Creditreform späm vahendaja kaasabil

Subject: Ära raiska aega võlgade sissenõudmisele!
Message-ID:
Date: Tue, 12 Jan 2010 13:00:** +0200
From: “Creditreform”
Reply-To: kampaania@creditreform.ee
MIME-Version: 1.0
X-Mailer-LID: ***
List-Unsubscribe:
*

CREDITREFORM EESTI OÜ (registrikood 10887820) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 21.08.2002 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 29.03.2006 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 26.10.2007 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 05.01.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) CREDITREFORM EESTI OÜ
1. kanne b) Valguse 19a-1 Tallinn 11617 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne b) Pirita tee 20 Tallinn 10127
1. kanne c) inkassoteenused; (kehtetu alates kandest nr.4)
1. kanne c) kõnekeskuse teenused; (kehtetu alates kandest nr.4)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 100000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
3. kanne Reimo Tomingas juhatuse liige, isikukood 3800304xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 31.07.2002
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
4. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

*

1. creditreform.ee – CREDITREFORM EESTI OÜ
Asutuse aadress: Pirita tee 20 10127 Tallinn
Asutuse telefon: 6055740
administratiivne kontaktisik: Aleksander Kamenik .a href=”mailto:aleksander@krediidiinfo.ee”>aleksander@krediidiinfo.ee

*

Huvitav, huvitav. Miks on Krediidiinfo e-mail märgitud selle kirja saatja domeeni kontaktiks? Kas mõne selle töötaja asutatud täiendav äri? Vähemalt krediidiinfo.ee kontaktiks on hoopis Alar.

*
Creditreform

Kui teie meiliklient ei kuva seda emaili korrektselt,
vajutage .a style=”color: #000;” href=”http://www.roomusonum.ee/kampaania/display.php?M=***&C=***&S=***&L=***&N=***”>siia.
Ära
raiska aega võlgade sissenõudmisele!
Jäta see
töö professionaalidele!
Omades Creditreform
Eestit koostööpartnerina, vabanete ise võlgnikega
suhtlemi-sest ning Teil on kogu sissenõudmisele kulutatav aeg
võimalik investeerida väärtuslikumatesse
ettevõtmistesse.
Pakume
Teile:
Tasuta koostöölepingu
sõlmimist.
Kvaliteetset ja rahvusvahelist inkassoteenust.
Kõik Teie
nõuded võetakse menetlusse ilma igasuguse lisatasuta –
kõik
inkasso-menetlusega seotud kulud
jäävad võlgniku kanda.
Maksekäsu kiirmenetlust parima hinnaga Eestis
– mida võimaldab meie andme-
baasi ehitatud
otsetunnel maksekäsukeskusega läbi Justiitsministeeriumi.

Efektiivset krediidijärelvalvet arvestades
Teie soove ning turu hetkeolukorda.

Meie
eelised:

Tegeleme mistahes vanuses, suuruses ja
keerukusastmes nõuetega.
Kompromisside ja lahenduste leidmisel paneme
rõhku eelkõige Teie huvidele ja
eesmärkidele.

Pidev asjakohane tagasiside menetluse
kulgemise kohta.
Võimaldamaks paremat kontakti
võlglastega on
loodud aadresside ja
kontaktandmete register,
mida täiendatakse
pidevalt AS Krediidiinfo ja AS
Andmevara teabega.
Praktika näitab, et kasutades meie teenuseid,
väheneb kliendile tähtajaks tasumata võlanõuete
arv, paraneb ettevõtte raha liikumise kiirus, likviidsus ja
maksevõime.

Lisainfo:
.a style=”color: #00afea;” href=”http://www.roomusonum.ee/kampaania/link.php?M=***&N=***&L=***&F=***” target=”_blank”>www.creditreform.ee

Arvet valvab Creditreform

Kampaania käigus valvab
Creditreform Teie
arveid
kolm kuud tasuta.

Inkassoteenused üle kogu maailma!

Creditreform Eesti OÜ
Pirita tee 20
(P-hoone), 10127 Tallinn
Tel +372 68 26 302
Faks +372 68 26
301
E-post: .a style=”color: #00afea;” href=”mailto:info@creditreform.ee” target=”_blank”>info@creditreform.ee
Internet: .a style=”color: #00afea;” href=”http://www.roomusonum.ee/kampaania/link.php?M=***&N=***&L=***&F=***” target=”_blank”>www.creditreform.ee

Kui te ei soovi enam Creditreform Eesti teateid võtke ühendust
aadressil: .a href=”mailto:kampaania.eisoovi@creditreform.ee”>kampaania.eisoovi@creditreform.ee

*

creditreform spam kirja katkend
creditreform spam kirja katkend

*

späm kirja edastas Mittetulundusühing Rõõmu Sõnum (registrikood 80283153) kohta on avatud

:
1) mittetulundusühingu registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 13.03.2009 (Esmakanne)
Mittetulundusühingu registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) nimi, b) asukoht
1. kanne a) Mittetulundusühing Rõõmu Sõnum
1. kanne b) Poska 5 Tallinn 10147
Kolmas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne  juhatuse liige, isikukood
1. kanne  juhatuse liige, isikukood
* Juhatuse liige esindab mittetulundusühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Neljas veerg: õiguslik seisund
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 11.03.2009
Viies veerg: b) märkused
1. kanne Mittetulundusühingu alaliik on: tavaline mittetulundusühing
Väljatrüki lõpp

1. roomusonum.ee – MTÜ Rõõmu Sõnum
Asutuse aadress: Poska 5, Tallinn, 10147
Asutuse telefon: 5291584
Asutuse e-post: info@rbrakennus.ee
administratiivne kontaktisik:  info@rbrakennus.ee