Pankrotis ja likvideerimisel spam kirjade saatja: uudiskiri.ee ehk Uudiskiri OÜ

Suvest on üks spämmi saatja vähem, sest likvideerimisele läks Uudiskiri OÜ. Ilmne näide, et postkastide reostamine ei tasu ära.

Uudiskiri OÜ (registrikood 11492785, likvideerimisel) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 22.04.2008 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 01.07.2009 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 27.06.2011 (Lõpetamiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Uudiskiri OÜ
1. kanne b) Lai 30a-4 Tallinn 10331
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Mart Tammoja juhatuse liige, isikukood 3780724 (kehtetu alates kandest nr.3)
1. kanne Marko Noormets juhatuse liige, isikukood 3770713(kehtetu alates kandest nr.2)
3. kanne Mart Tammoja juhatuse liikmest likvideerija, isikukood 3780724
2. kanne Marko Noormets ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.2)
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
* Likvideerijad esindavad osaühingut ühiselt. Juhatuse liikmetest likvideerijad esindavad ühingut nii nagu juhatuse liikmed.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne Õiguslik vorm: osaühing;
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 21.04.2008
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
3. kanne Lõpetamisotsus on vastu võetud 19.05.2011.
Väljatrüki lõpp

– – –

Domeeni uudiskiri.ee taga on nüüd Frukt Kuubis OÜ

uudiskiri.ee whois info 22.11.2011
uudiskiri.ee whois info 22.11.2011