talv.ee valmistatud Creditreform kiri Aleksander Kamenik @krediidiinfo.ee

Creditreform Eesti OÜ saatis äriregistri aadressile “uudiskirja” @creditreform.ee ja selle valmistas ning levitas talv.ee domeeni omanud Strongwall OÜ, mis kustutati Äriregistrist majandusandmete varjamise pärast järgmisel aastal.

Received: from alfa.crsise (localhost [127.0.0.1])
by creditreform.ee

Selle kirja saatja domeenil on kontaktisik aadressilt krediidiinfo.ee ehk siis lisaks andmete korjamisele peetakse ka firmade späm kirjadega postitamise teenust.

——– Original Message ——–

Subject: Teadmatus koostööpartneri finantsolukorrast? Raha ei liigu?
Date: Wed, 25 Aug 2010 15:59:11 +0300
From: Creditreform Eesti uudiskiri <kampaania@creditreform.ee>
To:
Koos leiame lahenduse!

CREDITREFORM on Eestis tegutsenud aastast 2002 ning tänaseks on meil rohkem kui 1 500 klienti erinevatest tegevussfääridest. Mitmekülgne kliendibaas on andnud meile põhjaliku kogemuse tulemuslikuks suhtlemiseks võlgnikega. Oleme suutelised võlgu sisse nõudma nii era- kui ka juriidilistelt isikutelt.

Pakume Teile:
Tasuta koostöölepingu sõlmimist.
Kvaliteetset ja rahvusvahelist inkassoteenust.

NB!
Teie Eesti-sisesed võlanõuded võetakse menetlusse tasuta ning hinnakirja koostamisel võtme aluseks, et kõik inkassomenetlusega seotud kulud jäävad võlgniku kanda
!

Maksekäsu kiirmenetlust parima hinnaga Eestis, mida võimaldab meie andmebaasi ehitatud otsetunnel maksekäsukeskusega läbi Justiitsministeeriumi.

Efektiivset krediidijärelvalvet arvestades Teie soove ning turu hetkeolukorda.
Alates Augustist 2010 pakub Creditreform Eesti ka majandus- ning finantsinformatsiooni nii Eesti, kui välisettevõtete kohta ning lisaks ka eraisikute raporteid.
.a href=”http://www.creditreform.ee/index.php?page=72&”>Kuni septembri lõpuni hinnad eriti soodsad!

Meie eelised:
Tegeleme mistahes vanuses, suuruses ja keerukusastmes nõuetega.
Kompromisside ja lahenduste leidmisel paneme
rõhku eelkõige Teie huvidele ja eesmärkidele.

Pidev asjakohane tagasiside menetluse
kulgemise kohta.
Võimaldamaks paremat kontakti võlglastega on
loodud aadresside ja kontaktandmete register,
mida täiendatakse pidevalt AS Krediidiinfo ja AS
Andmevara teabega.
Praktika näitab, et kasutades meie teenuseid, väheneb kliendile tähtajaks tasumata võlanõuete arv, paraneb ettevõtte raha liikumise kiirus, likviidsus ja maksevõime.
Lisainfo meie teenuste kohta:.a href=”http://www.creditreform.ee/”>www.creditreform.ee
Arvet valvab Creditreform
Inkassoteenused üle kogu maailma!Creditreform Eesti OÜ
Pirita tee 20 (P-hoone), 10127 Tallinn
Tel +372 68 26 309
Faks +372 68 26 301
E-post: .a href=”mailto:info@creditreform.ee” target=”_blank”>info@creditreform.ee
Internet: .a href=”http://www.creditreform.ee/” target=”_blank”>www.creditreform.ee

*

Selle kirjaga kaasas olevad pildid asuvad serveris:

domain: talv.ee
registrant: CID:EEDIRECT:312941
admin-c: CID:EEDIRECT:312941
admin-c: CID:EEDIRECT:312942
nsset: NSSID:EEDIRECT:307409
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 05:41:01
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:312941
org: Strongwall LLC
name: Kalev Pärtelpoeg
e-mail: kalev.partelpoeg@mail.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 05:41:00

nsset: NSSID:EEDIRECT:307409
nserver: ns2.zone.ee (194.204.49.1)
nserver: ns.zone.eu (217.146.66.65)
nserver: ns3.zonedata.net (90.191.225.242)
tech-c: CID:EEDIRECT:312941
tech-c: CID:EEDIRECT:312942
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 05:41:01

* Spam kirja saatja kustutati aruande esitamata jätmise pärast

Määruse
number
Määruse liik Määruse
tegemise
kuupäev
Määruse
olek
Kande jõustumise kuupäev
või määruse lisatähtaeg
Ä 20037232 / 3 ÄS § 60 lg 3 alusel kandemäärus 12.04.2011 Jõustunud 25.04.2011
Ä 20037232 / M3 Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata 23.02.2010 Jõustunud 03.03.2010
Ä 37232 / M2 Aruandetrahvimäärus 29.10.2009 Jõustunud 31.12.2009 Lisatähtaeg 30.01.2010
Ä 37232 / M1 Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus 05.12.2006 Jõustunud 03.02.2007 Lisatähtaeg 04.04.2007
Registrikood: 11303347
Nimi: Osaühing Strongwall Kehtetud nimed: Osaühing Strongwall;
Osaühing Strongwall
Esmakande aeg: 02.10.2006
Õiguslik vorm: Osaühing Staatus: Kustutatud (02.06.2011)

Äriregistri teated 10.09.2010 muu
Tartu Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku § 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei ole registripidajale seaduses sätestatud ega registripidaja poolt määratud tähtaja jooksul esitanud majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab majandusaasta aruande esitamist. Käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul võivad äriühingu võlausaldajad teatada registripidajale oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda äriühingu likvideerimismenetluse läbiviimist. Kui äriühing 6 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise
141. Osaühing Strongwall, reg.-kood 11303347, Tähe 6-60 Jõgeva 48307, juhatuse liige Kalev Pärtelpoeg (38001232764)

*

Reklaamitud lehekülg

domain: creditreform.ee
registrant: CID:EEDIRECT:102868
admin-c: CID:EEDIRECT:102868
nsset: NSSID:EEDIRECT:101950
registrar: eedirect
status: paid and in zone
registered: 04.07.2010 03:55:06
expire: 05.01.2011

contact: CID:EEDIRECT:102868
org: CREDITREFORM EESTI OÜ
name: Aleksander Kamenik
e-mail: aleksander@krediidiinfo.ee
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 03:55:05

nsset: NSSID:EEDIRECT:101950
nserver: ns.krediidiinfo.ee (213.180.27.234)
nserver: creditreform.ee (90.190.106.230)
tech-c: CID:EEDIRECT:102868
registrar: eedirect
created: 04.07.2010 03:55:06

creditreform.ee whois krediidiinfo
creditreform.ee whois krediidiinfo

CREDITREFORM EESTI OÜ (registrikood 10887820) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 21.08.2002 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 29.03.2006 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 26.10.2007 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 05.01.2009 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 25.05.2010 (Märkus)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) CREDITREFORM EESTI OÜ
2. kanne b) Pirita tee 20 Tallinn 10127
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 100000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
3. kanne Reimo Tomingas juhatuse liige, isikukood 3800304
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 31.07.2002
5. kanne Ühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
4. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
5. kanne b) Kanne on tehtud automatiseeritud korras Eesti väärtpaberite keskregistrist saadud andmete põhjal äriseadustiku § 511.3 alusel.
Väljatrüki lõpp

Lisatud 14. veebruar 2011.

Helistas 511_5068 ja esitles ennast talv.ee kontaktina (Kalev) ja tahtis seda postitust tsenseerida. Möönis failide hoidmist talv.ee serveris aga nüüd need enam pole kättesaadavad. Ähvardas, et minuga võtavad ühendust teised inimesed ja ta olevat juristidega rääkinud.

Selle kirja pildid olid selliste koodidega:
td align=”left” valign=”top” background=”http://www.talv.ee/credit/img/creditreform_header.png”
img src=”http://www.talv.ee/credit/img/nooleke.gif” alt=”” width=”6″ height=”9″ /
td align=”left” valign=”top” background=”http://www.talv.ee/credit/img/creditreform_footer.png”
img src=”http://www.talv.ee/credit/img/nooleke.gif” alt=”” width=”6″ height=”9″ /

img src=”http://www.talv.ee/credit/img/arvet_valvab.gif” alt=”Arvet valvab Creditreform” vspace=”3″ width=”123″ height=”84″ /

Lisatud 3.12.2012

Kirjutaja esitles ennast Urmas Kaldaru´na ja soovis teada: “Kuna me ei ole enam aastaid saatnud reklaamkirju, siis kas oleks võimalik antud märge maha võtta.”

Vastus on eitav, rämpsposti saatmise juhtumeid ei toimetata kellegi jaoks vastuvõetavamaks ega kustutata ja info on arhiveeritud. Tänan tähelepanu eest.

Lisatud 24.10.2013

Kirjutas Kalev (märgitud kontaktina), et tema oli küll serveri kontakt aga tegelikult kasutas keegi teine, kes peaks siis vastutama. Jätan igaühe otsustada, keda siis lugeda asjaga seotud isikuks. Midagi varasemast kustutama ei hakka ja lisan lihtsalt lisainfo.

Oleme kunagi vaielnud sel teemal, et mina ise ei ole saatnud ja ei ole teadlik miks jõudis minu nimi ja sellel ajal veel mulle kuulunud domeen talv.ee siia spammi nimekirja. Kuna olen siin endiselt ja tegelikult ei ole ise süüdi siis tahan leida õiglast lahendit. Olen selle asjaga tegelenud ja jõudnud ka inimeseni kes tegelikult selle taga oli. Minu serverit kasutas inimene nimega Janar Frei, kes tegi ka kodulehte. Seepärast oli tal ka ligipääs. Kuid minule teadmata kasutas ta minu nime ja ettevõtet ja domeeni ära kurjasti endakasu eesmärgil. Et siis soovin saada teie poolset abi kuidas saaks siia nimekirja õige inimene kes seda tegelikult tegi.

Lisan siia ka tänase seisu domeeni andmetest, mis näitab selle vahepealset kustumist ja uuesti registreerimist 2012. aastal.

whois talv.ee domeenist
whois talv.ee domeenist

Domeeni creditreform.ee omanikuks on registreerijana CREDITREFORM EESTI OÜ ja kontaktisik Urmas Kaldaru (@ on samas domeenis).

Lisatud 23.07.2019

Tähelepanu Janar Frei, kes sa serverit kasutasid spami saatmiseks. Oled valesti aru saanud, et GDPR või pixel.ee võiks kustutada info, mida varem tegid. Rämpspost on fakt. Kasutatud domeeni kontaktisikult tuli väide, et olid sellel ajal serveri kasutaja. Ilmselt võiksid teada, et ebakohaste väärtushinnangute andmise eest(nimetatakse valetamine, laimamin) võetakse kohtuasjade algatamine ette ning seepärast ära nimeta teisi inimesi sõnadega, mida sa kohtus tõendada ei suuda nagu kurjategija(see inimene ei ole karistatud).

Täpsemalt käsitleb seda juhtumit eraldi leht: Serveri kuritarvitaja Janar Frei leidis GDPR-i

1 thought on “talv.ee valmistatud Creditreform kiri Aleksander Kamenik @krediidiinfo.ee”

Comments are closed.