Mikare Baltic OÜ maksuvõlg ei ole 5 kuuga vähenenud

v

Spam kirja saatmist vahendanud Mikare CSI on maksuvõlaga, pidevalt.

v

Spam kirja levitaja Mikare.net ehk Mikare Baltic OÜ

mikare.ee – Mikare Baltic OÜ
Asutuse aadress: Pärnu mnt 160, Tallinn, 11317
Asutuse telefon: +3726006000
Asutuse e-post: mikare . mikare . ee
administratiivne kontaktisik: mikk orglaan support . mikare . net
v

Spam kirja levitamiseks tegi tarkvara ja andis arvutivõrku kasutada OÜ Mikare Baltic (registrikood 10464887)

kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 01.07.1998
2. kanne kinnitatud 01.06.1999
3. kanne kinnitatud 04.01.2000 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 08.01.2001 (Avaldatav muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 13.01.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) OÜ Mikare Baltic
1. kanne b) Jõe 9 Tallinn (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne b) Tõnismägi 3 a Tallinn 10119 (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne b) Pärnu mnt.160E Tallinn 11317
1. kanne c) majandus- ja ärialane koolitus (kestusega kuni kuus kuud); (kehtetu alates kandest nr.5)
1. kanne c) kinnisvaratehingud; (kehtetu alates kandest nr.5)
1. kanne c) intellektuaalse omandi soetamine ja realiseerimine; (kehtetu alates kandest nr.5)
1. kanne c) toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus, vahendustegevus, eksport-import; (kehtetu alates kandest nr.5)
1. kanne c) ärialane ja juriidiline konsultatsioon; (kehtetu alates kandest nr.5)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 10000 Eesti krooni. (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne 40000 Eesti krooni. (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne 100000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Mikk Orglaan juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 37112040269
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 08.06.1998 (kehtetu alates kandest nr.4)
4. kanne Põhikiri on muudetud 01.07.2000
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
5. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

Späm kirja saatmist vahendanud Mikare CSI maksuvõlg on 1 kuu jooksul kasvanud 75 tuhande krooni pealt (25.10.2009) rohkem kui 100 protsenti ja 24. novembri seisuga on see 157 904 krooni

v

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ Mikare Baltic (10464887) maksude ja maksete vőlgu seisuga 24.11.2009 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Erijuhtude tulumaks 2 126,00 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 21 898,00 0,00 0,00
Käibemaks 90 385,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 38 696,00 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 4 799,00 0,00 0,00
KOKKU: 157 904,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal OÜ Mikare Baltic (10464887) seisuga 24.11.2009 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 26 757,77 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 24.11.2009 13:27 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v

mikare baltic tasumata maksud ehk maksuvõlg unpaid taxmikare baltic tasumata maksud ehk maksuvõlg unpaid tax

v

Mikare Baltic OÜ võlg on aprillis 2010. endiselt 167 tuhat krooni

mikare baltik tasumata maksud 167 tuhat krooni
mikare baltik tasumata maksud 167 tuhat krooni
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ Mikare Baltic (10464887) maksude ja maksete vőlgu seisuga 17.04.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Erijuhtude tulumaks 3 189,00 3 189,00 0,00
Intress 9 472,00 9 472,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 30 733,00 30 733,00 0,00
Kogumispensionimakse 1 608,00 1 608,00 0,00
Käibemaks 54 340,00 54 340,00 0,00
Sotsiaalmaks 62 917,00 62 917,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 5 355,00 5 355,00 0,00
KOKKU: 167 614,00 167 614,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal OÜ Mikare Baltic (10464887) seisuga 17.04.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 1 785,44 krooni, sh ajatatud 1 555,27 krooni.
Kehtiva ajatatud maksuvőla tasumise ajakava lőppkuupäev on 15.03.2011.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 17.04.2010 14:54 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.
Maksukohustuslasel on esitamata järgmised deklaratsioonid:
Deklaratsioon Deklaratsiooni esitamise tähtpäev
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon 12.04.2010

v