Pumeko AS späm Rõõmu Sõnumid

Received: from localhost ([127.0.0.1] helo=www.roomusonum.ee)
by mail.roomusonum.ee
Veel üks firma, kes on kasutanud MTÜ Rõõmu Sõnumid spämmimise teenust. Nende jurist on väitnud, et ainuüksi asjaolu, et kirja saatis MTÜ ja mitte AS Pumeko, tähendabki selle kirja mitte spämmiks olemist. Lubage naerda selle definitsiooni peale.

Message-ID: .a href="mailto:xxx@www.roomusonum.ee"><xxx@www.roomusonum.ee>
Date: Tue, 15 Dec 2009 11:41:xx +0200
From: "Pumeko" .a href="mailto:pumeko@roomusonum.ee"><pumeko@roomusonum.ee>
Reply-To: .a href="mailto:pumeko@roomusonum.ee">pumeko@roomusonum.ee
MIME-Version: 1.0
X-Mailer-LID: xxx

r

Kui teie meiliklient ei kuva seda emaili korrektselt,
vajutage .a style=”color: #000;” href=”http://www.roomusonum.ee/kampaania/display.php?M=xxx&C=xxx&S=xxx&L=xxx&N=xxx”>siia.
.a href=”http://www.roomusonum.ee/kampaania/link.php?M=xxx&N=xxx&L=xxx&F=xxx”>

Kui Sa ei soovi enam MTÜ Rõõmu
sõnum ja tema partnerite uudiskirju, vajuta .a style=”color: #000;” href=”http://www.roomusonum.ee/kampaania/unsubscribe.php?M=xxx&C=xxx&L=xxx&N=xxx/”>siia.


r

Pumeko AS oleks massilise postituse tellimise asemel võinud selle raha kulutada hoopis Maksu- ja Tolliameti arvutatud intresside tasumiseks.

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Aktsiaselts PUMEKO (10431304) seisuga 17.12.2009 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 12 948,47 krooni.
MKS § 27 lg-st 2 tulenevalt ei kajastu maksuvőlgade tőendis maksuhalduri poolt määratud maksuvőlad, mille haldusaktiga määratud tasumise tähtpäev pole veel saabunud.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.
pumeko tasumata maksuamet intress
pumeko tasumata maksuamet intress

Aktsiaselts PUMEKO (registrikood 10431304) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 20.04.1998
2. kanne kinnitatud 21.09.1998
3. kanne kinnitatud 05.12.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 09.01.2003 (Märkus)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Aktsiaselts PUMEKO
1. kanne b) Heina 33 Tallinn
1. kanne c) jae- ja hulgikaubandus; toitlustamine;
1. kanne c) üldehitus- ja remonditööd; transporditeenused;
1. kanne c) puidu töötlemine;
1. kanne c) kinnisvaratehingud.
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
2. kanne 1250000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Kazmar Läns juhatuse liige, elukoht Jõelähtme vald, Harjumaa, isikukood 3631201xxxx
* Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: aktsiaselts
3. kanne Põhikiri on muudetud 18.11.2002
4. kanne Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) Ettevõtteregistrireg.nr. 01066870.
4. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel.
Väljatrüki lõpp

r

Lõpuks koopia kujunduse failist kui Rõõmu Sõnumid peaksid oma serverist selle ära kustutama:

091216 pumekot