Rõõmu Sõnumid MTÜ vahetas nime ja on nüüd Traverk Invest MTÜ

MTÜ Rõõmu Sõnum muutis nime ja on alates 18.08.2010 Traverk Invest.

*

Mittetulundusühingu registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 13.03.2009 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 18.08.2010 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) nimi, b) asukoht
1. kanne a) Mittetulundusühing Rõõmu Sõnum (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne a) Mittetulundusühing Traverk Invest
1. kanne b) Poska 5 Tallinn 10147
Kolmas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *

* Juhatuse liige esindab mittetulundusühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Neljas veerg: õiguslik seisund
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 11.03.2009 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Põhikiri on muudetud 04.08.2010
Viies veerg: b) märkused
1. kanne Mittetulundusühingu alaliik on: tavaline mittetulundusühing
Väljatrüki lõpp

*

Nende uus spam domeen on meilikampaania. eu

.

whois meilikampaania.eu kohta traverk invest spam
whois meilikampaania.eu kohta traverk invest spam

Tänasel päeval on lehel www.meilikampaania.eu tühi valge leht aga server asub domeenidel ns.wavecom.ee. See nimi on varasemast tuttav ja sealt kaudu tulid vist ka Ammende Villa spam kirjad.