Äriühinguõigus spam Preismann Koolitus

Received: from wpmann by delta.alfanet.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from )
id

e

——– Original Message ——–

Subject: Äriühinguõigus
Date: Thu, 21 Oct 2010 19:33:56 +0300
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere!

Tuletame Teile meelde, et 4. novembril 2010. a toimub koolitus UUT ÄRIÜHINGUÕIGUSES.

Koolitusel käsitletakse ühinguõiguse aktuaalsemaid küsimusi – aktsionäride õigustega ja üldkoosoleku korraldamisega seotud muudatusi äriseadustikus, eurole üleminekuga seonduvat ning Riigikogus 29.09.2010 vastu võetud nn konkurentsivõimelise osaühingu regulatsiooni (sh asutamine sissemakseid tegemata, mitterahalise sissemakse tegemine ja vastutus mitterahalise sissemakse ebaõige hindamise korral, erisused pankroti väljakuulutamisel, muudatused audiitorkontrolli osas, osakapitali suurendamine/vähendamine, osade võõrandamise ja koormamise muudatused). Samuti räägitakse vastava uuema kohtupraktika varal ühingu otsuste vaidlustamisest võlausaldajate poolt, juhatuse liikme vastutusest eriolukordades, hea usu põhimõtte kohaldamisest, aktsionäride vastutusest ühingu ja teiste aktsionäride ees jpm.

Täname kõiki, kes juba registreerunud on!

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

Teade on saadetud Teile heas usus lootusega, et pakutavast infost võiks Teile kasu olla. Kui Te ei soovi meilt e-maili teel infot saada, klikkige allpool olevat linki või andke meile teada .a href=”koolitus@preismann.ee”>koolitus@preismann.ee.

e

e