Hans Alter esitas vahendaja kaudu pretensiooni GSMValve OÜ spam kirja avaldamise kohta

2008. aastal sai avaldatud järgnev spam kiri “spam: gsmvalve.ee ja GSM autovalve, ettevõtte autode jälgimine autopäevik“, milles oli ära toodud domeeni kontaktide seas ka üks mobiiltelefon. Nüüd tuli kiri, milles väideti seda eraisikule kuuluvaks ja lausa isikuandmete kaitse seadusega kaitstavaks.

Minu jaoks on muidugi kummaline, et mobiiltelefoni loetakse isikuandmeteks. Pidin tegema vaid paar otsingut ja leidsin tõestuse, et sama mobiilinumber on politsei.ee lehel avaldatud GSMValve OÜ numbrina. Järelikult on see ikkagi firma number.

Vahendaja poolt saabus järgnev pretensioon

——– Original Message ——–

Subject: Nõe seoses Teie veebilehel avaldatud isikliku telefonimubriga
Date: Mon, 28 Feb 2011 19:06:52 +0200
From: Karmen Turk <karmen.turk@torv.ee>
To:


Lgp. Virgo Kruve

Käesoleva kirjaga teavitame teid infoühiskonna teenuse seauduse § 10 alusel Teie poolt nn späm kirjade Eesti andmebaasis talletava teabe ebaseaduslikust iseloomust.


Nimelt sisaldab 2008 sissekanne “
spam: gsmvalve.ee ja GSM autovalve, ettevõtte autode jälgimine autopäevik” erinevat teavet, s.h. on rubriigis „asutuse telefon“ toodud Hans Alteri isiklik mobiilinumber.

Isikliku mobiilinumbri nõusolekuta avaldamine on käsitletav ebaseadusliku isikuandmete avaldamisena isikuandmete kaitseseaduse § 10 lg 1 tähenduses, s.o. andmesubjekti nõustolekuta isikuandmete töötlemine. Sealjuures on töötlemiseks ka isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Seega on tegemist Hans Alteri isiklike õiguste rikkumisega.

Isikuandmete kaitse seaduse § 21 lg 1 alusel on Hans Alteril õigus nõuda: isikuandmete töötlemise lõpetamist; 2) isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist; 3) kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist.

Käesolevaga nõuan viivitamatut isikuandmete, s.o. Hans Alteri isikliku mobiilinumbri töötlemise lõpetamist ja avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist.

Tulenevalt IÜTS § 10 lg-st 1 ei vastuta teabe talletaja, s.o. andmebaasi pidaja seni kaua tema talletatava teabe eest, kuni ta ei ole sellest teadlik. Käesoleva kirja kättesaamise hetkes loeb seadus Teid teadlikuks ning seega rakenduvad Teile traditsioonilise avaldaja õigused ja kohustused.

IÜTS § 10 lg 1 p 2 alusel vabaneb teabe talletaja traditsioonilise avaldaja vastutusest VAID juhul, kui ta “ebaseaduslikest asjaoludest teadlikuks saades kõrvaldab kohe vastava teabe või tõkestab sellele juurdepääsu.”.

Seega palume eemaldada eelnimetatud Hans Alteri isiklikus kasutuses olev mobiiltelefoninumber või tõkestada sellele juurdepääs hiljemalt kell 09.00 02.03.2010.

Palun kinnitada kirja kättesaamist.

Lugupidamisega,

Karmen Turk

GSMvalve lepinguline esindaja

*

Minu vastus 7.03.2011

Nimetatud mobiiltelefon kuulub firmale GSMValve OÜ ja selle kasutaja võib tõepoolest olla nimetatud Hans Alter.
Vaadake lehte http://politsei.ee/et/teenused/turvateenus/valjastatud-tegevusload/ ja veenduge ise, et number 55yyyyyy kuulub nimetatud firmale. Seda lausa Eesti Politsei andmete järgi!

Mille alusel Te väidate, et tegemist on isikliku mobiiltelefoniga kui see on kahes kohas avaldatud firma numbrina?

Ekraanipilt politsei.ee lehest
Ekraanipilt politsei.ee lehest

Ma loodan, et Hans Alter ja tema “esindajad” rohkem ei pöördu.

Ilmselt lähemal ajal muudetakse seal politsei.ee lehel gsm number ümber.

Leidsin ka lehelt http://www.security.ee/doc/Tegevusload,%2520seisuga%252023.02.2011.xls

Järjekordse viite, et GSMValve kontaktiks on nimetatud mobiiltelefon.

Turvaettevõtetele väljastatud tegevusload – Eesti Turvaettevõtete Liit