spam: Mare Liiger või Margit Pärn

v
Received: from KYLLI (80-235-36-231-dsl.mus.estpak.ee [80.235.36.231])
by Relayhost1.neti.ee
v
——– Original Message ——–

Subject: Vene k 22.09.; eesti k 11.-12.10.
Date: Fri, 16 Sep 2005 11:29:11 +0300
From: Ruta Uibo <ruta@myntgrupp.ee>
To:

.a href=”http://www.myntgrupp.ee/” target=”_top”>

Saades esmast abi (esmane abi – abi, mida antakse enne kiirabi tulekut) oleks Eestimaal igal aastal võimalus täisväärtuslikku elu elama jääda kõige leebema hinnangu kohaselt kuuesajal kuni kaheksasajal inimesel. Iga statistilise numbri taga on reaalne isik, kellel on perekond, unistused, eesmärgid ja plaanid edaspidiseks eluks.

Just seepärast nõuab tööseadusandlus, et töökohtades oleksid esmaabiõppe läbinud inimesed. Pakume Teile võimalust saata oma töötajad Esmaabi põhikursustele.

Esmaabi põhikursus

Toimumise aeg: 11.-12.oktoober 2005 (firmasiseselt vastavalt kokkuleppele)

Toimumise koht: Hotell Dzingel, Männiku tee 89, TALLINN

Kestus: 16 akad. tundi, 2 täistööpäeva (algus kell 09.00)

Korraldaja: Münt Grupp OÜ koolitusosakond Rahvakoolitus ELU

Lektorid: Mare Liiger või Margit Pärn (end. Levit) + abiõpetaja(d)

Kursuse eesmärk on anda inimesele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Käsitletavad teemad:

• õnnetusolukorra hindamine,
• kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi,
• elustamine,
• verejooksu peatamine,
• sidumine,
• šokis kannatanu abistamine,
• esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste, põletuste, mürgituste,

kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral,
• teadvuse kaotanud inimese abistamine.

Esmaabi põhikursustel omandatud teadmisi on vajalik värskendada iga 3 aasta tagant.

Teie investeering: 975 krooni (hind sisaldab käibemaksu) – firmasiseselt vastavalt grupi suurusele

Hind sisaldab: Tööinspektsiooni ja ARK-i poolt aktsepteeritavat tunnistust, trükitud materjale, kohvipausi.

Registreerumine: Palume saata osalejate nimed ja isikukoodid koos ettevõtte kontaktandmetega (ettevõtte nimi, aadress, kontaktisiku nimi, telefon, e-post) aadressil .a href=”mailto:ruta@rkelu.ee”>ruta@rkelu.ee. Tasumine toimub arve alusel.

Lisaiinfo: 56 66 3137, Ruta Uibo

Tee kingitus endale, oma lähedasele või oma asutuse töötajatele: aita säilitada elu!

Põhjustest, miks esmaabi andmise oskus on oluline, loe siit:

.a href=”http://www.myntgrupp.ee/sisu.php?leht=artikkel1″>http://www.myntgrupp.ee/sisu.php?leht=artikkel1

Edasistest pakkumistest loobumiseks saatke palun vastus LOOBUN sellelt aadressilt, mille soovite potensiaalsete klientide nimekirjast kustustada.

Известно ли вам, сколь долго могут прожить без доступа кислорода клетки мозга? – В среднем не более 5 минут. Известно ли вам, сколь быстро приезжает на место Скорая помощь? – В Эстонской Республике бригада скорой помощи занимает места в машине и готова к выезду примерно на 4-й минуте после принятия вызова.

Известно ли вам, сколько людей ежегодно умирает или становится инвалидами в Эстонии из-за того, что очевидцы не смогли помочь? – 600-800. А сколько людей погибло или пропало без вести в катастрофе, случившейся с пароходом «Эстония»? – 852. Эти сведения заставили вас задуматься?

Именно поэтому трудовой кодекс требует, чтобы на рабочих местах были люди, прошедшие курс обучения оказанию первой помощи. Предлагаем Вам возможность направить своих работников на курс обучения основам первой помощи.

Курс основ первой помощи (на русском языке)

Время проведения курса: 22.-23. cентябрья 2005 г.

Место проведения курса: Hotell Dzingel, Männiku tee 89

Продолжительность: 16 академ. часов, 2 полных рабочих дня (начало в 09:00)

Организатор: отдел народного обучения Элу от ООО «Münt Grupp»

Лекторы: Маре Лийгер или Маргит Левит + другие

Цель курса: предоставить основы знаний о том, как спасти жизнь человеку, пострадавшему в результате несчастного случая или находящемуся в опасном для жизни болезненном состоянии.

Изучаемые темы:

• оценка ситуации при несчастном случае;
• порядок действий и вызова помощи при несчастном случае;
• реанимация;
• остановка кровотечения;
• перевязка;
• оказание помощи человеку, находящемуся в состоянии шока;
• первая помощь при ранениях, переломах, повреждениях суставов, отравлениях, ожогах, обморожениях, внезапных заболеваниях;
• оказание помощи человеку, потерявшему сознание.

Знания, полученные на курсах по основам первой помощи, следует освежать через каждые 3 года.

Стоимость курса: 975 кроны (цена приводится с налогом с оборота)

В цену входит: удостоверение, признаваемое Трудовой инспекцией и Центром Авторегистра, печатные материалы, перерывы на кофе.

Регистрация: просим прислать имена и личные коды вместе с контактными данными предприятия (наименование предприятия, адрес, имя контактного лица, телефон, адрес электронной почты) на адрес: .a href=”mailto:ruta@rkelu.ee”>ruta@rkelu.ee. Оплата производится на основании счета.

Дополнительная информация: 56 66 3137, Рута Уйбо

Сделай подарок себе или работникам своего предприятия: помоги сохранить человеческую жизнь!

Если вы желаете отказаться от получения дальнейших предложений, пошлите ответ ОТКАЗЫВАЮСЬ на адрес .a href=”mailto:ruta@rkelu.ee”>ruta@rkelu.ee

v