Osteopaatia kiri küberkelm Domožilovilt

Kirja saatja: OH Eesti OÜ, Reg. no. 12424828 (EE), kriminaalkaristused 1 vargus ja 3 kelmust kohtuotsustega ja mitme aastase vangistuse saanud Daniil Domožilov. Neid iseloomustab alles eelmise aasta kevadel tegutsema hakkamine ja valimatult firmade postkasti kirjutamine ehk ka sellistele aadressidele, mille kirjad avaldatakse spam kirjadena.

OH Eesti OÜ tunnus on inimeste laimamine, sest nende pakkumisi saadetakse võõraste inimeste nimega. Näiteks on nad kasutanud nimesid Arvo Pärt ja Marko Mihkelson, tekitades sellega neile tuntud eestlastele mainekahju. See ongi Daniil Domožilovi tunnus – võõraste nimedega “hinnapakkumiste” saatmine.

Viimase vangistuse toonud kohtuotsus Daniil Domožilov kohtuotsus 2015. kelmuste(46 juhtumit) eest okidoki.ee ostudega(.pdf fail) ja selle katkendid.

Kirja serverid:

Delivery-date: Tue, 26 Jun 2018 16:15 +0300
Received: from stleacomnunitiy.com ([85.143.219.235]:59919)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=stleacomnunitiy.com; s=dkim;
h=List-Id:List-Unsubscribe:Content-Type:MIME-Version:Reply-To:From:Date:Message-ID:Subject:To; bh=moMZRmVrrf//5xzevOCn+LK2kk4dXvQ+VHa6bYSJ72A=;
b=mN3E6u6XL3HCPK4yVFv24kUoGcqWUuc44G21Xc8j9UYSwcTT+o1gqUB7VXJbS8mCpOli8/tSp7xJjcqPz0aSI2yi4a3kEAg9qcNCDa7LV7rSuzRQpwuLQPQv4rn4Alr4XOAl75AyqThFrEV+BJfrRHfZz4HsZ8UsKY/pD0G7WMw=;
Subject: Kiirtee vaimse ja =?utf-8?Q?f=C3=BC=C3=BCsilise?= tasakaaluni.
Date: Tue, 26 Jun 2018 13:15 +0000
From: Rebalans Kliinik <info@stleacomnunitiy.com>
Reply-To: Rebalans Kliinik <info@stleacomnunitiy.com>
X-Sender: bounce@stleacomnunitiy.com
X-Mailer: Outlook Office 14.0.8064.0206

x

—————————- Original Message —————————-
Subject: Kiirtee vaimse ja füüsilise tasakaaluni.
From: “Rebalans Kliinik” <info@stleacomnunitiy.com>
Date: Tue, June 26, 2018 4:15 pm
————————————————————————–

Untitled Kui te ei n&auml;e seda uudiskirja korrektselt, siis vaadake veebist

Rebalans kliiniku tegevusvaldkonnaks on osteopaatia. Mugavad olemustingimused ja oma ala spetsialistid.

Osteopaatia on oma valdkonnas täiuslik tervendamise meetod, sest tööd tehakse viiel eritasandil. Tervenemine tähendab midagi müstilist ja võimsat, mis leiab aset sügaval meie sisimas, puudutades meie hinge. Osteopaat ei tõmba joont vahele teie füüsilisel ja vaimsel tervisel. Pigem vaadatakse teid kui ühtset tervikut. See annab võimaluse jõuda probleeemi põhjuseni, mitte ravida ainult diagnoosi. Arst võib kirjutada ravimi, millega saad peita sümptomeid, kuid kui haiguse põhjus jääb ravimata, siis tuleb see sinu juurde ikka tagasi, näitamaks sulle, et miski on valesti.

Osteopaat aitab teil mõista ja teadvustada probleemi tekkimise põhjust ja seega ennetada seda tulevikus. Meis endis on see jõud ennast haigeks teha ja täpselt sama moodi läbi osteopaadi tõuke ka tervendada.

Olete teretulnud avastama oma sisemist tervist meie osteopaatide käte all!

Juhul kui soovid Rebalans Kliinik listist lahkuda v&otilde;i oma andmeid muuta, et edaspidi j&otilde;uaksid Sinuni just soovitud otsepostitused ja reklaamid, loobuge palun

x

Saatja info Rebalans Kliinik osteopaat.ee (likvideerimisel MTÜ):

1. Mittetulundusühing Närvivõrgud 80309177 14.05.2010 Likvideerimisel Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Hundiselja, 74205
domeeninimi osteopaat.ee
registreerija MTܜ NĄRVIVՕRGUD
Reg. no. 80309177 (EE)
registreeritud 28.09.2010 09:52
aegub 29.09.2018
dnssec Allkirjastamata
registripidaja Elkdata OÜ
Mittetulundusühing Närvivõrgud (registrikood 80309177, likvideerimisel) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna mittetulundusühingu registrikaart nr 1:
Nimi ja aadress
1. kanne: Nimi on Mittetulundusühing Närvivõrgud
5. kanne: Aadress on Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Hundiselja, 74205
Esindusõigus
4. kanne: Likvideerija on Ragna Oro-Vister, isikukood 46705114237
* Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada likvideerija. Mitme likvideerija korral esindavad kõik likvideerijad mittetulundusühingut ühiselt.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on mittetulundusühing
1. kanne: Mittetulundusühingu alaliik on tavaline mittetulundusühing
3. kanne: Põhikiri on kinnitatud 09.11.2014
2. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
4. kanne: Ühingu liikmete 14.12.2016.a.otsuse alusel mittetulundusühing Närvivõrgud lõpetatakse.
Kannete loetelu
Pärnu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 14.05.2010 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 09.07.2013 (muutmiskanne)
3. kanne: Kinnitatud 12.11.2014 (muutmiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
4. kanne: Kinnitatud 13.01.2017 (lõpetamiskanne)
5. kanne: Kinnitatud 14.02.2018 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
M 30043403 / M3 Puuduste kõrvaldamise määrus 02.01.2017 Puudused kõrvaldatud 13.01.2017 Lisatähtaeg 17.01.2017
M 30043403 / M2 Määruse avalik kättetoimetamine AT-s 28.06.2016 Jõustunud 28.06.2016
M 30043403 / 5 Eitav kandemäärus 30.05.2016 Jõustunud 14.07.2016

x

Kodulehe järgi on saatja nimi hoopis

1. Mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon 80378830 15.12.2014 Registrisse kantud Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Hundiselja, 74205
Mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon (registrikood 80378830) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna mittetulundusühingu registrikaart nr 1:
Nimi ja aadress
1. kanne: Nimi on Mittetulundusühing Balti Osteopaatide Assotsiatsioon
3. kanne: Aadress on Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Hundiselja, 74205
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Ragna Oro-Vister, isikukood 46705114237
1. kanne: Juhatuse liige on Dmitri Tsion, isikukood 36912200338
1. kanne: Juhatuse liige on Nadezda Yusova, isikukood 47104020403
* Mittetulundusühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on mittetulundusühing
1. kanne: Mittetulundusühingu alaliik on tavaline mittetulundusühing
2. kanne: Põhikiri on kinnitatud 06.07.2015
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 15.12.2014 (esmakanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
2. kanne: Kinnitatud 08.07.2015 (muutmiskanne)
3. kanne: Kinnitatud 08.12.2017 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

Kirjade levitaja info: Daniil Domožilov

Telefon cvlab.ee lehelt

Telefon 56 333 458 on cvlab.ee lehel

Selles kirjas oli viiteid saatjale Anton Ivanov, kes nõudis Daniil Domožilovi kohta käiva kohtumääruse avaldamise lõpetamist(see oli sellest, kuidas alaealine Daniil sooritas varguse ja kahju 14 tuhat krooni pidi tasuma tema ema).

Viimase vangistuse toonud kohtuotsus Daniil Domožilov kohtuotsus 2015. kelmuste eest (46 juhtumit) okidoki.ee ostudega(.pdf fail) ja selle katkendid.

Kohus Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht 20.06.2016 Jõhvi kohtumaja
Kriminaalasja number 1-15-9997 (15244000139)

Kriminaalasi Daniil DOMOŽILOV süüdistus Karistusseadustiku §209 lg.2 p.1, 4 järgi

§ 209. Kelmus

(1) Teisele isikule varalise kahju tekitamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 – jõust. 01.01.2015]

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise, omastamise, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise või turustamise, asja tahtliku rikkumise või hävitamise, kelmuse või väljapressimise;
4) grupi poolt või
karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 – jõust. 01.01.2015]

Süüdistatavad
Daniil DOMOŽILOV
sünd. 04.06.1992, isikukood 39206042525, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidus, töökoht puudub, emakeel vene keel, varem kriminaalkorras karistatud
– Viru Maakohtu 05.10.2007 otsusega KarS §199 lg.2 p.4, 8, §203 järgi vangistusega 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 23.04.2013 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 3, 4 järgi vangistusega 1 aasta 6 kuud tingimisi katseajaga 1 aasta 6 kuud
– Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 4 järgi vangistusega 2 aastat tingimisi katseajaga 3 aastat
Oli kahtlustatavana kinni peetud 11.02.2015 – 12.02.2015
Tõkend – vahistamine – alates 10.06.2015

O T S U S T A S :
Süüdi tunnistada Daniil DOMOŽILOV Karistusseadustiku §209 lg.2 p.1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.
Karistusseadustiku §68 lg.1 alusel arvata Daniil DOMOŽILOVI karistusaja hulka tema eelvangistuses viibitud aeg 11.02.2015 – 12.02.2015, s.o 2 (kaks) päeva ja lõplikult kuulub Daniil DOMOŽILOVIL kandmisele 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
Karistusseadustiku §65 lg.2 alusel liita mõistetud karistusele 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 (kaks) aastat vangistust ja mõista Daniil DOMOŽILOVILE liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
Daniil DOMOŽILOVI karistuse kandmise algus on 10.06.2015.
Daniil DOMOŽILOVI suhtes kohaldatud tõkend – vahistamine – jätta muutmatab kuni kohtuotsuse jõustumiseni.

Süüdistused

Daniil Domožilov on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema, olles
karistatud Viru Maakohtu 06.11.2014 otsusega KarS §209 lg.2 p.1, 4 järgi
vangistusega 2 aastat tingimisi katseajaga 3 aastat, pani toime uued kuriteod:
31.01.2015 – German Kazantsev, Ingvar Peet, Daniil Domožilov ja Maksim Gerševitš, tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee müüki pandud fotoaparaadi Nikon D5000 hinnaga 220 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx SEB panga võltsitud maksekorralduse nr.121. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel fotoaparaadi Kiviõli linna saaja poolt märgitud pakiautomaati.
03.02.2015 kell 10.26 võttis grupp fotoaparaadi pakiautomaadist välja ja omastas.
28.11.2014 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet ja German Kazantsev, tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid telefonilt numbriga xxx xx xx kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee müüki pandud mobiiltelefon iPhone5 (IMEI kood xxx) hinnaga 290 eurot. Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel SEB panga võltsitud maksekorralduse nr.121.
Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel mobiiltelefoni Kiviõli linna saaja poolt märgitud pakiautomaati. 29.11.2014 võttis grupp telefoni pakiautomaadist välja ja omastas.
14.01.2015 – Daniil Domožilov, Ingvar Peet, German Kazantsev ja Maksim Gerševitš, tegutsedes grupis võõra vara omastamise eesmärgil pettuse teel, esitlesid end ostjana ning teatasid telefonilt numbriga xxx Xxx Xxxle kavatsusest omandada temalt portaali okidoki.ee müüki pandud tahvelarvuti iPad 3 16GB 4G hinnaga 220 eurot.
Maksmise kinnitamiseks esitasid nad e-posti teel aadressilt xxx  Swedbank AS võltsitud maksekorralduse. Pärast seda saatis Xxx Xxx samal päeval postiteenuse Omniva vahendusel tahvelarvuti saaja poolt märgitud Jõhvi linna pakiautomaati.
15.01.2015 võttis grupp tahvelarvuti pakiautomaadist välja ja omastas.

/…/ Veel 43 samasugust okidoki.ee kelmust lisaks.

.