stat.ee spam Statistikaamet

Received: from gate.fin.ee ([195.80.104.33]) by ——– Original Message ——– Subject: Eesti statistika aastaraamat 2010 Date: Thu, 20 May 2010 15:53:30 +0300 From: Statistika <statistika@stat.ee> To: Hea statistikatarbija Hea statistikatarbija! Ole muutustega kursis — kasuta usaldusväärset ja asjakohast infot. „Eesti statistika aastaraamat. 2010. Statistical Yearbook of Estonia” koondab olulisema statistika rahvastiku, sotsiaalelu, tööturu, palga, hindade, ettevõtluse, … Read more