spam turundus verodigital.ee ehk Vero Prada OÜ ehk gsm 55 649 989

Received: by aqua.elkdata.ee (Postfix, from userid 80)
id 2EE73; Tue, 26 Oct 2010 01:15 +0300 (EEST)

Tähelepanu: Kirja saatnud firma on registrist kustutatud, mis kinnitab siin lehel avaldatud kirjade põhjal tehtud tähelepanekut, et spami saadavad tegevusjõuetud ja maksuvõlgadega firmad. Täpsem info lisatud lehekülje lõppu.

Subject: Koduleht alates 3900kr www.verodigital.ee!
X-PHP-Script: www.renthaus.ee/email/send.php for 90.191.10.16

——– Original Message ——–

Subject: Koduleht alates 3900kr www.verodigital.ee!
Date: Tue, 26 Oct 2010 01:15 +0300
From: Priit <kampaania@verodigital.ee>
Reply-To: Priit <kampaania@verodigital.ee>
To:
verodigital spam
verodigital spam

Koduleht alates 3900kr vaata lisaks .a href=”www.verodigital.ee/sygis/”>www.verodigital.ee/sygis/

Meie koostame Teile müüki tõstvad koduleheküljed!

.

verodigital.ee whois

Registreerija andmed:
Nimi: Vero Prada LLC
Kontaktisikute andmed:
Nimi: Kalev Kosk
E-posti aadress: kalev@dotcom.ee
Registreerimise aeg: 04.07.2010 07:40:36
Registripidaja: eedirect

OÜ VERO PRADA (registrikood 11076182) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 03.12.2004 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 11.08.2005 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) OÜ VERO PRADA
1. kanne b) Mõisavahe 3-7 Tartu 50707
1. kanne c) toidu-ja tööstuskaupade jae-,hulgi-ja komisjonikaubandus,eksport ja vahendus
1. kanne c) tööstuskaupade import (v.a.litsentseeritavad tegevused)
1. kanne c) toitlustamine
1. kanne c) metsamaterjali ja puidu ost,müük,varumine,ülestöötamine ja ümbertöötlemine
1. kanne c) kinnis-ja vallasvara ost,müük,vahendamine,haldamine ja rentimine
1. kanne c) kasutatud sõidukite import,vahendus ja müük
1. kanne c) tootmistehnoloogia projekteerimine ja montaaž,seadmete häälestamine
1. kanne c) ehitusmaterjalide ja -detailide ja konstruktsioonide tootmine
1. kanne c) interjööride dekoreerimine
1. kanne c) konsultatsiooniteenused (v.a.litsentseeritavad tegevused)
1. kanne c) loodusandide kogumine,ümbertöötlemine ja müük
1. kanne c) ehitustööd (üldehitus,tee-ehitus,ventilatsiooni-ja küttesüsteemide ehitus)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
2. kanne Olavi Roos juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 3810911
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 01.12.2004
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

.

dotcom.ee whois
Registreerija andmed:
Nimi: Sklepper LLC
Kontaktisikute andmed:
Nimi: Kalev Kosk
E-posti aadress: kalev@dotcom.ee
Registreerimise aeg: 04.07.2010 04:24:18
Registripidaja: eedirect

Sklepper OÜ (registrikood 11230022, kustutatud) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1 (kaart on suletud), millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 15.03.2006 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 17.03.2006 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 28.03.2007 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 14.07.2008 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 03.11.2008 (Muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 17.09.2010 (Kustutamiskanne) ja kustutatud 17.09.2010
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Sklepper OÜ (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne a) DotCom Solutions OÜ (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne a) Sklepper OÜ (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne b) Tähe 55-7 Tartu 50103 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne b) Mõisavahe 60-43 Tartu 50707 (kehtetu alates kandest nr.5)
5. kanne b) Ropkamõisa 10 Tartu 50113 (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) toidu- ja tööstuskaupade jae-, hulgi- ja komisjonikaubandus, eksport ja vahendus ning tööstuskaupade import (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) metsa majandamine ja töötlemine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) kinnis- ja vallasvara ost, müük, vahendus, haldamine ja rentimine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) kasutatud sõidukite import, vahendus ja müük (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) tootmistehnoloogia projekteerimine ja montaaž, seadmete häälestamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) ehitusmaterjalide, -detailide ja konstruktsioonide tootmine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) juriidilised ja majandusalased konsultatsioonid (sh äriühingute asutamine) (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) transportteenused (va litsentseeritav tegevus) (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) üldehitustööde teostamine (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) tööjõu rent (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) koolitusteenused (va litsentseeritav tegevus) (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne c) turismiteenused (kehtetu alates kandest nr.6)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 42000 Eesti krooni. (kehtetu alates kandest nr.6)
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Taavi Saavo juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 38302186517 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne Kalev Kosk juhatuse liige, isikukood 3841130 (kehtetu alates kandest nr.6)
3. kanne Taavi Tamm juhatuse liige, isikukood 3830415 (kehtetu alates kandest nr.4)
3. kanne Taavi Saavo ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.3)
4. kanne Taavi Tamm ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.4)
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 28.09.2006 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Põhikiri on kinnitatud 28.09.2005 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne Põhikiri on muudetud 14.03.2007, sisu: põhikiri on kinnitatud uues redaktsioonis (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne Põhikiri on muudetud 11.07.2008 (kehtetu alates kandest nr.6)
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12 (kehtetu alates kandest nr.6)
6. kanne Ettevõtja on kustutatud ÄS § 60 3.lõike alusel.
Seitsmes veerg: b) märkused
2. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel.
2. kanne b) 1.kandes on parandatud põhikirja kinnitamise aega
6. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 60 lõige 3 alusel.
6. kanne Kalev Kosk dokumentide hoidja, elukoht Tartu, isikukood 38411302749
Väljatrüki lõpp

.

Spam kirja serverina kasutati renthaus.ee kuulub

Registreerija andmed:
Nimi: Renthaus OÜ
E-posti aadress: tanel@renthaus.ee
Registreerimise aeg: 29.11.2010 14:16:04
Registripidaja: elkdata

Renthaus OÜ (registrikood 11378569) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonnas:

Äriregistri B-osa registrikaart nr 1, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 06.06.2007 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 20.10.2008 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 27.10.2010 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 1 kantud kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Renthaus OÜ
3. kanne b) Valgekõrtsi tee 8-3 Uhti küla, Ülenurme vald, Tartumaa 61712
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Tanel Võsu juhatuse liige, isikukood 3830829
1. kanne Tõnis Rosenberg juhatuse liige, isikukood 3830126
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
3. kanne Põhikiri on muudetud 20.10.2010
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

renthaus.ee tasumata maksud
renthaus.ee tasumata maksud
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Renthaus OÜ (11378569) maksude ja maksete vőlgu seisuga 12.12.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Kogumispensionimakse 511,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 22 033,00 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 736,00 0,00 0,00
KOKKU: 23 280,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Renthaus OÜ (11378569) seisuga 12.12.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 8 316,19 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 12.12.2010 00:02 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

Selle dotcom.ee ümber registreerimisega tekkib probleeme, sest firma kustutati 2010. septembris.

Lisatud 30.05.2014 info, et

1) Renthaus OÜ on siiani maksuametile võlgu ja summa on nüüd natukene väiksem kui oli kroonides (kurss 15,64:1)

Renthaus OÜ tasumata maksud 2014. aasta mais
Renthaus OÜ tasumata maksud 2014. aasta mais

2)Olavi Roos ei suutnud spam kirja saatnud firma juhatuse liikmena koostada majandusaasta aruandeid ja firma kustutati selle pärast registrist. Kas olid ka võlad, on hetkel võimatu öelda.

Kande
nr
Kandeliik Kande kuupäev Määruse
number
Määruse liik Registrikaardi
nr
Kaardi
tüüp
3 Kustutamiskanne 04.05.2012 Ä 20027949 / 4 Registrist kustutamine ÄS § 60 lg 3 alusel 1 R
Ä 20027949 / M9 Määruse avalik kättetoimetamine AT-s 28.02.2012 Jõustunud 02.01.2013
Ä 20027949 / 3 ÄS § 60 lg 3 alusel kandemäärus 17.08.2011 Jõustunud 28.04.2012
Ä 20027949 / M8 Määruse avalik kättetoimetamine AT-s 10.03.2010 Jõustunud 02.01.2013
Ä 20027949 / M7 Määruse avalik kättetoimetamine AT-s 10.03.2010 Jõustunud 02.01.2013
Ä 27949 / M6 Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata 01.02.2010 Jõustunud 10.04.2010
Ä 27949 / M5 Aruandetrahvimäärus 03.11.2009 Jõustunud 10.04.2010 Lisatähtaeg 10.05.2010

.