pankrot.com spam MTÜ Innovaatilised Internetilahendused

Received: from apache by np-43-224.netpoint.ee with local (Exim 4.72) (envelope-from ) ——– Original Message ——– Subject: ETTEVÕTTE LIKVIDEERIMINE Date: Fri, 01 Oct 2010 09:03 +0300 From: Pankrot.com <teated@pankrot.com> To: ETTEVÕTETE LIKVIDEERIMINE Maksejõuetu äriühingu tegutsemine on keelatud! Vabastame Teid 1-2 nädalaga tüütutest võlausaldajatest! Seda 3 000 kuni 30 000 krooni eest! Abistame Teid, kui Teie firmal … Read more