Kahele ja enamale osavõtjale soodushind

——– Original Message ——–

Subject: Ehitusplatsi KOORDINAATORI koolitus
Date: Thu, 12 Aug 2010 10:13:45 +0300
From: AriInfo OU <info@ariinfo.ee>
To: ‘Ari-info OU’ <educate@ariinfo.ee>

AUGUSTI KUU PAKKUMINE!

Registreeri end osalema koolitusel enne 22 augusti soodushinnaga 1900+k/m

Kahele ja enamale osavõtjale soodushind 1700 + k/m

Alates 01.07.09.a. ehitustööde peatöövõtja peab määrama tööde tegemise ajaks ühe

või mitu töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatorit. Koordinaator peab eelnevalt läbima

ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Selle vajadus tuleneb 01 juulul 2009.a. jõustunud Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 377

_______________________________________________________________________________

Äri-info OÜ korraldab 8-tunnilise kohustusliku koolituse

EHITUSPLATSI KOORDINAATORI

KOOLITUS

*  Koolituse lõpetamisel väljastame vastava tunnistuse

Seminar eesti keeles      26.08.2010     .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&127″>Programm .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=127″>Registreerimine

На русском языке         27.08.2010     .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&190″>Программа .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=190″>Регистрация

_______________________________________________________________________________

Koolitus toimub 26.08.2010.a.         kell 10.00 – 16.30        Susi Hotell

Koolituse lühikirjeldus:

I osa     KOORDINAATORI TÖÖ TEOREETILISED KÜSIMUSED –  4 ak.tundi

Lektor  Jaan Kiviall, Tööinspektsioon

“Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”, sh

Reguleerimisala
Koordinaatori kohustused
Ehitusplatsi kontrollimine
Isikukaitsevahendid

II osa    KOORDINAATORI TÖÖ PRAKTILISED KÜSIMUSED – 2 ak.tundi

Lektor  Priit Loos, töökeskkonna spetsialist, Nordecon Ehitus AS

Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine. Planeerimine

Töötajate juhendamine, isikukaitsevahendite väljastamine

Ehitusplatsil tööde korraldamine, ajutine elektripaigaldis, tuleohutus

III osa    PSÜHHOLOOGILISED JA FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID – 2 ak.tundi

Lektor  Taimi Elenurm, tööpsühholoog ja nõustaja

Töökeskkond ja olme-vastutus ja koostöö peatöövõtja ja alltöövõtjate vahel

Peamised füsioloogilised ohutegurid, lühiajaliste ja pikaajaliste riskitegirite mõju

Psühholoogilised ohutegurid, ebakindlad lepingud ja töösuhed, konfliktid ja vastuolud

*  Maksumus alates 23.08.2010 – 2100 EEK + k/m

_____________________________________________________________________

Дата обучения 27.08.2010.a. с 10.00 до 16.30 Гостиница Суси

Краткое содержание:

I часть  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Ð ÐÐ‘ОТЫ КООРДИНАТОРА – 4 Ð°ÐºÐ°Ð´.часа

Лектор Яан Кивиалл, Трудовая Инспекция

“Требования по охране здоровья и безопасности труда в строительстве”, Ð² Ñ‚.ч.

Сфера регулирования
Обязанности координатора
Контроль строительной площадки
Средства личной защиты

II Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ  ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ КООРДИНАТОРА – 2 акад.часа

Лектор Приит Лантин, специалист по рабочей среде, Nordecon Ehitus AS

Составление документации по безопасности работ. Планирование

Управление рабочим составом, выдача средств личной защиты

Организация работ на строительной площадке, временные электроустановки, пожарная безопасность

III Ñ‡Ð°ÑÑ‚ÑŒ  ÐŸÐ¡Ð˜Ð¥ÐžÐ›ÐžÐ“ИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ. ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ – 2 акад.часа

Лектор Тайми Эленурм, психолог рабочей среды и советник

Рабочая и бытовая среда. Ответственность и Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ¹ÑÑ‚вие подрядчика и субподрядчика

Основные физиологические факторы опасности, краткосрочные и долгосрочные риски

Психологические факторы опасности, договора и трудовые отношения, конфликты

* Стоимость с 23.08.2010 2100 + НСО.

Постарайтесь успеть зарегистрироваться по льготной цене.

Päikeselist kevade algust! Olete meie juurde teretulnud!

Vabandame, kui antud kutse häiris Teid.
Kui Te ei soovi saada meiepoolset infot, palun saatke vastavasisuline teade .a href=”about:blank” target=”_blank”>info@ariinfo.ee Täname!

Küsimuste korral võtke meiega ühendust tel.: 60 888 71, 55 529 668     .a href=”about:blank” target=”_blank”>www.ariinfo.ee