Datum Inkasso spam kasutab vahendajana i-mail.ee teenust

Veel üks firma, kelle arvates on taoline pakkumine saaja poolt tellitud. EI ole, sest aadressi lisamine saajaks ei ole toimunud aadressi valdaja teadmisel. Kui igaüks võib suvalise aadressi saajaks lisada, siis ei ole see müügi kanal turvaline. Antud juhul on Datum Inkasso kasutanud späm kirja vahendaja www.i-mail.ee vahendust. v Received: by z129.zone.ee (Postfix, from userid … Read more