Finantsanalüüsi koolitus spam Tartu Koolitus OÜ

Received: from 107.253.196.88.sta.estpak.ee ([88.196.253.107] helo=fuji) by np-43-160.netpoint.ee with esmtpa

1. tartukoolitus.ee – Tartu koolitus OÜ
Asutuse aadress: Riia 15B, Tartu
Asutuse telefon: +3725157600
.a href=”mailto:kaupo@neuron.ee”>
administratiivne kontaktisik: Heila Tabas .a href=”mailto:heila@tartukoolitus.ee”>heila@tartukoolitus.ee

Tartu Koolitus OÜ (registrikood 11500438) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Tartu Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 14.08.2008 (Esmakanne)
2. kanne kinnitatud 03.10.2008 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) Tartu Koolitus OÜ
1. kanne b) Altvälja Talu Soosilla küla, Ülenurme vald, Tartumaa 61710
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 40000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Kadri Laanpere juhatuse liige, isikukood 46901122737
2. kanne Heila Tabas juhatuse liige, isikukood 47802152740
2. kanne Rando Roomets juhatuse liige, isikukood 37105042720
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: osaühing
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 14.08.2008
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Väljatrüki lõpp

v

——– Original Message ——–

Subject: Finantsanalüüsi koolitus 6.-7. mail Tartus
Date: Fri, 24 Apr 2009 11:47:09 +0300
From: Heila Tabas <heila@tartukoolitus.ee>
To:

Kutsume Teid koolitusele!
FINANTSANALÜÜS
Eesmärk: anda teadmisi ja praktilisi oskusi finantsanalüüsist ning näidata finantsanalüüsi võimalusi. Koolitus on mõeldud eelkõige esmakogemuse saamiseks, kuid samuti on võimalik saada lisa teadmisi ja uus vaatenurk ka neil, kes asjaga varem kokku puutunud.
Käsitletavad teemad:
  1. Finantsanalüüsi eesmärgid ja lähteandmed.
  2. Finantsanalüüsi põhimeetodid: horisontaal-, vertikaal- ja suhtarvuanalüüs.
  3. Maksevõime, varade- ja võlgade juhtimise ning tulususe hindamise suhtarvud.
  4. Aktsiate turuväärtuse suhtarvud.
  5. Erinevate suhtarvude kasutamine firma majandusseisu kompleksseks hindamiseks ja pankrotiohu prognoosimiseks.
  6. Firma finantsmajandusliku seisu hindamine ja tuleviku arengute prognoosimine investorite, kreeditoride või firma juhtkonna huvidest lähtuval.
Käsitletavate teemade illustreerimiseks teeme koolituse käigus ühe reaalse Eesti ettevõtte näidisfinantsanalüüsi.
Sihtgrupp: finantsjuhid, raamatupidajad, allüksuste juhid, ostu-, müügi-, projketijuhid, analüütikud, krediidikontrolli töötajad, ökonomistid jt.
Toimumisaeg: Tartus 6-7. mail, Pallase Hotellis, Riia tn. 4, Tartu        6. mail kella 10-17 ning  7. mail kella 9-14.
Lektor: Ants Kraus

Osavõtutasu: 2500+km18% (hind sisaldab 12 ak/h koolitust, kohvipause, lõunaid, koolitusmaterjale ning tunnistust).

Info ja koolitusele registreerumine: Tel: 736 6433 või täida kodulehel .a href=”about:blank”>ankeet registreeru koolitusele.
Parimatega,
Tartu Koolitus OÜ
Heila Tabas
PS. Käesolev kiri on saadetud usus, et info on Teie jaoks huvitav. Juhul, kui eelistate tulevikus sarnast infot mitte saada, saatke palun vastusmail pealkirjaga “MITTE SAATA INFOT”.