spam: raamatupidaja.ee koolitus finantsplaneerimise meetodid

See spam oli saadetud Äriregistrile avalikustatud e-maili aadressile! Samuti kasutati masspostituse teenuse pakkujat.

Received: by mail2market.net (Postfix, from userid 106)
id A305F9; Tue, 12 Jan 2010 11:53:25 +0200 (EET)

v
——– Original Message ——–

Subject: Koolitus finantsplaneerimise olemusest ja selle enamlevinud meetoditest
Date: Tue, 12 Jan 2010 11:53:25 +0200 (EET)
From: raamatupidaja.ee <registreerimine@raamatupidaja.ee>
Reply-To: registreerimine@raamatupidaja.ee
To:

Tere!

Usun, et olete minuga nõus – finantsplaneerimine on väga oluline osa juhi ja finantsjuhi tööst. Seepärast kutsume Teid osalema raamatupidaja.ee koolitusele

“Tulude, kulude ja rahavoogude prognoosimine”

Koolitus annab ülevaate finantsplaneerimise olemusest ja selle enamlevinud meetoditest. Läbitakse praktiline näide ja koostatakse ettevõtte finantsplaan. Lisaks finantsplaneerimisele annab koolitus kompleksse pildi ettevõtte finantsaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne) ja nende omavahelistest seostest, praktilise näitena koostatakse finantsplaan finantsaruannete kujul. Samuti tuleb koolitusel õpitu kasuks äriplaanide koostamisel, sest pole ju äriplaani finantsplaani osa midagi muud kui finantsplaneerimine.

Koolitus on mõeldud väikeettevõtete juhtidele, finantsjuhtidele ning raamatupidajatele. Raamatupidajale on kasu praktiline, sest käsitleme kompaktset meetodit, mis näitab, kuidas lihtsama vaevaga koostada finantsplaani (pro forma bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet). Ettevõtte juhtidele annab koolitus üldisema pildi majandusotsuste mõjust nii firma finantsaruannetele kui ka tegelikule maksevõimele. Veel rohkem saate kasu siis, kui koolitusest saavad osa võtta nii ettevõtte raamatupidaja kui (finants)juht koos, sest teadmiste rakendamine nõuab ka omavahelist koostööd.

Koolitusel tulevad käsitlemisele järgmised teemad:
* Prognoosimise vajalikkus ettevõttes
* Äritegevuse tulude, kulude ja rahavoogude prognoosimine
* Investeeringute tulude, kulude ja rahavoogude prognoosimine
* Ettevõtte finantseerimisvajaduse prognoosimine
* Pro forma bilansi koostamine

Lektor: Maire Otsus, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni juhataja, audiitor

Soodushind kuni 14. jaanuarini 1599.- + 20% km

Koolitused toimub 22. jaanuaril Tallink Express Hotel´is.
.a href=”http://www.mail2market.net/s/16332/486960/58100911/1b073554/”>Loe koolituse kohta lisaks ja registreeru siin

.a href=”http://www.mail2market.net/s/16332/486961/58100911/1c074654/”>Vaata kõiki koolitusi siit

.a href=”http://www.mail2market.net/s/16332/486962/58100911/1d075754/”>raamatupidaja.ee
Käesoleva e-kirja on Teile saatnud AS Äripäev, kes lähtub kliendiandmete töötlemisel kliendiandmete töötlemise põhimõtetest. Kui Te soovite edaspidi saada raamatupidaja.ee e-kirju teisele aadressile või Te ei soovi enam neid saada, siis klikkige seda linki
.a href=”http://www.mail2market.net/s/16332/486964/58100911/1f077954/”>aripaev.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/16332/486965/58100911/20078a54/”>dv.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/16332/486966/58100911/21079b54/”>bbn.ee .a href=”http://www.mail2market.net/s/16332/486967/58100911/2207ac54/”>sekretar.ee

v

raamatupidaja.ee domeen kuulub Äripaev aktsiaseltsile
raamatupidaja.ee domeen kuulub Äripaev aktsiaseltsile

v

Äripäeva tellimusel SPAM kirja saatmise korraldanud mail2market.net OÜ maksuvõlg on veebruariks kasvanud 24 tuhandeni.

Veel üks näide, et spam kirjade levitamine ei ole tulus tegevus.

mail2market unpaid tax liabiltymail2market unpaid tax liabilty

v

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Mail2market.net OÜ (10952894) maksude ja maksete vőlgu seisuga 02.02.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Intress 12 709,00 0,00 0,00
Käibemaks 11 200,00 0,00 0,00
KOKKU: 23 909,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Mail2market.net OÜ (10952894) seisuga 02.02.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 522,36 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 02.02.2010 20:08 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v

Mail2market.net OÜ (registrikood 10952894) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 05.06.2003 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 30.06.2009 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 16.12.2009 (Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Mail2market.net OÜ
1. kanne b) Tartu mnt 28-19 Tallinn 10128 (kehtetu alates kandest nr.3)
3. kanne b) Vana-Lõuna 39-23 Tallinn 10134
1. kanne c) reklaamindus (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) internetiteenused (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) infotehnoloogiaalased teenused (kehtetu alates kandest nr.2)
1. kanne c) tegevusaladega seotud konsultatsiooniteenused (kehtetu alates kandest nr.2)
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 44000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Andre Oolo juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3780420xxxx
1. kanne Peeter Pärna juhatuse liige, elukoht Tartu, isikukood 3780110xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 20.05.2003
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
2. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

1998. aastal töötas Andre Oolo ASis Eesti Post arvutispetsialistina ja installeeris pearaamatupidaja arvutisse varjatud kaughaldamise programmi, mille abil sai klaviatuuri jälgida, faile lugeda ja lisada. Programmi abil sai Oolo teada Eesti Posti arveldusarve kasutamiseks mõeldud teleteenuste koodid, mis ta edastas Hermetile. Lisaks sellele ostis Oolo Hermeti ettepanekul ajalehekuulutuse kaudu sülearvuti, millesse Oolo installeeris teleteenuste programmi, mille abil sai teha pangaülekandeid.
Teleteenuste programmi ja kaitsekoodide abil kandis Hermet 1. oktoobril 1999.aastal Eesti Posti arveldusarvelt 6 alusetu ülekandega erinevate eraisikute arveldusarvetele kokku 5 miljonit 627 tuhat 100 krooni, millest eraisikutel õnnestus välja võtta veidi rohkem kui 2 miljonit. Siis saadi kuriteole jälile, arved arestiti ja Eesti Post sai tagasi 3 miljonit 494 tuhat 100 krooni.

.a href=”http://www.aripaev.ee/mod/emb/online.html?disp=2&uud_id=620000&tyyp=1&leht_id=2758″>Äripäev Online uudis (tasuline) teatab, et Tallinna Linnakohus kinnitas arvutikelmuses süüdistatava Priit Hermeti (27) ja arvutikelmusele kaasa aidanud Andre Oolo (26) süüd.

Kohus karistas Hermetit nelja-aastase vangistusega tingimisi ja Oolot kahe-aastase vangistusega tingimisi. Mõlema mehe katseaeg on kolm aastat ja nad allutatakse selleks ajaks käitumiskontrollile.

.a href=”http://www.minut.ee/articles/04/12/01/1144231.shtml” target=”_blank”>http://www.minut.ee/articles/04/12/01/1144231.shtml

Äripäev tellis sellise Andre Oolo firmast spam kirjade massilise postituse.

Piinlik, Äripäev, piinlik!