Preismann Koolitus spam: Liiklusseadus!

Received: from wpmann by delta.alfanet.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from

——– Original Message ——–

Subject: Liiklusseadus!
Date: Tue, 16 Nov 2010 11:13:31 +0200
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere

Tuletame Teile meelde, et 1. ja 8. detsembril 2010. a toimub koolitus OLULIST UUES LIIKLUSSEADUSES.

Kahepäevasel koolitusel käsitletakse põhilisi muudatusi, mille toob kaasa uue liiklusseaduse ja vastavate rakendusaktide jõustumine 1. jaanuaril 2011.a.

1. detsembril antakse ülevaade muudatustest liiklusreeglites võrreldes senikehtivate normidega (sh muudatused liiklusmärkide ja teemärgiste tähenduses).

8. detsembril käsitletakse olulisemaid muudatusi mootorsõidukijuhti puudutavas regulatsioonis, riigivõimu teostamisel sõidukitega seotud toimingute puhul liiklusregistris ning sõidukite tehnojärelevalves; räägitakse kohustustest seoses liikluskasvatusega (LS § 4) ning antakse ülevaade liiklusrikkumiste menetlemisest, kohaldatavatest põhi- ja lisakaristustest, karistusmääradest, tegutsemisest liiklusõnnetuse korral jpm.

Täpsema ülevaate teemadest ja ajakavast leiate lisatud programmist.

Täname kõiki, kes juba registreerunud on!

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

Teade on saadetud Teile heas usus lootusega, et pakutavast infost võiks Teile kasu olla. Kui Te ei soovi meilt e-maili teel infot saada, klikkige allpool olevat linki või andke meile teada