Ehitusjarelevalve A ja O. Vastutus ja garantiid

——– Original Message ——–

Subject: Ehitusjarelevalve A ja O. Vastutus ja garantiid
Date: Wed, 28 Apr 2010 22:15:42 +0300
From: AriInfo OU <info@ariinfo.ee>
To: <educate@ariinfo.ee>

APRILLI KUU HINNAÜLLATUS!

Registreeri end osalema koolitusel enne 30 aprilli soodushinnaga 1500+k/m

Sihtauditoorium:     Seminar on kasulik kõigidele ehitusprotsessi osapooltele,
sh. projekteerijatele, ehitajatele, eksperdidele, jarelevalvele, KU-le

Lektor: Teet Sepaste,  riiklikult tunnustatud ekspert, Ehitusekspertiisibüroo OÜ

*  Koolituse lõpetamisel väljastame tunnistuse

_______________________________________________________________________________

Äri-info OÜ ootab Teid seminarile

EHITUSJÄRELEVALVE “A” JA “O”

Vastutus ja garantiid

Строительный надзор от “А” до “Я”. Ответственность и гарантии

Seminar eesti keeles      04.05.2010     .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&188″>Programm .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=188″>Registreerimine

На русском языке         06.05.2010     .a href=”http://www.ariinfo.ee/index.php?2&189″>Программа .a href=”http://www.ariinfo.ee/request.php?id=189″>Регистрация

_______________________________________________________________________________

Koolitus toimub 04.05.2010.a.         kell 11.00 – 15.30        Susi Hotell

Koolituse lühikirjeldus:

 • Õiguslikud alused
 • Riiklik järelevalve
 • Ehitusjärelevalve
 • Omanikujärelevalve kord
 • Lepingud ning omanikujärelevalve õigused ja kohustused
 • Nõuetele vastavus ehituses
 • Kontrolli ja dokumenteerimise korraldus
 • Vastutus ja garantiid

*  Koolituse maksumus tasumisel kuni aprilli kuu lõppuni – 1500 EEK + k/m

______________________________________________________________________________

Обучение проводится 06.05.2010.a.         Ñ 11.00 Ð´Ð¾ 15.30        Гостиница Суси

Краткое описание программы:

 • Правовые основания
 • Государственный надзор
 • Строительный надзор
 • Порядок проведения надзора собственника
 • Договора и права и обязанности надзора собственника
 • Соответствие требованиям строительстве
 • Организация контроля и документирования
 • Ответственность и гарантии

*  Стоимость участия при оплате до конца апреля – 1500 EEK + ÐÐ¡Ðž

______________________________________________________________________________

Päikeselist kevadet! Olete meie juurde teretulnud!

Vabandame, kui antud kutse häiris Teid.
Kui Te ei soovi saada meiepoolset infot, palun saatke vastavasisuline teade .a href=”about:blank” target=”_blank”>info@ariinfo.ee Täname!

Küsimuste korral võtke meiega ühendust tel.: 60 888 71, 55 529 668     .a href=”about:blank” target=”_blank”>www.ariinfo.ee