Personali Arenduskeskus @ Marek Sauber

Delivery-date: Tue, 21 Jun 2016 14:30:23 +0300
Received: from [149.210.140.50] (port=52139 helo=intermedia.ee)

—————————- Original Message —————————-
Subject: {Spam?} Tööõigus praktikas, uued kohtulahendid ja uus TäKS nüüd poole hinnaga
From: “Thea Rohtla Suvekool” <personaliarenduskeskus@hot.ee>
Date: Tue, June 21, 2016 2:30 pm
To:
————————————————————————–

Suur Jaanikampaania: Poole hinnaga koolitusele
Tere!
Tuletame meelde, et käimas on Jaanikampaania ja veel kuni 27.06 saab poole
hinnaga registreeruda eesti ühe parima tööõiguse spetsialisti Thea
Rohtla koolitusele.
Mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Mis on uus TäKS?
Milliseid probleeme on tekkinud seoses uue töötamise registriga?
Milliseid küsimusi on tekkinud töölepingu seaduse tõlgendamisel ja
rakendamisel? Mida näitab kohtupraktika? Koolitusel räägitakse lahti
seaduse ja selle rakendamise valupunktid, antakse näpunäiteid
töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta.
Palju näiteid ka värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Tööõigus praktikas, uued kohtulahendid ja uus TäKS

Aeg ja koht: 29.juuni 2016.a. Tallinn, Rävala pst.8
Lektor: Thea Rohtla Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna
ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja
PÄEVAKAVA 10.00-16.00
1. Täiskasvanute koolituse seadus
a. Miks loodi TäKS?
b. Mida TäKS muudab?
c. Õppepuhkuse võimaldamine, taotlemine, keeldumine, edasilükkumine
d. Õppepuhkuse tasustamine, täiendav õppepuhkus
2. Kuidas aru saada uutest mõistetest töölepingu seaduses – heas usus
käitumine, mõistlik etteteatamise aeg/hüvitise suurus, hoolsuse määr,
tavaliselt makstav tasu, tehingu vorm jm.
3. Millega ja kas asendada „puuduvaid“ sätteid – materiaalse
vastutuse lepingut, distsiplinaarkaristust, koondamise valikukriteeriume
jm.
4. Millal sõlmida tööleping, töövõtu-, käsundus- vm. Võlaõiguslik
teenuse osutamise leping
5. Töölepingu sõlmimise olulised nüansid, tüüptingimused töölepingu
kokkuleppena
a. Mida hinnata katseajal
b. Tähtajalise lepingu a ja o
c. Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus – kuidas sätestada
vastutus rikkumise puhuks
6. Töötasu kokkulepped lepingus
a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu…“
b. Tasu maksmine eritingimustes
c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei
anta tööd
d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku
e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks“
7. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada vanemapuhkused, õppepuhkus
a. Kuidas toimida siis, kui ajakava ei koostatud/sinna jäid osa puhkuseid
kandmata
b. Millal maksta puhkusetasu, kuidas see arvutada
8. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele,
hoiatus
9. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja
a. Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada
10. Töölepingu lõppemine
a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse
mittejärgimine
b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine
c. Nõuded ülesütlemisavaldusele
d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise
ülesütlemise avaldusele
e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.
– Koondamise protseduurid, koondatava valik
– Töötajapoolse rikkumise vormistamine
f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku“ koondamises või
lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu
g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel
oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva
töötajaga
h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta
õigustatud nõudma lepingu lõppemisel
11. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
a. Tähtajad, võimalikud nõuded
b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud,
aga tööandja arvates alusetult
c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine
Teemade „illustreerimiseks“ näited TVK ja kohtupraktikast, sh.olulised
Riigikohtu lahendid.

Koolituse hind: 178 EUR +km
Suur Jaanikampaania: Poole hinnaga koolitusele
Kuni 27.06 on registreerumine 50% soodsam – ainult 89 EUR +km
NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, lõunat, kohvipause!
Lisainfo ja osavõtuks registreerimine siit või 6556778, 5279999
Lugupidamisega, Personali Arenduskeskus

v v v

Internetis spam kirjade saatmine on mõnele firmale ärimudel. Enamasti oma nime varjatakse aga on ka erandeid. Näiteks Pärnus tegutsev Marek Sauber, kes registreeris 17.09.2012 eraisikuna domeen intermedia.ee just nimelt spam kirjade saatmiseks.

intermedia.ee whois omanik Marek Sauber
Domeen intermedia.ee registreerit 17.09.2012 kell 17.56 eraisik Marek Sauber nimele.
domeeninimi: intermedia.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 17.09.2012 17:56
muudetud: 20.12.2017 23:10
aegub: 18.09.2018
registreerija: Marek Sauber
juhatus@webshopper.ee
halduskontakt: Marek Sauber
juhatus@webshopper.ee
tehniline kontakt: Elkdata OÜ
abi@elkdata.ee
nimeserverid: ns2.intermedia.ee
ns1.intermedia.ee
dnssec: Allkirjastamata

Domeeni kontaktiks on antud webshopper.ee leht, mis kuulub Marek Sauber omanduses olevale firmale Internetikaubamajad OÜ.

webshopper.ee omanik on Internetikaubamajad OÜ
domeeni webshopper.ee omanik on Internetikaubamajad OÜ, Reg. no. 12629772
domeeninimi: webshopper.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 21.02.2015 14:27
muudetud: 25.01.2018 14:17
aegub: 22.02.2019
registreerija: Internetikaubamajad OÜ
Reg. no. 12629772 (EE)
info@webshopper.ee
halduskontakt: Marek Sauber
info@proweb.ee
tehniline kontakt: Elkdata OÜ
abi@elkdata.ee
nimeserverid: ns2.intermedia.ee
ns1.intermedia.ee
dnssec: Allkirjastamata

Kui vaadata edasi halduskontakti järgi proweb.ee kuuluvust, siis selle taga on uuesti Marek Sauber.

proweb.ee registreerija Marek Sauber
domeeninimi proweb.ee registreerija on Marek Sauber
domeeninimi: proweb.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 16.09.2011 09:04
muudetud: 18.09.2017 15:08
aegub: 17.09.2018
registreerija: Marek Sauber
sauber.marek@gmail.com
halduskontakt: Marek Sauber
sauber.marek@gmail.com
tehniline kontakt: Radicenter OÜ
support@radicenter.eu
nimeserverid: ns2.radicenter.eu
ns0.radicenter.eu
dnssec: Allkirjastamata

Seekord @gmail.com konto viimane ja ring algab uuesti peale.