Maksuvõlg: Hansanet OÜ ja Web2 OÜ

Hansanet OÜ ja Web2 OÜ kuuluvad mõlemad Erki Hendrikson´ile ja esimese maksuvõlg on pool miljonit krooni, teisel poolteist miljonit krooni. Ilmselt ei ole kummalgi pikka eksisteerimist ja lisaks möödunud juulis käivitatud spam võrgule ei ole ka raha hakanud rohkem laekuma. Viimases meeleheites haarati 990 krooniste kodulehtede järele.

Kui oled Hansanet OÜ või Web2 OÜ klient siis osaled Eesti Vabariigile kuuluvate maksude maksmata jätmises

v

Hansanet OÜ maksuvõlg on aprillis 2010. endiselt 464 614 krooni

hansanet OÜ maksuvõlg on 464 614 krooni (tasumata maksud)
hansanet OÜ maksuvõlg on 464 614 krooni (tasumata maksud)
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Osaühing HansaNet (10613614) maksude ja maksete vőlgu seisuga 16.04.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Erijuhtude tulumaks 5 871,00 0,00 0,00
Intress 18 701,00 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 59 242,00 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 2 837,00 0,00 0,00
Käibemaks 245 844,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 123 883,68 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 8 236,00 0,00 0,00
KOKKU: 464 614,68 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Osaühing HansaNet (10613614) seisuga 16.04.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 80 556,61 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 16.04.2010 17:38 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v

Web2 OÜ maksuvõlg 1 450 860 krooni

web2 oü maksuvõlg aprill 2010 1 miljon 453 360 krooni
web2 oü maksuvõlg aprill 2010 1 miljon 453 360 krooni
MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel WEB2 Osaühing (11073769) maksude ja maksete vőlgu seisuga 16.04.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Erijuhtude tulumaks 17 531,00 0,00 0,00
Intress 271,00 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 183 402,00 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 10 505,00 0,00 0,00
Käibemaks 838 485,67 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 378 023,00 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 22 643,00 0,00 0,00
KOKKU: 1 450 860,67 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal WEB2 Osaühing (11073769) seisuga 16.04.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 300 599,65 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 16.04.2010 18:15 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v

1. web2.ee – Hansanet OÜ
Asutuse aadress: Pärnu mnt 139E/2, Tallinn 11317
Asutuse telefon: 6802260
administratiivne kontaktisik: Erki Hendrikson projektid@web2.ee

1. hansanet.ee – Hansanet OÜ
Asutuse aadress: Pärnu mnt 139E/2, Tallinn 11317
Asutuse telefon: 6802260
administratiivne kontaktisik: Marko Kesküla marko.keskyla@gmail.com

WEB2 Osaühing (registrikood 11073769) kohta on avatud:
2) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 24.11.2004 (Uue asukoha järgses registriosakonnas registrikaardi avamise kanne)
2. kanne kinnitatud 26.03.2007 (Märkus)
3. kanne kinnitatud 03.12.2008 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 27.01.2009 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 23.11.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) WEB2 Osaühing
5. kanne b) Pärnu mnt 139e/2 Tallinn 11317
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Erki Hendrikson juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780529xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on muudetud 15.10.2004
2. kanne Ühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) eelmine registrikaart asub Tartu Maakohtu registriosakonnas. Endine asukoht: Valga mnt 3, Tõrva. Senine ärinimi: Osaühing Conquista Trade
2. kanne b) Kanne on tehtud automatiseeritud korras Eesti väärtpaberite keskregistrist saadud andmete põhjal äriseadustiku § 511.3 alusel.
3. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

Osaühing HansaNet (registrikood 10613614) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 24.11.1999
2. kanne kinnitatud 28.02.2007 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 26.03.2007 (Märkus)
4. kanne kinnitatud 05.12.2008 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 27.01.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Osaühing HansaNet
5. kanne b) Pärnu mnt 139E/2 Tallinn 11317
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40400 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Erki Hendrikson juhatuse liige, elukoht Viiratsi alevik, Viiratsi vald, Viljandimaa, isikukood 3780529xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
5. kanne Põhikiri on muudetud 03.04.2008
3. kanne Ühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
3. kanne b) Kanne on tehtud automatiseeritud korras Eesti väärtpaberite keskregistrist saadud andmete põhjal äriseadustiku § 511.3 alusel.
4. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

Kokkuvõttes tuleb tunnistada, et möödunud juulis vallandunud Hansanet OÜ spam võrgu kirjade laviin on vähenenud. Ilmselt on osad kliendid lahkunud või on lihtsalt aadresside andmebaasi korrastatud.

1 thought on “Maksuvõlg: Hansanet OÜ ja Web2 OÜ”

Comments are closed.