Anttila.ee spam: Teeme diili! Kiri meilikampaania.eu ehk MTÜ Traverk Invest vahendusel

Received: from localhost ([127.0.0.1] helo=meilikampaania.eu)
by mail.meilikampaania.eu

See kiri on saadetud späm kirjade vahendaja MTÜ Traverk Invest vahendusel.
——– Original Message ——–

Subject: Teeme diili!
Date: Tue, 30 Nov 2010 10:16:22 +0200
From: Anttila <anttila@meilikampaania.eu>
Reply-To: anttila.re@meilikampaania.eu
To:

Kui teie meiliklient ei kuva seda emaili korrektselt, vajutage siia.

Aastalõpu head diilid Anttilast!

Kui Sa ei soovi enam MTÜ Traverk Invest ja tema partnerite uudiskirju, vajuta

v
Koopia pildist

traverk invest MTÜ vahendatud anttila.ee spam
traverk invest MTÜ vahendatud anttila.ee spam

v

Registreerija andmed:
Nimi: ANTTILA AKTSIASELTS
E-posti aadress: tauno.tuula@kesko.fi
Registreerimise aeg: 01.09.2010 12:40:39
Registripidaja: elion
Halduskontakti andmed:
Nimi: TAUNO TUULA
E-posti aadress: tauno.tuula@kesko.fi
Registreerimise aeg: 01.09.2010 12:40:37
Registripidaja: elion
Tehnilise kontakti andmed:
Nimi: Elion Ettevõtted AS
E-posti aadress: hostmaster@elion.ee
Registreerimise aeg: 01.09.2010 12:40:35
Registripidaja: elion

anttila.ee whois
anttila.ee whois

Anttila Aktsiaselts (registrikood 10315302) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 2, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 02.01.2006 (Uue asukoha järgses registriosakonnas registrikaardi avamise kanne)
2. kanne kinnitatud 20.12.2008 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 2 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Anttila Aktsiaselts
1. kanne b) Uus 33 Viljandi 71033
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 400000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Tauno Tuula juhatuse liige, elukoht Viljandi, isikukood 3550420
1. kanne Tuula Irmeli Juvonen juhatuse liige, elukoht Tuusula, Soome, sünd. 21.03.1951
* Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: aktsiaselts
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 25.04.1997
1. kanne Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne ettevõtteregistri reg. nr. 35036224
1. kanne b) Senine registrikaart asub Pärnu Maakohtu registriosakonnas. Registriandmed on teise registriosakonna tööpiirkonda üle kantud automatiseeritult vastavalt äriseadustiku § 511.2 lõikele 1.
2. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp