Sirje Tammiste konsultatsiooni büroo späm

Received: from Getter (213-219-81-115-dsl.kjj.estpak.ee [213.219.81.115])
by

v

Pärnu firma, mis on kasutanud Tallinnas asuvat masspostitajat. Tema arvuti Getter on tuntud ka teiste kirjade saatjana.

——– Original Message ——–

Subject: Teadmistel on kaalu
Date: Sat, 31 Oct 2009 00:26:04 +0200
From: Sirje Tammiste <info@sirjetammiste.ee>
Reply-To: info@sirjetammiste.ee
To:
.a href=”http://www.sirjetammiste.ee/?id=186″>

SIRJE TAMMISTE KONSULTATSIOONIBÜROO UUDISKIRI

Keeruline aeg toob kaas keerulisi otsuseid, teadmatust ning pingeid iseendas ja kogu meeskonnas.
– Kuidas hoida ettevõtet “vee peal” nüüd?
– Kuidas panna tööle inimesed, kes peaksid ettevõtte kriisist välja vedama?
– Mida muuta oma organisatsioonis?
– Kuidas pingete ja vastupanuga toime tulla?
– Kuna, kui palju ja kellele anda informatsiooni? Kuidas enda tervise eest hoolt kanda?

Just nendele ja veel teistelegi küsimustele kutsume Teid vastust otsima koolitustele avatud gruppides, sest TEADMISTEL ON KAALU!

“KEERULISTE KÕNELUSTE PIDAMINE – KUIDAS TEHA SEDA PARIMAL VÕIMALIKUL VIISIL?” 3.4. november
Koolituse tulemusel osalejad: Teadvustavad keeruliste jutuajamiste raskuskohti ning teavad, kuidas sellest üle saada; oskavad valida jutuajamiseks õige strateegia; kasutavad jutuajamiseks suhtlemisoskusi, mis aitavad kaasa teineteisemõistmisele; oskavad toime tulla vestlusega kaasneva pingega
.a href=”http://www.sirjetammiste.ee/index.php?id=205&task=” target=”blank”>Loe edasi …
.a href=”http://www.sirjetammiste.ee/?id=188″>

.a href=”http://www.sirjetammiste.ee/?id=188″>

“KUIDAS SAAVUTADA SUUREM EFEKTIIVSUS LÄBI AJA JUHTIMISE JA DELEGEERIMISE?” 11. november
Koolituse eesmärgiks teadvustada – efektiivse ajakasutuse põhitõdesid ja võimalusi nii kiireloomuliste kui pikema perspektiiviga tööde õigeaegseks tegemiseksning  delegeerimise vajalikkust ning võimalusi .a href=”http://www.sirjetammiste.ee/index.php?id=206&task=” target=”blank”>Loe edasi …
“ENESE- JA MEESKONNA ANALÜÜS DiSC MUDELI PÕHJAL”   2.-3. detsember
Koolitus aitab paremini mõista iseenda ja teiste käitumist ning parandada koostöö- ja suhtlemisoskusi.Enne koolitust täidetakse online DiSC küsimustik.
Koolituse eesmärgiks on saada enam teadmisi inimese käitumise, mõtlemise ja emotsioonide kohta ning selle põhjal õppida paremini mõistma enda, meeskonnakaaslaste ja välispartnerite käitumist ning valima edukaks koostööks sobiliku käitumisviisi. .a href=”http://www.sirjetammiste.ee/?id=187″ target=”blank”>Loe edasi …
“ENESEKEHTESTAMINE JA VASTUSEISU ÜLETAMINE (2 päevane videotreening)” 26.-27. jaanuar
Enesekehtestamine on käitumine. mille abil väljendatakse oma vajadusi, mõtteid ja tundeid ning seistakse oma õiguste eest viisil, mis aitab partneril teha sedasama. Koolituse eesmärgiks on: petada efektiivseid suhtlemis- ja kitumisviise, teiste hulgas ka oskust ja julgust elda Ei. .a href=”http://www.sirjetammiste.ee/index.php?id=207&task=” target=”blank”>Loe edasi …

“JUHTIDE TERVISE NÄDAL”
See nädal on neile,
– kes väärtustavad oma tervist
– kelle töö tekitab pidevat ülepinget (tippjuhid, keskastmejuhid, spetsialistid)
– kes vajavad teadmisi ja oskusi emotsionaalse tasakaalu saavutamiseks
– kes on valmis oma eluviisides ja harjumustes vajadusel muudatusi tegema
.a href=”http://www.sirjetammiste.ee/index.php?id=194″ target=”blank”>Loe edasi …

KUI SOOVID KOOLITUST OMA ETTEVÕTTE TÖÖTAJATELE, SAAME KOOSTÖÖS ETTE VALMISTADA JUST SELLISE PROGRAMMI, MIS AITAB KÕIGE PAREMINI KAASA TEIE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISELE.

.a href=”http://www.sirjetammiste.ee/”>.a href=”http://www.sirjetammiste.ee/”>

v

Osaühing SIRJE TAMMISTE KONSULTATSIOONIBÜROO (registrikood 10443655) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Pärnu Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 17.06.1998
2. kanne kinnitatud 20.09.1999
3. kanne kinnitatud 21.02.2001 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 09.09.2005 (Muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 22.11.2005 (Muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 09.10.2007 (Muutmiskanne)
7. kanne kinnitatud 28.04.2008 (Muutmiskanne)
8. kanne kinnitatud 03.12.2008 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
4. kanne a) Osaühing SIRJE TAMMISTE KONSULTATSIOONIBÜROO
7. kanne b) Rüütli 38, Pärnu 80011
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
2. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
3. kanne Sirje Tammiste juhatuse liige, elukoht Pärnu, isikukood 45911064221
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
4. kanne Põhikiri on muudetud 31.08.2005
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
8. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v

1. sirjetammiste.ee – Ha-Te OÜ
Asutuse aadress: Lehola 29, 80026 Pärnu
Asutuse telefon: +372 5144084
administratiivne kontaktisik: Sirje Tammiste sirjetammiste@hot.ee