Serveri kuritarvitaja Janar Frei leidis GDPR-i

Rämpsu saatmine tuhandetele inimestele 2010. aastal hakkas nüüd häirima inimest nimega Janar Frei. Esialgne kiri saadeti sellisel kujul, et kasutatud pildid asusid talv.ee serveris. Serveri kontaktisik Kalev P. andis aastaid hiljem teada, et tema ei olnud selle kirja saatmisega seotud.

Tsiteerin Kalev P. kirja 24.10.2013.

Olen selle asjaga tegelenud ja jõudnud ka inimeseni kes tegelikult selle taga oli. Minu serverit kasutas inimene nimega Janar Frei, kes tegi ka kodulehte. Seepärast oli tal ka ligipääs. Kuid minule teadmata kasutas ta minu nime ja ettevõtet ja domeeni ära kurjasti endakasu eesmärgil.

Allikas: eelnevalt lingitud artikkel spami kirjast talv.ee aadressiga

Spami saatjad on eelnevatel aastatel proovinud oma jälgi kustutada, nii kirja või telefoniga ähvardades ja isegi juristiga. Üks pöördus ka AKI poole, sest tema mobiiltelefon oli registreeritud eraisikuna, kuigi märgitud firma kontaktiks.

Rämpsposti saatmise juhtumeid ei toimetata kellegi jaoks vastuvõetavamaks ega kustutata ja info on arhiveeritud.

20. juulil 2019 arvas pixel.ee lehe kasutaja Frey, et võib viidatud artikli kirjutajale panna silte paadunud kurjategija, aferist. Janar, sa lugesid ühe teise spami saatja Marek Sauber-i anonüümseid sissekandeid pet tt u r i dee lehelt aga sa ei tea, et isegi 1538 euro kulutamisega kohtus, ei nõustunud kohus tema sooviga kustutada tehtud sissekannet: Internetikaubamajad OÜ (Marek Sauber) avas petturid.ee

Kui Janar Frei leiab, et Kalev P. on teda tsiteeritud lõigus valesti iseloomustanud, siis oleks tulnud esmalt märku anda käesoleva lehe kaudu, mitte minna häirima pixel.ee foorumisse.

Järeldus 1. Janar Frei tegeleb teiste isikute kohta laimu levitamisega, nimetades “paadunud kurjategijaks” ilma andmeid kontrollimata, et inimest ei ole Karistusregistris ega tema kohta tehtud mitte ühtegi süüdimõistvat kohtuotsust. Ilma karistuseta ei saa olla kurjategija.

Järeldus 2. Janar Frei probleemid on läbi käinud Eesti kohtusüsteemist, tehtud on 3 tagaseljaotsust. See näitab, et ta väldib probleemi korral suhtlemist ja lahenduse otsimist ning eelistab ära kaduda või siis mitteseotud kohas sellest kirjutada.

1. Tagaseljaotsus
Kohus Pärnu Maakohus
Kohtunik Sirje Lahesoo
Otsuse tegemise aeg ja koht 26.august 2016 Paide
Tsiviilasja number 2-16-103484 (Riigi Teataja link)
Tsiviilasi ITM Inkasso OÜ hagi Janar Frei vastu võla nõudes
Hagihind 1146,48 EUR
RESOLUTSIOON1.
1. Rahuldada hagi tagaseljaotsusega.
2. Välja mõista Janar Frei’lt ITM Inkasso OÜ kasuks 19.08.2015 laenulepingust nr SR442690 tulenev võlgnevus 1074,48 eurot, millest põhivõlg on 900,00 eurot, intress 66,24 eurot, lepin-gutasu 18,00 eurot, võlgnevuse sissenõudmisega tekkinud kahju 44,00 eurot ja hagi esitamise seisuga sissenõutavaks muutunud viivis 46,24 eurot.
3. Välja mõista Janar Frei’lt ITM Inkasso OÜ kasuks viivis põhinõudelt (900 €) alates 08.07.2016 kuni põhinõude tasumiseni VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras.
4.Tunnistada kohtuotsus tagatiseta viivitamata täidetavaks.

Allikas: kohtuotsus: Välja mõista Janar Frei’lt ITM Inkasso OÜ kasuks 19.08.2015 laenulepingust nr SR442690 tulenev võlgnevus 1074,48 eurot(.pdf fail)

2. Tagaseljaotsus
Kohus Pärnu Maakohus
Kohtunik Sirje Lahesoo
Otsuse tegemise aeg ja koht 30.detsember 2016 Paide
Tsiviilasja number 2-16-111392(Riigi Teataja link)
Tsiviilasi OÜ Castovanni hagi Janar Frei vastu võla nõudes
Hagihind 824.05 EUR

1. Rahuldada hagi tagaseljaotsusega.
2. Välja mõista Janar Frei’ilt OÜ Castovanni kasuks kostja ja Raha24 OÜ vahel 20.09.2015 vee-bikeskkonna (www.raha24.ee) kaudu sõlmitud laenulepingust tulenev võlgnevus 783,90 eurot, millest 748,59 eurot on põhivõlg ja 35,31 eurot viivis.
3. Välja mõista Janar Frei’ilt OÜ Castovanni kasuks viivis põhinõudelt summas 500.00 eurot alates hagiavalduse esitamisest 06.10.2016 kuni põhinõude täitmiseni VÕS § 113 lg-s 1 sätes-tatud määras.
4. Tunnistada kohtuotsus tagatiseta viivitamata täidetavaks.

Alikas: kohtuotsus Välja mõista Janar Frei’ilt OÜ Castovanni kasuks kostja ja Raha24 OÜ vahel 20.09.2015 vee-bikeskkonna (www.raha24.ee) kaudu sõlmitud laenulepingust tulenev võlgnevus 783,90 eurot, millest 748,59 eurot on põhivõlg ja 35,31 eurot viivis. (pdf fail)

3. Tagaseljaotsus
Kohus Pärnu Maakohus
Kohtunik Ingrid Niinemägi
Otsuse tegemise aeg ja koht 03.oktoobril 2017.a. Paide kohtumaja
Tsiviilasja number 2-17-106496 (Riigi Teataja link)
Tsiviilasi OÜ Aktiva Finants hagi Janar Frei vastu võlgnevuse nõudes
Hagihind 556,35 eurot

1. Rahuldada hagi.
2. Välja mõista Janar Freilt OÜ Aktiva Finants kasuks põhivõlgnevus 400 (nelisada) eurot, intress 50,79 (viiskümmend eurot ja 79 senti), võla sissenõudmiskulud 30 (kolmkümmend) eurot ja sissenõutavaks muutunud viivis 43,56 (nelikümmend kolm eurot ja 56 senti) eurot.
3. Välja mõista Janar Freilt OÜ Aktiva Finants kasuks viivis alates 18.07.2017 kuni põhinõude 400 eurot täitmiseni VÕS § 113 lg 1 teises lauses ettenähtud ulatuses.
4. Tunnistada käesolev otsus tagatiseta viivitamata täidetavaks.

Allikas: kohtuotsus Välja mõista Janar Freilt OÜ Aktiva Finants kasuks põhivõlgnevus 400 (nelisada) eurot, intress 50,79 (viiskümmend eurot ja 79 senti), võla sissenõudmiskulud 30 (kolmkümmend) eurot ja sissenõutavaks muutunud viivis 43,56 (nelikümmend kolm eurot ja 56 senti) eurot. (pdf fail)

Juhtis sundkustutamiseni ka riiulifirma, mis ei esitanud ühtegi majandusaasta aruannet. Selle Netstudio OÜ kohta tehti sundkustutamise otsus.

1. Netstudio OÜ Netstudio OÜ;
Doublenet OÜ
11488140 31.03.2008 Kustutatud
(28.11.2012)

Praegu tegeleb firmaga…

Leave a Comment