Ebaseaduslike ehitiste enam levinud murekohad

Received: from b14.mta01.sendsmaily.info ([149.154.156.14]:36388)
——– Esialgne kiri ——–
Pealkiri: Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas
Kuupäev: 2019-12-02
Saatja: Eesti Koolitused <info@eestikonverentsikeskus.ee>
Saaja:
Vastus aadressile: info@eestikonverentsikeskus.ee

[1]

SOODUSHIND
TAVAHIND
KUUPÄEV
ASUKOHT

159 €+KM
8. detsembrini 199 €+km
23.01.2020
Radisson Blu Hotel Olümpia

ESIMESEKS JAANUARIKS 2020 peaksid KÕIK EHITISED olema EHITISREGISTRISSE
KANTUD.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ÕIGUSLIKU ALUSETA PÜSTITATUD või
ÜMBER EHITATUD ja/või LAIENDATUD EHITISTE SEADUSTAMISE MENETLUSEST
ning sellega seotud PROBLEEMIDEST. Arutluse alla tulevad nõuded ja
tingimused, millele seadustatav hoone peab vastama ning KUIDAS VASTAVUST
TÕENDADA. Räägitakse ka olukordadest, kui hoonet ei ole võimalik
seadustada ning tuleb koostada lammutusettekirjutus.

Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid
kohtupraktikast.

Koolitus „EBASEADUSLIKE EHITISTE SEADUSTAMINE NING ENAM LEVINUD
MUREKOHAD PRAKTIKAS“ [1] toimub 23. jaanuaril Radisson Blu Hotel
Olümpia konverentsikeskuses. Kuni 8. detsembrini kehtib SOODUSHIND 159
€+km (tavahind 199 €+km).

Praktilisi teadmisi jagab RAUL KEBA – Ristal Keba Partnerid
vandeadvokaat ja partner.

PÕHJALIKULT KÄSITLETAKSE TEEMASID:

● Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus
● Menetlusvormi valik – detailplaneering, projekteerimistingimused,
ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus
● Lubade ja teatiste menetlus – dokumendid, kaasamine,
kooskõlastamine, väljastamine, ehitusprojekti muudatus, kehtetuks
tunnistamine, tühistamine
● Riiklik järelevalve ja vastutus
● Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus,
sunniraha määramine ja asendustäitmine
● Praktilisi näiteid seadustamist ja ehitusjärelevalvet
puudutavatest (kohtu)lahenditest

Täpsem programm ja registreerimine [1]

KOOLITUS

Veose saatja ning veose vedaja vastutuse probleemkohad praktikas [2]

Toimumisaeg: 23.01.2020 09:30

Soodushind 8. detsembrini: 159 €+km (tavahind 199 €+km)

KOOLITUS

Kõik oluline välismaalase töötasu maksustamisest Eestis [3]

Toimumisaeg: 29.01.2020 09:30

Soodushind 8. detsembrini: 139 €+km (tavahind 169 €+km)

KOOLITUS

Hästitoimiv infoliikumine ning sotsiaalsed suhted [4]

Toimumisaeg: 30.01.2020 09:30

Soodushind 8. detsembrini: 159 €+km (tavahind 199 €+km)

KOOLITUS

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas [5]

Toimumisaeg: 12.02.2020 09:30

Soodushind 8. detsembrini: 169 €+km (tavahind 219 €+km)

KOOLITUS

Ehitusloa taotlemiseks vajalik dokumentatsioon ning KOV’ide
õigused ja kohustused ehitusloa väljastamisel [6]

Toimumisaeg: 11.03.2020 09:30

Soodushind 8. detsembrini: 169 €+km (tavahind 219 €+km)

MARI TEPPO
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus OÜ

Vaata seda kirja veebis [7].

info@eestikonverentsikeskus.ee | Telefon: 608 0848 | Keemia 4 / Endla
69, 10616 Tallinn, Harjumaa

Loobun sooduspakkumistest: [8] | Muuda
profiili [9]

Links:
——
[1] https://eestikonverentsikeskus.smai.ly/

Leave a Comment