Personali Arenduskeskus spam koolitus Personal Partner OÜ

.Tasuks tähele panna, et see kiri oli saadetud aadressilt personaliarendus kuid järgmine kiri 5 päeva hiljem oli personaliarendaja, et minna filtritest mööda. Seega on tegemist tõsise späm kirjade saatjaga

.

——– Original Message ——–

Subject: Dokumendi- ja arhiivitöö asutuses
Date: Tue, 1 Jun 2010 03:47:27 +0300
From: Personali Arendus Keskus <personaliarendus@gmail.com>
Reply-To: Personali Arendus Keskus <personaliarendus@gmail.com>
To:

Arhiivitöö 22.02.2006 ja Maksuseminar 02.03.2006 Korras dokumendid ja korrektne dokumendihaldus on igas ettevõttes vajalik ja oluline. Millest lähtuda asutuse dokumendihalduse korraldamisel? Milliseid vigu vältida? Mis on oluline arhiivi füüsilisel korrastamisel? Miks koostatakse dokumentide loetelu? Kumb kehtib paber- ja digitaaldokumendi omavahelise vastuolu korral? Milliseid muudatusi dokumenditöös tuleb arvestada seoses uue Töölepingu seaduse jõustumisega? Kas ja kuidas kasutada arhiiviteenust? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saate vastused alljärgneval praktilisel õppepäeval. Alusta korrektse dokumenditööga!

DOKUMENDI- JA ARHIIVITÖÖ ETTEVÕTTES

Aeg ja koht: 10.juuni 2010.a. Tallinn, Rävala pst 8  V korrus auditoorium 514

Lektor: Tiia Siir, Riigiarhiivi arhiivindusspetsialist

PÄEVAKAVA 10.00-15.30

 1. Millistest õigusaktidest ja standarditest lähtuda?
 2. Kas paberalusel või digitaalselt?
 3. Põhilised vead dokumendi- ja arhiivihalduse korralduses.
 4. Dokumentide loetelu koostamine ja ajakohastamine.
 5. Asjaajamistoimikute moodustamine ja pidamine.
 6. Arhivaalide loetelu koostamine ja täiendamine.
 7. Arhivaalide hävitamine ning hävitamise dokumenteerimine.
 8. Arhivaalide korrastamise ja kirjeldamise põhimõtted.
 9. Arhiiviskeemi, -nimistu ja -kirjelduse koostamine.
 10. Digitaalse säilitamise probleemid.
 11. Muudatused seoses uue Töölepingu seadusega.

Koolitusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse.

Koolituse tavahind: 2100.- kr

SOODUSHIND nüüd ainult  1295.- kr.

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunat ja kohvipausi! (Hinnale lisandub käibemaks 20%)

Lisainfo ja osavõtuks registreerimine .a href=”http://www.personal.ee/?p=50&cid=721″>siit, 6556778; 5279999, .a href=”mailto:info@personal.ee”>info@personal.ee

Lisaks veel lähiajal toimuvaid vajalikke koolitusi alates 1090.- krooni:

09.06 .a href=”http://www.personal.ee/?p=51&cid=832″>Kuidas leida, võita ja hoida oma kliente

11.06 .a href=”http://www.personal.ee/?p=48&cid=79″>Kuidas luua motiveeriv ja hästitoimiv palgasüsteem

15.06 .a href=”http://www.personal.ee/?p=46&cid=898″>Müügimaks, tulumaks ja käibemaks 2010

15.06 .a href=”http://www.personal.ee/?p=50&cid=887″>Kas e-mail või e-post? Korrektne eesti keel

21.06 .a href=”http://www.personal.ee/?p=54&cid=304″>Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes – seadusemuudatused

Lugupidamisega, Personali Arenduskeskus

Kui Te edaspidi ei soovi meie kursuste kohta informatsiooni saada, saatke meile vastuskiri ja Teie e-maili aadress kustustatakse nimekirjast..

.

Spam kirja saatis

1. personal.ee – Personal Partner OÜ
Asutuse aadress: Kuhlbarsi 1, 10128 Tallinn, Harjumaa
Asutuse telefon: +372 5279999
administratiivne kontaktisik: Giro Povilaitis info@personal.ee
administratiivne kontaktisik: Juhan Uus juhan@adm.ee

Personal Partner OÜ (registrikood 10544592) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 05.04.1999
2. kanne kinnitatud 05.05.1999
3. kanne kinnitatud 22.11.1999
4. kanne kinnitatud 08.07.2002 (Avaldatav muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 04.12.2008 (Muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 01.02.2010 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
2. kanne a) Personal Partner OÜ
6. kanne b) Rävala pst 8 Tallinn 10143
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
4. kanne 100000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
2. kanne Giro Povilaitis juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3710530xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
3. kanne Põhikiri on muudetud 21.06.1999
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
5. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

.