spam: koolikapp

Koolikapp OÜ (registrikood 11374287) kohta on avatud: 1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded: 1. kanne kinnitatud 24.04.2007 (Esmakanne) 2. kanne kinnitatud 25.07.2007 (Muutmiskanne) 3. kanne kinnitatud 25.03.2008 (Muutmiskanne) 4. kanne kinnitatud 18.06.2008 (Muutmiskanne) 5. kanne kinnitatud 25.06.2008 (Muutmiskanne) 6. kanne kinnitatud 01.06.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel) Äriregistri … Read more