Markato MK OÜ laserid 3 spam kirja

Üsna huvitav, et saadavad kirja endale aga see jõuab hoopis teise saatja postkasti. Tegemist peab olema spam kirjade saatmise listiga Received: from [192.168.8.91] (81-20-149-150.ipv4.ee [81.20.149.150]) by server.iptel.ee ——– Original Message ——– Subject: laserid Date: Tue, 25 May 2010 13:19:46 +0300 From: Markato MK <info@markato.ee> Reply-To: Markato MK <info@markato.ee> Organization: Markato MK To: info@markato.ee Lp. Ehitaja! … Read more

pankrot.com spam MTÜ Innovaatilised Internetilahendused

Received: from apache by np-43-224.netpoint.ee with local (Exim 4.72) (envelope-from ) ——– Original Message ——– Subject: ETTEVÕTTE LIKVIDEERIMINE Date: Fri, 01 Oct 2010 09:03 +0300 From: Pankrot.com <teated@pankrot.com> To: ETTEVÕTETE LIKVIDEERIMINE Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud! Vabastame Teid 1-2 nädalaga tüütutest võlausaldajatest! Seda 3 000 kuni 30 000 krooni eest! Abistame Teid, kui Teie firmal … Read more