spam Nort tööohutusalased koolitused

See spam oli saadetud Äriregistrile avalikustatud e-maili aadressile. Miks nad küll arvavad, et Eesti Vabariigile antud aadressile oodatakse ka nende pakkumisi?

Received: by sn11.zone.eu (Postfix, from userid 200)
	id 1D0DD; Mon, 11 Jan 2010 13:32:34 +0200 (EET)

v

——– Original Message ——–

Subject: Tööohutusalased koolitused (jaanuar-veebruar 2010)
Date: Mon, 11 Jan 2010 13:32:34 +0200 (EET)
From: info@nort.ee
To:

NORT õppekeskus

.a href=”index.php”>
.a href=”http://www.nort.ee/new/tmp/mail/link.php?mailid=5398&us_email=k889k&url=http://www.nort.ee/index.php?lks=sisu%5Band%5Dsisu=1″>Esileht
.a href=”http://www.nort.ee/new/tmp/mail/link.php?mailid=5398&us_email=k889k&url=http://www.nort.ee/index.php?lks=uudised”>Uudised
.a href=”http://www.nort.ee/new/tmp/mail/link.php?mailid=5398&us_email=k889k&url=http://www.nort.ee/index.php?index.php?lks=sisu%5Band%5Dsisu=3″>Ettevõttest
.a href=”http://www.nort.ee/new/tmp/mail/link.php?mailid=5398&us_email=k889k&url=http://www.nort.ee/index.php?lks=koolkal”>Arvutikoolitus
.a href=”http://www.nort.ee/index.php?lks=t2iendkoolitus”>Täiendkoolitus
.a href=”http://www.nort.ee/new/tmp/mail/link.php?mailid=5398&us_email=k889k&url=http://www.nort.ee/index.php?lks=projektid”>Projektid
.a href=”http://www.nort.ee/new/tmp/mail/link.php?mailid=5398&us_email=k889k&url=http://www.nort.ee/index.php?lks=sisu%5Band%5Dsisu=7″>Töötajad
Liitu mailinglistiga:

Õppekeskus N.O.R.T. OÜ
Riia 195, Tartu
Tel. 7 428 000, faks 7 428 445
.a href=”mailto:info@nort.ee”>info@nort.ee

8-TUNNINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE TÄIENDKOOLITUS


SIHTGRUPP: tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Mõeldud neile, kel 5 aastat tagasi on läbitud 24-tunnine tööohutusalane koolitus!

ÕPETAME:
1) Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: Muudatused 2010; Muudatused 2007 ja 2009; Tööandja vastutus (sunniraha jm)
2) Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
3) Tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimise, teatamise ja arvelevõtmise kord
4) Tööandja ennetustegevus ja erisoodustus
5) Ohutusjuhendi koostamine
6) Grupitööd ja näidisülesanded: raskuste käsitsi teisaldamine, riskide hindamine, tööõnnetuse ja/või kutsehaiguse mõnede jaotiste täitmine

LEKTOR: Silja Soon, Eesti Maaülikool, töökeskkonna peaspetsialist

TOIMUMISAEG: 28. jaanuar 2010

MAKSUMUS: 1100.- EEK + km
Kursusetasu sisaldab: õppematerjale, kohvipause ja lõunasööki.

KURSUSE TOIMUMISE KOHT: Kantri Hotell, Riia 195 Tartu

Koolitus on koostatud Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr.80.

NB! FIE, mikro- ja väikeettevõte! Taotle meie koolitustel osalemiseks EAS-i koolitusosakut 15 000.- krooni väärtuses.
.a href=”http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/koolitusosaku-toetus/ueldist”>http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/koolitusosaku-toetus/ueldist


Info ja registreerimine:
Õppekeskus N.O.R.T. OÜ
Tel. 7428000
Riia 195, Tartu
.a href=”http://www.nort.ee/”>www.nort.ee
.a href=”mailto:info@nort.ee”>info@nort.ee
24-TUNNINE TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE KOOLITUSKURSUS


SIHTGRUPP: tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed.

ÕPETAME:
Üldnõuded töökeskkonnale
Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
Riskianalüüs
Töösuhteid käsitlevad õigusaktid; tööaeg, haldus-, distsiplinaar- ja kriminaalvastutus
Tuleohutus
Elektriohutus
Kursuse omandamise kontroll

LEKTORID:
Ülo Ustav – Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon, Juhataja;
Neenu Pavel – Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon, Tööinspektor-jurist;
Egle Heimonen – Tööinspektsiooni Lõuna inspektsioon, Tööinspektor töötervishoiu alal;
Aarne Kangur – Lõuna-Eesti Päästekeskus, Menetlusbüroo juhtivinspektor;
Kalev Jõgi – Empower AS, elektripaigaldiste kontrolli grupijuht.

TOIMUMISAEG: 1-3. veebruar 2010

MAKSUMUS: 2600.- EEK + km
Kursusetasu sisaldab: õppematerjale, kohvipause ja lõunasööke.

KURSUSE TOIMUMISE KOHT: Kantri Hotell, Riia 195 Tartu

NB! Koolitus on koostatud Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministri määrusega nr.80 ning vastab väljaõppekursuse 24-tunnisele õppekavale.

NB! FIE, mikro- ja väikeettevõte! Taotle meie koolitustel osalemiseks EAS-i koolitusosakut 15 000.- krooni väärtuses.
.a href=”http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/koolitusosaku-toetus/ueldist”>http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/koolitusosaku-toetus/ueldist


Info ja registreerimine:
Õppekeskus N.O.R.T. OÜ
Tel. 7428000
Riia 195, Tartu
.a href=”http://www.nort.ee/”>www.nort.ee
.a href=”mailto:info@nort.ee”>info@nort.ee

Kui sa ei soovi enam meie uudiskirja, vajuta siia

v

1. nort.ee – OÜ Õppekeskus N.O.R.T.
Asutuse aadress: Riia 195, Tartu 51014, Eesti
Asutuse telefon: +372 7428000
kontaktisik: Sirli Järviste sirlijarviste@hot.ee

v

osaühing Õppekeskus N.O.R.T. (registrikood 10323655) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Tartu Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Tartu Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 11.12.1997
2. kanne kinnitatud 20.12.2008 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 18.06.2009 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) osaühing Õppekeskus N.O.R.T.
1. kanne b) Räni küla, Ülenurme vald, Tartumaa
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 55000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Jüri Järviste juhatuse liige, elukoht Ülenurme vald, Tartumaa, isikukood 3441108xxxx
3. kanne Sirli Järviste juhatuse liige, isikukood 4691226xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 12.05.1997
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) ümberkujundatud ettevõtteregistris registreeritud aktsiaseltsist “ÕPPEKESKUS N.O.R.T.”, reg.nr. 64030777
2. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp