Preismann Koolitus spam Võlaõigus

Received: from wpmann by delta.alfanet.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from )
id

e

Selle kirja saatja on kindlasti veendunud, et seda vajavad kõik mingi valdkonna firmad.

——– Original Message ——–

Subject: Võlaõigus
Date: Wed, 15 Sep 2010 09:22:20 +0300
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere!

Edastame Teile 20. oktoobril 2010. a toimuva koolituse AKTUAALSET VÕLAÕIGUSES programmi.

Koolituse eesmärk on käsitleda valikuliselt aktuaalsemaid küsimusi võlaõiguses – kohustuste täitmist, sh lepinguliste kohustuste vahekorra muutumist (majanduskriisi tähendust sealjuures), probleeme lepingutest taganemisel ja ülesütlemisel, leppetrahvi sissenõutavuse ja vähendamisega seonduvat, kahju hüvitamise ulatust, nõuete lõppemist ja edasikehtimist seoses kompromissiga jpm.

Täpsema ülevaate teemadest ja ajakavast leiate lisatud programmist.

Osavõtuks palume registreeruda telefonil 6 460 002, e-kirja teel aadressil koolitus@preismann.ee või www.preismann.ee

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

Teade on saadetud Teile heas usus lootusega, et pakutavast infost võiks Teile kasu olla. Kui Te ei soovi meilt e-maili teel infot saada, klikkige allpool olevat linki või andke meile teada koolitus@preismann.ee.

e

e