ariinfo.ee spam

——– Original Message ——–

Subject: Kadastriuksuste registreerimine ja maakorraldustood
Date: Tue, 25 May 2010 14:09:27 +0300
From: AriInfo OU <info@ariinfo.ee>
To: <educate@ariinfo.ee>

26.05.10.a. ON VIIMANE PÄEV REGISTREERIMISEKS

Sihtauditoorium:     Seminar on kasulik vallavalitsuste spetsialistidele ja
maakorraldustöödega tegelevatele ettevõtjatele

Lektor:                  Toivo Tomingas, regioni juht, Maa-ameti maakatastri osakond

_______________________________________________________________________________

KATASTRIÜKSUSTE REGISTREERIMINE

JA MAAKORRALDUSTÖÖD EESTIS

Probleemid ja nende lahendused

Seminar eesti keeles .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&191″>Programm .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=191″>Registreerimine


_______________________________________________________________________________

Koolitus toimub 27.05.2010.a.         kell 11.00 – 15.30        Susi Hotellis

Koolituse lühikirjeldus:

KATASTRIÜKSUSTE REGISTRRERIMINE

Ø   Katastrikaart
Ø   Katastripidaja andmevahetus
Ø   Probleemid katastriüksuste registreerimisel
Ø   Katastriandmete säilitamine

MAAKORRALDUS

Ø   Maakorraldustoimingud
Ø   Maakorraldustööde seosed detailplaneeringuga
Ø   Kinnisasja jagamine
Ø   Kinnisasja piiri kindlaksmääramine
Ø   Sihtotstarbe muutmine

*  Koolituse lõpetamisel väljastame tunnistuse

________________________________________________________________________________

Päikeselist kevadet! Olete meie juurde teretulnud!

Vabandame, kui antud kutse häiris Teid.
Kui Te ei soovi saada meiepoolset infot, palun saatke vastavasisuline teade .a href=”about:blank” target=”_blank”>info@ariinfo.ee Täname!

Küsimuste korral võtke meiega ühendust tel.: 60 888 71, 55 529 668     .a href=”http://www.ariinfo.ee/” target=”_blank”>www.ariinfo.ee