EST Fassaad OÜ maksuvõlg 106 298 ning fassaadi- ja siseviimistlustööd

v
Received: from www.letterfly.eu (np-43-166.netpoint.ee [194.204.43.166])
by smtp1.letterfly.eu (Postfix) with ESMTP id 311D2F8247
for <
v

——– Original Message ——–

Subject: Fassaadi- ja siseviimistlustööd
Date: Thu, 12 Nov 2009 16:33:01 +0200
From: Est Fassaad OÜ <info@estfassaad.ee>
Reply-To: info@estfassaad.ee
To:

Est Fassaad OÜ on saatnud Teile reklaami. Rohkem infot leiate meie kodulehelt .a href=”http://www.estfassaad.ee/”>www.estfassaad.ee

Kui Te ei soovi edaspidi meie pakkumisi, siis vajuta enda aadressi eemaldamiseks

v

Koopia spam kirjade levitamisega tegeleva letterfly.eu serverist

esttfasaad
esttfasaad

v

estfassaad tasumata maksud

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel EST FASSAAD Osaühing (11436611) maksude ja maksete vőlgu seisuga 16.04.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud
Intress 1 358,00 0,00 0,00
Kinnipeetud tulumaks 7 798,00 0,00 0,00
Kogumispensionimakse 400,00 0,00 0,00
Käibemaks 62 661,00 0,00 0,00
Sotsiaalmaks 31 861,00 0,00 0,00
Töötuskindlustusmakse 2 220,00 0,00 0,00
KOKKU: 106 298,00 0,00 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal EST FASSAAD Osaühing (11436611) seisuga 16.04.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 15 959,83 krooni.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 16.04.2010 12:47 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on ajatatud.

v

1. estfassaad.ee – EST Fassaad OÜ
Asutuse aadress: Võidu 70-41 Rakvere
Asutuse telefon: 58370188
administratiivne kontaktisik: Kristo Eevald kristo . estfassaad . ee

EST FASSAAD Osaühing (registrikood 11436611) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Viru Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Viru Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 23.01.2008 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 27.02.2008 (Muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 27.02.2008 (Muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 06.05.2008 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
2. kanne a) EST FASSAAD Osaühing
2. kanne b) Võidu 70-41 Rakvere 44313
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
3. kanne Kristo Eevald juhatuse liige, isikukood 3850301xxxx
4. kanne Helliko Gaba juhatuse liige, isikukood 4840722xxxx
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
2. kanne Põhikiri on muudetud 21.02.2008, sisu: muudetud ärinime ja asukohta.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

v