreeruda .a href=”http://www.mekirjastus.ee/seminar_30_september”>veebis.

Plaadiostjale on seminaril osalemiseks 15protsendiline hinnasoodustus.

Lugupidamisega

Merike Lees

„Töödokumendid 2010“ toimetaja

LE Grupp OÜ

Jalaka 9-10

Tallinn 11215

Tel:  53 400 800

Kiri on saadetud Teile heas usus, et see toode pakkub Teile Teie töös kasu. Vabandage, kui Teid asjatult tülitasime. Meililistist lahkumiseks palun saatke vastuskiri, kirjutades teemareale: Listist lahkumine.

e

——– Original Message ——–

Subject: Uusima tööõiguspraktika seminar
Date: Tue, 14 Sep 2010 09:29:39 +0300
From: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
Reply-To: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
To:

Tere!

Möödunud kevad-suvine aeg tõi õige mitmes vallas juurde töövaidlusorganite lahendeid. Ülevaate olulisemast annab tööõigusbüroo Labour Consulting jurist Katrin Sarap 30. septembril seminaril .a href=”http://www.mekirjastus.ee/seminarid/”>Korrektsed töösuhted.

Seminar keskendub värskemale tööõiguspraktikale ning lepingute ja otsuste  korrektsele vormistamisele. Muu hulgas saate teada, kuidas käituda töövaidluskomisjoni otsuste valguses olukorras, kus töötaja ja tööandja olid sõlminud töölepingu, mille kohaselt töötaja töötas täistööajaga, kuid kuna pooled olid omavahel ka head lapsepõlve tuttavad, siis vaikiva kokkuleppe alusel käis töötaja tööl siis kui soovis.

Tööandja tasus töötajale vaid töötatud tundide eest mitte aga töölepingus kokkulepitud töötundide eest. Töötaja oli sellise korraldusega rahul, sest ühel aastal oli töötajal muid tegemisi ja ta ei teinud viie kuu jooksul tööd ega küsinud selle aja eest töötasu. Sama kordus järgmisel aastal seitsme kuu jooksul. Nende kahe aasta jooksul pooled töölepingut ei lõpetanud. Kolmandal aastal sai tööandja ootamatul kohtust hagi, mille kohaselt nõudis töötaja kokku 12 kuu saamata jäänud töötasu, sest tööandja ei kindlustanud teda pidevalt tööga kahe aasta jooksul.

Kuidas oleks tööandja pidanud selles olukorras käituma? Kas tööandja oleks pidanud tasuma töötajale töötasu aja eest, mil töötaja töökohustusi omal algatusel ei täitnud? Kas tööandja oleks pidanud töölepingusse tegema kande töölepingu peatumise kohta või töölepingu lõpetama? Kas tööandja poolt teatud dokumendi vormistamine oleks ennetanud tekkinud vaidlust? Millisele seisukohale asus kohus?

Seminar toimub Tallinnas Unique City hotellis aadressil Paldiski mnt 3. Seminari päevakavaga saate tutvuda .a href=”http://www.mekirjastus.ee/seminar_30_september”>siin.  Osalemistasu on 1850 krooni (+km). Registreeruda saab .a href=”http://www.mekirjastus.ee/registreerimine”>internetisvõi sellele kirjale vastates.

Kõigile sellel nädalal registreerujatele tasuta kingituseks Katrin Sarapi ja Thea Rohtla koostatud dokumendinäidiste kogu .a href=”http://www.mekirjastus.ee/new-featured-prducts/toodokumendid-2010.html”>Töödokumendid 2010CD-l.

Lugupidamisega

Merike Lees

LE Grupp OÜ

Tel 53 400 800

info@mekirjastus.ee

Kiri on saadetud Teile heas usus, et see toode pakkub Teile Teie töös kasu. Vabandage, kui Teid asjatult tülitasime. Meililistist lahkumiseks palun saatke vastuskiri, kirjutades teemareale: Listist lahkumine

e

——– Original Message ——–

Subject: Igas kontoris vajalik inglise ärikeele käsiraamat nüüd eesti keeles
Date: Wed, 8 Sep 2010 10:47:12 +0300
From: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
Reply-To: Merike Lees <info@mekirjastus.ee>
To:

Tere!

Kõigile neile, kes peavad tööl kirjutama või rääkima inglise keeles, on ilmunud tõhus abimees: Fiona Talboti .a href=”http://www.mekirjastus.ee/new-featured-prducts/inglise-arikeel.html”>„Kuidas olla ingliskeelsete ametitekstide kirjutamisel edukas?“.

See on inglise ärikeele käsiraamat asutustele ja ettevõtetele igapäevaste ingliskeelsete äritekstide koostamiseks.

Te õpite, kuidas oma kirjaliku inglise keelega head muljet jätta, olgu siis tegemist:

 • pressiteadete
 • ettekannete
 • aruannete
 • koosoleku protokollide
 • kasutusjuhendite vms.

Kokkuvõtlikult tähendab inglise ärikeeles kirjutamine paljusõnalisuse ning arusaamatuste vältimist ning selgete sisutihedate sõnumite vormimist. Mida vähem sõnu kirja panna, seda tähtsam on teha seda õigesti.

Raamat on sündinud autori kogemustest piiriülestes ettevõtetes töötamisel. Ta näitab, kui suurt segadust võivad nii välismaalastes kui ka inglise keelt emakeelena kõnelevates inimestes tekitada erinevad viisid, kuidas inglise keelt kasutatakse. Mõisted, mille tähendus on arusaadav Lääne- Euroopas, ei pruugi olla käibel Aasia turgudel ega Ameerikas. See, et inglispärased sõnad ja väljendid on hiilinud sisse teie ettevõtte keelekasutusse, ei tähenda veel, et need oleksid rahvusvaheliselt tunnustatud.

Võib olla üllatav, aga mitmed suured Briti ettevõtted ja valitsusagentuurid lasevad Fiona Talbotil kontrollida ja otsida vigu ka nende Briti turu jaoks mõeldud ametitekstidest. Nad paluvad uurida kasutatavaid sõnu (mis on suunatud ettevõttesisestele ja -välistele klientidele, tarnijatele jne), et aidata neil hinnata, kas need sõnad väljendavad ikka seda, mida nad peavad väljendama. Võib ainult ette kujutada, mis vigu ta leiaks eestlaste kirjutatud kirjadest.

See on raamat, mis kuulub igas büroos vajalike töövahendite hulka, olgu siis sekretäri riiulis või juhi lauasahtlis. Huvi korral saate raamatut tellida  .a href=”http://www.mekirjastus.ee/checkout/cart/”>veebipoest.

Lugupidamisega

Merike Lees

ME Kirjastus

Tel 53 400 800

www.mekirjastus.ee

Kiri on saadetud Teile heas usus, et see toode pakkub Teile Teie töös kasu. Vabandage, kui Teid asjatult tülitasime. Meililistist lahkumiseks palun saatke vastuskiri, kirjutades teemareale: Listist lahkumine.

e