Vota Tradin maksuvõlg on kasvanud 84% ehk 4237 eurot

2010. aasta aprillis saatis meistrimees.com spam kirja letterfly.eu vahendusel. Tookord oli tema maksuvõlg 78165 krooni. Praeguseks on see kasvanud 9235 euro või 144 435 kroonini. Juurdekasv on olnud 84,78%!

.

Vota Trading osaühing (registrikood 11362976) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Pärnu Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Pärnu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 21.03.2007 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 16.01.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Vota Trading osaühing
1. kanne b) Lihula mnt 6 Haapsalu 90507
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Vootele Pilme juhatuse liige, isikukood 38010145216
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 12.03.2007
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

.

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Vota Trading osaühing (11362976) maksude ja maksete vőlgu seisuga 28.10.2011 järgmiselt:

Nőude liik Maksuvőlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Intress 588,39 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 631,51 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 30,74 0,00 0,00
Käibemaks 4 621,69 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 1 626,61 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 149,87 0,00 0,00
KOKKU: 7 648,81 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Vota Trading osaühing (11362976) seisuga 28.10.2011 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 1 587,44 eurot.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 28.10.2011 21:17 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 15 eurot vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

.

meistrimees.com tasumata maksud
meistrimees.com tasumata maksud

.