Ramino Art OÜ digitaalne prügi ja maksuvõlaga vahendaja

Received: by aqua.elkdata.ee (Postfix, from userid 80)
id 5CECC4

spam kirja saatmiseks kasutatud tarkvara asus maksuvõlaga firma serveris:
X-PHP-Script: www.renthaus.ee/email/send.php for 90.191.10.16

——– Original Message ——–

Subject: Piltide raamimine, digitrükk, foto ja video!
Date: Tue, 2 Nov 2010 05:31 +0200
From: Priit <kampaania@verodigital.ee>
To:

Piltide raamimine, digitrükk, foto ja video!

.

Reklaami saatmise tellis:

raminoart.ee whois
Registreerija andmed:
Nimi: Ramino Art OÜ
E-posti aadress: info@raminoart.ee
Registreerimise aeg: 11.11.2010 12:44:12
Registripidaja: webnest
Halduskontakti andmed:
Nimi: Marko Liba
E-posti aadress: info@raminoart.ee
Registreerimise aeg: 11.11.2010 12:44:13
Registripidaja: webnest

Ramino Art OÜ (registrikood 11764077) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 13.11.2009 (Esmakanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Ramino Art OÜ
1. kanne b) Raua 1 Tallinn 10124
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Jelena Liba juhatuse liige, isikukood 4491201
1. kanne Marko Liba juhatuse liige, isikukood 3850328
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 12.11.2009
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

.

Spam kirja saatmist vahendas

.

verodigital.ee whois

Registreerija andmed:
Nimi: Vero Prada LLC
Kontaktisikute andmed:
Nimi: Kalev Kosk
E-posti aadress: kalev . dotcom . ee
Registreerimise aeg: 04.07.2010 07:40:36
Registripidaja: eedirect

OÜ VERO PRADA (registrikood 11076182) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 03.12.2004 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 11.08.2005 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) OÜ VERO PRADA
1. kanne b) Mõisavahe 3-7 Tartu 50707
1. kanne c) toidu-ja tööstuskaupade jae-,hulgi-ja komisjonikaubandus,eksport ja vahendus
1. kanne c) tööstuskaupade import (v.a.litsentseeritavad tegevused)
1. kanne c) toitlustamine
1. kanne c) metsamaterjali ja puidu ost,müük,varumine,ülestöötamine ja ümbertöötlemine
1. kanne c) kinnis-ja vallasvara ost,müük,vahendamine,haldamine ja rentimine
1. kanne c) kasutatud sõidukite import,vahendus ja müük
1. kanne c) tootmistehnoloogia projekteerimine ja montaaž,seadmete häälestamine
1. kanne c) ehitusmaterjalide ja -detailide ja konstruktsioonide tootmine
1. kanne c) interjööride dekoreerimine
1. kanne c) konsultatsiooniteenused (v.a.litsentseeritavad tegevused)
1. kanne c) loodusandide kogumine,ümbertöötlemine ja müük
1. kanne c) ehitustööd (üldehitus,tee-ehitus,ventilatsiooni-ja küttesüsteemide ehitus)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
2. kanne Olavi Roos juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 3810911
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 01.12.2004
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

.

Spam kirja serverina kasutati renthaus.ee kuulub

Registreerija andmed:
Nimi: Renthaus OÜ
E-posti aadress: tanel . renthaus . ee
Registreerimise aeg: 29.11.2010 14:16:04
Registripidaja: elkdata

Renthaus OÜ (registrikood 11378569) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 06.06.2007 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 20.10.2008 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 27.10.2010 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Renthaus OÜ
3. kanne b) Valgekõrtsi tee 8-3 Uhti küla, Ülenurme vald, Tartumaa 61712
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Tanel Võsu juhatuse liige, isikukood 3830829
1. kanne Tõnis Rosenberg juhatuse liige, isikukood 3830126
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
3. kanne Põhikiri on muudetud 20.10.2010
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

renthaus.ee tasumata maksudrenthaus.ee tasumata maksud

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Renthaus OÜ (11378569) maksude ja maksete vőlgu seisuga 12.12.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Kogumispensionimakse 511,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 22 033,00 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 736,00 0,00 0,00
KOKKU: 23 280,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Renthaus OÜ (11378569) seisuga 12.12.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 8 316,19 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 12.12.2010 00:02 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

v