Tuleohutuse seadus joustub: spam

——– Original Message ——–

Subject: UUS SEADUS EESTIS! Tuleohutuse seadus joustub!
Date: Mon, 23 Aug 2010 09:24:12 +0300
From: AriInfo OU <info@ariinfo.ee>
To: ‘Ari-info OU’ <educate@ariinfo.ee>

Maksa osalemise eest enne 07.09.2010 soodushinnaga 1750+k/m

Lektorid:        Mart Olesk (eesti keeles),  Põhja-Eesti Päästekeskus, insenertehniline büroo

Василь Харчук (на русском языке), Северо-Эстонский Спасательный центр

_______________________________________________________________________________

UUS SEADUS EESTIS!

TULEOHUTUSE SEADUS JÕUSTUB 01.09.2010.a.

Закон о пожарной безопасности (вступает в силу с 01.09.2010.г.)

Seminar eesti keeles      15.09.2010     .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&194″>Programm .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=194″>Registreerimine

На русском языке         17.09.2010     .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&196″>Программа .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=196″>Регистрация

_______________________________________________________________________________

Koolitus toimub 15.09.2010.a.         kell 11.00 – 15.30        Susi Hotell (ruumid konditsioneeriga)

Koolituse lühikirjeldus:


Seaduse reguleerimisala ja mõisted

TULEOHUTUSE TAGAMINE

∙   Üldsätted
∙   Isiku kohustused tuleohutuse tagamisel
∙   Enesekontrolli tuleohutusaruanne. Dokumendi sisu ja esitamise kord

TULEOHUTUSNÕUDED

∙   Ehitise ja selle osa tuleohutusnõuded
∙   Seadmele ja paigaldisele esitatavad nõuded
∙   Küttesüsteemi tuleohutusnõuded
∙   Tuletõrje veevarustuse tuleohutusnõuded
∙   Põlevmaterjali ladustamise tuleohutusnõuded
∙   Avaliku ürituse tuleohutusnõuded. Asendiplaan
∙   Tuletöö tuleohutusnõuded. Tuletööd tegev isik
TULEOHUTUSPAIGALDISTELE ESITATAVAD NÕUDED

RIIKLIK JÄRELEVALVE

VASTUTUS JA SANKTSIOONID

______________________________________________________________________________

Дата обучения 17.09.2010.a.     Ñ 10.00 Ð´Ð¾ 14.30     Ð“остиница Суси (помещения с кондиционером)

Краткое описание программы:

Сфера регулирования Закона и понятия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

∙   Общие положения
∙   Обязанности лица по обеспечению пожарной безопасности
∙   Отчет по самоконтролю. Содержание документа и порядок ÐµÐ³Ð¾ предоставления

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

∙   Требования пожарной безопасности к зданиям и их частям
∙   Требования к оборудованию и устройствам
∙   Требования к системам отопления
∙   Требования к пожарному водоснабжению
∙   Требования к складированию горючих материалов
∙   Требования к проведению общественных мероприятий. ÐŸÐ»Ð°Ð½ расположения
∙   Требования безопасности при выполнении пожарных работ
Лицо, осуществляющее пожарные работы
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОÐ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ

______________________________________________________________________________

Päikeselist sügise algust! Olete meie juurde teretulnud!

Vabandame, kui antud kutse häiris Teid.
Kui Te ei soovi saada meiepoolset infot, palun saatke vastavasisuline teade .a href=”about:blank” target=”_blank”>info@ariinfo.ee Täname!

Küsimuste korral võtke meiega ühendust tel.: 60 888 71, 55 529 668     .a href=”http://www.ariinfo.ee/” target=”_blank”>www.ariinfo.ee