Firmapidu spam “Pärnu cafe” tel 6513100 amps.ee

Received: from localhost ([127.0.0.1] helo=meilikampaania.eu)
by mail.meilikampaania.eu with esmtp (Exim 4.69)
(envelope-from

——– Original Message ——–

Subject: Firmapidu
Date: Fri, 19 Nov 2010 10:50 +0200
From: Amps <kampaaniad@amps.ee>
Reply-To: risto@amps.ee
To:

Kui teie meiliklient ei kuva seda emaili korrektselt, vajutage .a href=”http://meilikampaania.eu/kampaania/display.php?M=567524&C=4a73S=356&L=47&N=188″>siia..a href=”http://www.amps.ee”>

amps.jpg

Kui te ei soovi enam OÜ Matias WB teateid võtke ühendust aadressil: .a href=”mailto:merli@maitsevolu.ee”>merli@maitsevolu.ee

.

Koopia spam kirjas olnud pildist

amps.ee meilikampaania.eu koopia
amps.ee meilikampaania.eu koopia

OÜ Matias WB (registrikood 11151972) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 12.07.2005 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 22.08.2005 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 06.07.2010 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) OÜ Matias WB
2. kanne b) Pärnu mnt 139 Tallinn 11317
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
2. kanne Andrus Irdoja juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 36510140215
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
2. kanne Põhikiri on muudetud 10.08.2005
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
3. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

amps.ee whois
Registreerija andmed:
Organisatsioon: Amps Ededndus Selts MTÜ
Nimi: Riina Eisler
E-posti aadress: info@amps.ee
Registreerimise aeg: 07.12.2010 11:35:04
Registripidaja: zone
Halduskontakti andmed:
Nimi: Riina Eisler
E-posti aadress: info@amps.ee
Registreerimise aeg: 07.12.2010 11:35:03
Registripidaja: zone

Amps Edendus Selts MTÜ (registrikood 80288653) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Mittetulundusühingu registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 26.05.2009 (Esmakanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) nimi, b) asukoht
1. kanne a) Amps Edendus Selts MTÜ
1. kanne b) Pärnu mnt 238 Tallinn 11624
Kolmas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Erik Kütt juhatuse liige, isikukood 3680816
1. kanne Andrus Irdoja juhatuse liige, isikukood 3651014
* Juhatuse liige esindab mittetulundusühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Neljas veerg: õiguslik seisund
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 10.05.2009
Viies veerg: b) märkused
1. kanne Mittetulundusühingu alaliik on: tavaline mittetulundusühing
Väljatrüki lõpp

.

maitsevolu.ee whois
Registreerija andmed:
Nimi: Osaühing Maitsevõlu
Kontaktisikute andmed:
Nimi: Erik Kütt
E-posti aadress: erikkytt@hot.ee
Registreerimise aeg: 04.07.2010 04:04:10
Registripidaja: eedirect

Nimi: Mario Pruul
E-posti aadress: mario@ turismiweb.ee
Registreerimise aeg: 04.07.2010 04:04:10
Registripidaja: eedirect

.