EAS: Eriti Aktiivne Spam riigi rahade eest

EAS ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on mingil põhjusel arvanud, et ma olen huvitatud nende uudiskirja tellimisest. Ei olnud ja ei ole tellinud. Ilmselt lisasid aadressi kas nende töötajad või siis “turundajad”, et näidata oma tegevuse vastu suuremat huvi. Ikkagi uhke on ju öelda, et meie uudiskirja saab iga kolmas või neljas Eestis registreeritud ettevõte.

1. eas.ee – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Asutuse aadress: Liivalaia 13/15, 10118 Tallinn
Asutuse telefon: 372 6279 700
Asutuse e-post: administrator@eas.ee
administratiivne kontaktisik: Vitali Gaitsonok vitali.gaitsonok@gmail.com

Received: from [213.35.252.200] (mak.eas.ee [213.35.252.200])
by NETI-Relayhost2.estpak.ee (Postfix) with SMTP id AB
for <>; Mon,  1 Feb 2010 16:23:21 +0200 (EET)

d
——– Original Message ——–

Subject: EAS Uudiskiri
Date: Mon, 01 Feb 2010 16:23:21 +0200
From: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
Reply-To: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
To:

EAS Uudiskiri

EAS
Uudiskiri
.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3738&Itemid=743″>Seminar ettevõtlusest Venemaal
1. veebruar 2010

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASi ja rahvusvahelise konsultatsioonifirmaga G.S.L. Law & Consulting korraldab seminari “Ettevõtluskeskkond Venemaal”.

.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3738&Itemid=743″>Loe edasi

.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3737&Itemid=743″>Väljaspool Harju- ja Tartumaad hakatakse looma kompetentsikeskusi
1. veebruar 2010

EASi juhatus tegi 28. jaanuaril otsuse heaks kiita 9 piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Väljapoole Harju- ja Tartumaad rajatavates kompetentsikeskustes hakatakse ettevõtjate ja teadlaste koostöös välja töötama rahvusvahelise konkurentsivõimega uuendusi piirkonnale omastes valdkondades.

.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3737&Itemid=743″>Loe edasi

d

——– Original Message ——–

Subject: EAS Uudiskiri
Date: Tue, 02 Feb 2010 16:25:57 +0200
From: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
Reply-To: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
To:

EAS Uudiskiri

EAS
Uudiskiri
.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3740&Itemid=743″>Saabunud Inseneeria trükilõhnaline veebruarinumber
2. veebruar 2010

Tootmise, tehnika ning inseneriasjanduse ajakirja Inseneeria veebruarinumbri fookuslugu on Tartus paiknevast firmast Lasita Aken, mis on välja töötanud uued aknaprofiilid, mistõttu uued aknad on varasematest tunduvalt soojapidavamad. Ühtlasi on lasita Aken jäänud truuks üksnes puit- ja puit-alumiiniumakendele.

.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3740&Itemid=743″>Loe edasi

d
——– Original Message ——–

Subject: EAS Uudiskiri
Date: Sat, 06 Feb 2010 16:08:19 +0200
From: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
Reply-To: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
To:

EAS Uudiskiri

EAS
Uudiskiri
.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3753&Itemid=743″>Loomemajanduse tugistruktuurid said 77 miljonit
5. veebruar 2010

EAS kinnitas täna, 5. veebruaril loomemajanduse tugistruktuuride toetust saavad projektid. Kokku toetatakse loomeettevõtjate nõustamist ja tugiteenuste pakkumist 77 miljoni krooniga.

.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3753&Itemid=743″>Loe edasi

d

——– Original Message ——–

Subject: EAS Uudiskiri
Date: Mon, 08 Feb 2010 16:26:36 +0200
From: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
Reply-To: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
To:

EAS Uudiskiri

EAS
Uudiskiri
.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3754&Itemid=743″>EAS toetas mullu Eesti firmade eksporti ligi 189 miljoni krooniga
8. veebruar 2010

EAS toetas eelmisel aastal 242 ekspordivaldkonna projekti ühtekokku ligi 189 miljoni krooni ulatuses, et suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel.

.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3754&Itemid=743″>Loe edasi

d
——– Original Message ——–

Subject: EAS Uudiskiri
Date: Tue, 09 Feb 2010 16:19:57 +0200
From: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
Reply-To: eas@eas.ee <no-reply@eas.ee>
To:

EAS Uudiskiri

EAS
Uudiskiri
.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3756&Itemid=743″>EAS toetab taas tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuid
9. veebruar 2010

EAS avas eile, 8. veebruaril taas tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringu toetuse taotluste vastuvõtu.

.a href=”http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3756&Itemid=743″>Loe edasi

d

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (registrikood 90006006) kohta on avatud:
1) sihtasutuse registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 25.08.2000 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 26.10.2000 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 02.01.2001 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 16.03.2001 (Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile))
5. kanne kinnitatud 02.07.2001 (Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile))
6. kanne kinnitatud 10.10.2001 (Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile))
7. kanne kinnitatud 23.04.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
8. kanne kinnitatud 22.07.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
9. kanne kinnitatud 04.11.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
10. kanne kinnitatud 10.01.2003 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
11. kanne kinnitatud 20.05.2003 (Muutmiskanne)
12. kanne kinnitatud 08.12.2003 (Muutmiskanne)
13. kanne kinnitatud 24.08.2004 (Muutmiskanne)
14. kanne kinnitatud 23.04.2005 (Muutmiskanne)
15. kanne kinnitatud 11.10.2005 (Muutmiskanne)
16. kanne kinnitatud 25.10.2005 (Muutmiskanne)
17. kanne kinnitatud 26.04.2006 (Muutmiskanne)
18. kanne kinnitatud 11.12.2007 (Muutmiskanne)
19. kanne kinnitatud 20.03.2008 (Muutmiskanne)
20. kanne kinnitatud 14.04.2008 (Muutmiskanne)
21. kanne kinnitatud 22.07.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Sihtasutuse registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) nimi, b) asukoht
1. kanne a) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
21. kanne b) Lasnamäe 2 Tallinn 11412
Kolmas veerg: eesmärk
10. kanne Sihtasutuse eesmärgiks on tagada Eesti ettevõtluse arenguks suunatud riiklike ja välisabi programmide, meetmete ja projektide sihipärane ja efektiivne rakendamine järgnevates valdkondades:
10. kanne välisinvesteeringute kaasamine;
10. kanne toodete ja teenuste eksport;
10. kanne turism;
10. kanne regionaalne arendustegevus;
10. kanne väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse arendamine.
10. kanne tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon;
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
16. kanne Ülari Alamets juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 3671120xxxx
19. kanne Maria Alajõe juhatuse liige, isikukood 4691103xxxx
19. kanne Tarmo Leppoja juhatuse liige, isikukood 3770601xxxx
20. kanne Kristjan Kitvel juhatuse liige, isikukood 3710331xxxx
* Juhatuse liige esindab sihtasutust üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Viies veerg: õiguslik seisund
1. kanne Asutamisotsuse kinnitamise aeg: 14.07.2000
12. kanne Põhikiri on muudetud 12.11.2003
4. kanne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (ühendav sihtasutus) on ühendanud endaga Eesti Investeeringute ja Kaubanduse Arendamise Sihtasutuse (registrikood 90000179, Roosikrantsi 11 Tallinn, ühendatav sihtasutus) ja Sihtasutuse Eesti Innovatsioonifond (registrikood 80031517, Narva mnt.13 Tallinn, ühendatav sihtasutus). Ühinemisleping sõlmiti ja ühinemisotsus võeti vastu 05.09.2000.a.. Ühinemine loetakse toimunuks käesoleva kande tegemisega, misjärel ühendatavad sihtasutused (Eesti Investeeringute ja Kaubanduse Arendamise Sihtasutus ning Sihtasutus Eesti Innovatsioonifond) kustutatakse registrist.
5. kanne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (ühendav sihtasutus) ja Eesti Regionaalarengu Sihtasutus (ühendatav sihtasutus, Oleviste 3 Tallinn, registrikood 90000251) ühinevad. Eesti Regionaalarengu Sihtasutus kustutatakse registrist. Ühinemisleping 21.11.2000.a., ühinemisotsus 07.12.2000.a.
6. kanne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ( ühendav sihtasutus) on ühendanud endaga Eesti Infrastruktuuri ja Transiidi Arendamise Sihtasutuse (registrikood 90006484, Pirita tee 20 Tallinn, ühendatav sihtasutus).Eesti Infrastruktuuri ja Transiidi Arendamise Sihtasutus kustutatakse registrist.Ühinemisleping on sõlmitud 27.11.2000.a., ühinemisotsus 12.04.2001.a.
Kuues veerg: b) märkused
14. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel sihtasutuste seaduse § 14 lg 3 ja mittetulundusühingute seaduse § 82 alusel.
Väljatrüki lõpp

d