Koolitaja Optimum Koolitus

Received: from kasutaja-2bf2e6 (195-50-193-73-dsl.est.estpak.ee [195.50.193.73])

——– Original Message ——–

Subject: Tule praktilisele koolitusele!
Date: Wed, 18 Feb 2009 06:34:14 GMT
From: Optimum Koolitus OÜ <okoolitus@okoolitus.ee>
To:
Lp.   

Kutsume Teid kuulama Optimum Koolitus OÜ praktilist koolitust „Kõik oluline uuest töölepingu seadusest”.
Koolituse lektoriks on pr. Thea Rohtla - Labour Consulting tegevdirektor, koolitaja.

Koolitus toimub 05.03.2009 Oru Hotelli konverentsikeskuses (Narva mnt. 120B Tallinn 10127).

Koolituse sihtgrupiks on personalijuhid, personalispetsialistid, büroojuhid, assistendid, firmade juhid ja kõik, kes on huvitatud uuest töölepingu seaduse muudatustest.

01.07.2009 kehtima hakkav Töölepingu seadus erineb oluliselt eelmisest, täna veel kehtivast seadusest, nii sisu kui vormi poolest.
Tööandjal tuleb töösuhted aegsasti üle vaadata ja hakata mõtlema dokumentatsiooni kooskõlastamisele uue seadusega. Koolituse eesmärk on jagada praktilisi näpunäiteid ja nõuandeid, kuidas seda teha. Pakume uue seaduse põhjalikku ning sisulist koolitust, toome välja uue ja vana seaduse peamised erisused ning arutame koos tõusetunud küsimuste üle.

Käsitlust leiavad järgmised teemad:
1.	Tööleping §1- §14
Mõiste, töötingimused, erijuhud, töölepingu sõlmimine alaealisega, tähtajaline tööleping, lepingueelsed läbirääkimised, muutmine, tühistamise erisused, tagajärjed.
2.	Töötaja kohustused, konkurentsipiirang, töölähetus §15 - §27
Töötaja kohustused, tööandja korralduse sisu, raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused, õigus keelduda töö tegemisest, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirangu kokkulepe, selle kehtivus pärast töölepingu lõppemist, leppetrahv.
3.	Tööandja kohustused, töötasu, koolituskulud §28 - §41
Töötasu suurus, majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, koolituskulud, töötasu mitte maksmine, vähendamine, kulude ja kahju hüvitamine. 
4.	Töö- ja puhkeaeg §42 - §53
Tööaeg, ületunni, öötöö ja töö riiklikul pühal, töö tegemise aja piirang, tööaja korraldus, valveaeg, alaealise tööle rakendamise piirang, igapäevane ja iganädalane puhkeaeg, tööaja lühendamine.
5.	Puhkus, puhkusetasud ja ajakava §54 – §71
Õigus puhkusele, põhipuhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapse- ja lapsehoolduspuhkus, õppepuhkus, põhipuhkuse andmine ja ajakava, puhkusetasu, 
6.	Töötaja vastutuse piirangud §72 - §78
Töötaja vastutus, töötasu alandamise ja kahju hüvitamise erisus, varalise vastutuse kokkulepe, kolmandatele isikutele tekitatud kahju, leppetrahv.
7.	Töölepingu lõppemine  §79 - §94
Töölepingu lõpetamine kokkuleppel, nõuete sissenõutavus töölepingu lõppemisel. Töölepingu ülesütlemise viisid: korraline ülesütlemine, katseajal ülesütlemine, erakorraline ülesütlemine, kollektiivne ülesütlemine, piirangud, erisused.
8.	Ülesütlemise kord, tühisus ja vaidlustamine ja töölepingu üleminek §95- §113
Ülesütlemisavaldus, tööandja ja töötaja etteteatamise tähtajad, vaba aja andmise kohustus, hüvitis, informeerimine ja konsulteerimine, tööturuameti teavitamine, kollektiivne ülesütlemine ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine, kahju hüvitamine, nõuete aegumise erisus, töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul, informeerimine ja konsulteerimine.
9.	Vastutus ja rahatrahvid
10.	Rakendussätted
11.	Üleminekuaja olulised ettevalmistused personalitöös.

Koolituse ajakava on järgmine:
09.30 - 10.00 Registreerimine koolitusele
10.00 - 12.00 Koolitus 
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.00 Koolitus jätkub 
14.00 - 14.20 Kohvipaus
14.20 - 16.15 Koolitus jätkub 
16.15 - 16.20 Koolituse lõpetamine

Koolituse maksumus Teile, registreerudes enne 26.02.2009, on 1900 krooni 
(km-ga 2242 krooni). Koolituse tavahind on 2900 krooni (km-ga 3422 krooni).
Püsiklientidele hinnasoodustus –10%. Ühest firmast / asutusest kaks või enam osavõtjat –10%.

Kohtumiseni koolitusel!

Erki Sõrmus
tegevjuht
Optimum Koolitus OÜ 
tel. 555 33789
www.okoolitus.ee

Osalemiseks täitke palun allpool olev ankeet ja saatke "reply"ga tagasi. 
__________________________________________________________________

Soovin osaleda 05.03.2009 toimuval Optimum Koolitus OÜ koolitusel ”Kõik oluline uuest töölepingu seadusest”.
Koolituse hind mulle on 1900 krooni. Hindadele lisandub käibemaks.
Osaleja nimi:
Osaleja amet:
Osaleja e-post:
Firma nimi:
Firma aadress:
Telefon:
Faks:

NB! Antud koolituspakkumine on saadetud Teile usus, et antud teema võiks Teile ja Teie ettevõttele oluline olla. Juhul, kui see nii ei ole ja Te ei soovi enam infot koolituste kohta, palun võtke meiega ühendust telefonil 555 33789 või saatke meile e-mail: okoolitus@okoolitus.ee

_______________________________________________________________________
Powered by devMail.Net (Free Version) - The Most Powerful .Net Email Component.
devMail.Net is not the sender of this email nor responsible for the content.