Preismann Koolitus spam: Asjaõigus

Received: from wpmann by delta.alfanet.ee with local (Exim 4.69) (envelope-from ——– Original Message ——– Subject: Asjaõigus Date: Thu, 04 Nov 2010 10:36:50 +0200 From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee> To: Tere Edastame Teile meeldetuletuseks 18. novembril 2010. a toimuva koolituse OLULIST ASJAÕIGUSES: SERVITUUDID, TEHNOVÕRGUD, PANDIÕIGUS programmi. Täname kõiki, kes juba koolitusele registreerunud on! Lugupidamisega Preismann Koolitus Teade … Read more