Personalikonverentsid OÜ spam 2.09.2010 ja maksuvõlg 164 tuhat krooni

v

Juulis oli firma maksuvõlg 103 tuhat krooni, novembriks juba 164 tuhat krooni

——– Original Message ——–

Subject: Tartu koolituskalender
Date: Thu, 2 Sep 2010 14:48:02 +0300
From: Personaliarendus <info@personaliarendus.ee>
Reply-To: Personaliarendus <info@personaliarendus.ee>
To:
Kui Te ei näe uudiskirja korrektselt, vajutage .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/?url=http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/email/kalender-0209-tartuuld1″>siia.
See kiri on saadetud aadressile

Tere!

Mõeldes oma Lõuna-Eesti klientide mugavusele, oleme otsustanud ka uuel algaval hooajal korraldada koolitusi, seminare, õppepäevi teile lähemal, Tartus. Eelkõige tahame Teieni tuua informatsiooni oluliste muudatuste kohta Eesti seadusandluses, aga ka muude vajalike, igapäevatööd puudutavate teemade kohta.

Septembris-oktoobris olete oodatud osalema järgmistel Tartu koolitustel:

SEMINAR: Ametikiri ja e-suhtlus kui ettevõtte visiitkaart
14.09.2010 Tartus

Seminarile on oodatud juhid, sekretärid, assistendid, müügiinimesed ja kõik teised, kes koostavad nii eesti- kui ka inglise keelseid ametikirju.

Fookuses on nii grammatiliselt kui ka stiililt korrektse ametikirja väärtustamine, täpsemalt räägitakse olulisematest eesti ja inglise keele õigekirja reeglitest, heast kirjastiilist, kirja ülesehitusest ja meilietiketist. Ingliskeelse ametikirja puhul tuuakse näiteid enimkasutatavatest väljenditest ja antakse juhtnööre vigade vältimiseks.

Registreerumisel kuni 7. septembrini on koolituse hind kahele kokku vaid 1 990 kr + km, st kui osalete oma ettevõttest kahekesi (tavahind 3 180 kr + km). Kui osalete üksi, on hind Teile a’ 1 390 kr + km (tavahind 1 590 kr + km).

Täpsem ülevaade programmist .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=352&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=352&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=352&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.


KOOLITUS: Luubi all – muudatused Riigihangete seaduses 2010
17.09.2010 Tartus

Kutsume kõiki juhte ja riigihangetega seotud spetsialiste, nii pakkujaid kui ka hankijaid, informatiivsele koolitusele, kus antakse ülevaade 1. juulist 2010 kehtima hakanud muudatustest riigihangete seaduses.
Lähemalt räägitakse nii hanke- kui vaidlusmenetluse uuest korrast, maksuvõlgade arvestusest ning tuuakse näiteid vaidlus- ja kohtupraktikast.

Koolituse osalemistasu nüüd vaid 990 kr + km. Tavahind a´1 590 kr + km.

Täpsem ülevaade programmist .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=362&pg=3&page=67&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=362&pg=4&page=67&action=show_details&”>siin. Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=1&id=362&pg=5&page=67&action=show_details&”>siin.


SEKRETÄRIDE KONVERENTS 2010: Kaasaegne sekretär
29.09.2010 Tartus

Konverentsile ootame kõiki juhiabisid, sekretäre ja assistente, et pakkuda teile üks meeleolukas ja energiat andev päev! Räägime sekretäri rollist kaasaegses Eesti ettevõttes, anname nõuandeid, kuidas toime tulla raskete persoonidega ja ära hoida või lahendada konflikte. Lisaks mitmeid teemasid, mis aitavad igal naisel olla energiline, särasilmne ja naerusuine.

Osalemistasu nüüd vaid a´ 1590 kr + km. Tavahind a’ 1 990 kr + km.

Täpsem ülevaade programmist .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=355&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=355&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=355&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin.


SEMINAR: Mis muutub EURO tulekuga raamatupidaja töös?
15.10.2010 Tartus

Ootame osalema eelkõige ettevõtete juhte, finantsjuhte ja raamatupidajaid.

Seminari eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade, milliseid ettevalmistusi on vaja ettevõttel teha eurole üleminekuks. Lähemalt tulevad käsitlemisele muudatused lepingutes ja põhikirjades, raamatupidamis- ja maksuarvestuses ning infosüsteemides.

Seminari hind on a´1 790 kr + km.

Täpsem ülevaade programmist .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=376&pg=3&page=72&action=show_details&”>siin ja info osalemise kohta .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=376&pg=4&page=72&action=show_details&”>siin. Seminarile registreerimine .a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=2&id=376&pg=5&page=72&action=show_details&”>siin..a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine/0/ylla@tallinnakonverentsid.ee/?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?group_id=&id=344&pg=5&page=72&action=show_details&”>

Meeldivate kohtumisteni!

Värvikat sügist soovides,
Liana Keskpalu
Seminari projektijuht

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?page=71&”>S.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?page=71&”>oodsad reklaamivõimalused Tallinna Konverentside üritustel!.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?page=71&”>< span style=”font-size: small;”>

.a href=”http://newsletter.tallinnakonverentsid.ee/statengine//?url=http://www.tallinnakonverentsid.ee/index.php?page=101″>


* Käesolev koolituspakkumine on saadetud Teile heas usus, et antud teema võiks Teile ja Teie organisatsioonile oluline olla. Palun andke meile teada edaspidistest soovidest koolituspakkumiste osas e-posti teel või telefonil 6 619 500. Juhul, kui Te ei soovi enam infot seminaride/konverentside kohta, siis tagastage saadetud kiri vajutades ”reply”.

v

personalikonverentsid OÜ tasumata maksud
personalikonverentsid OÜ tasumata maksud
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Personalikonverentsid OÜ (11266617) maksude ja maksete vőlgu seisuga 21.11.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Intress 4 450,06 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 39 387,18 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 3 818,00 0,00 0,00
Käibemaks 29 871,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 78 591,40 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 8 354,00 0,00 0,00
KOKKU: 164 471,64 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Personalikonverentsid OÜ (11266617) seisuga 21.11.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 16 438,86 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 21.11.2010 21:05 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

Juulis oli firma maksuvõlg 103 tuhat krooni, novembriks juba 164 tuhat krooni.