Späm nõusoleku küsimine Äripäev AS ja Meelis Mandel

Received: by mail2market.net (Postfix, from userid 106)
id DFF3D10C6BD

Üsna huvitav kiri, kus späm kirjaga küsitakse luba ka edaspidi spämmida.

v
——– Original Message ——–

Subject: Info saamiseks
Date: Thu, 4 Dec 2008 12:16:50 +0200 (EET)
From: Meelis Mandel <m.mandel@aripaev.ee>
Reply-To: m.mandel@aripaev.ee
To:

Tere!

Pöördun Teie poole nõusoleku saamiseks. Nimelt eeldab järgmisest aastast karmistuv infoühiskonna teenuste seadus, et e-postiga saadetaval infol ja pakkumistel oleks saaja nõusolek. Oleme Teile varem Äripäevast infot saatnud ja ühel hetkel olete teavitanud meid sellest loobumisest, nüüd küsime Teie soovid info osas veel kord üle.

Kinnituse (või keeldumise) saate anda .a href=”http://www.mail2market.net/s/9535/380961/42583355/f606b54f/”>SIIN

Tänutäheks loosime kuni 7. detsembrini 2008 info saamiseks nõustujate vahel välja osalemisvõimaluse Mare Porgi menukale juhtimiskoolitusele „Inimsuhete keerukus ja lihtsus. Miks me nii käitume?“.

Ootame vastust hiljemalt 7. detsembriks 2008.

Parimate soovidega
Meelis Mandel
Äripäeva peatoimetaja
.a href=”http://www.mail2market.net/s/9535/349334/42583355/f506a04f/”>m.mandel@aripaev.ee

ÄripäevÄripäev lähtub e-kirjade saatmisel andmekaitse seadusest.
.a href=”http://www.mail2market.net/s/9535/349335/42583355/f606b14f/”>Kliendiandmete Töötlemise põhimõtted

v

Lisatud siia selle pärast, et kuigi olnud tellija, ei ole enda teada neile meili aadressi andnud AGA nad on kasutanud späm kirjade vahendamisele spetsialiseerunud firmat ja selle tõttu väärib täielikku kohta spämmijate andmebaasis.

Späm kirja vahendas mail2market.net

Registrant:
Peeter Parna
Hurda 19
Tartu, Tartumaa 51005
EE

Domain name: MAIL2MARKET.NET

Administrative Contact:
Parna, Peeter  .a style=”position: relative; top: -5px;” title=”Search for this email address” href=”http://www.domaintools.com/registrant-search/?email=52e3c163f611870d2eb795ce639d3015″>
Hurda 19
Tartu, Tartumaa 51005
EE
+3725278064

v

1. aripaev.ee – Äripäev AS
Asutuse aadress: Pärnu mnt. 105
Asutuse telefon: +3726670111
Asutuse e-post: .a href=”mailto:online@aripaev.ee”> online@aripaev.ee
kontaktisik: Lauri Laupmaa

AS Äripäev (registrikood 10145981) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
1. kanne kinnitatud 19.05.1997
2. kanne kinnitatud 28.01.1998
3. kanne kinnitatud 29.09.1998
4. kanne kinnitatud 04.10.1999
5. kanne kinnitatud 14.11.2001 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 08.03.2002 (Märkus)
7. kanne kinnitatud 22.10.2004 (Muutmiskanne)
8. kanne kinnitatud 19.01.2007 (Muutmiskanne)
9. kanne kinnitatud 29.05.2007 (Muutmiskanne)
10. kanne kinnitatud 05.12.2008 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
9. kanne a) AS Äripäev
3. kanne b) Pärnu mnt 105 Tallinn 19094
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 8000000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Igor Rõtov juhatuse liige, elukoht Tallinn, isikukood 3630914xxxx
8. kanne Toomas Truuverk juhatuse liige, isikukood 3740908xxxx
* Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: aktsiaselts
9. kanne Põhikiri on muudetud 30.10.2006
6. kanne Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) ettevõtteregistri reg.nr. 01026697
6. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel.
10. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

v