Äriregistrist kustutatud maksuvõlglase RKV Investments OÜ teade Abola OÜ domeenist metsakinnistud.ee vahendanud Urmo Valle

Received: from [80.79.113.226] (port=54994 helo=host.kampaania.net)

v

Spam kiri oli saadetud kampaania.net domeeni pealt. See suunab ümber aadressile http://scandinavianmarketing.org/, mille taga on inimene nimega Urmo Valle (Mark). Tema skype nimi on/oli vallamajasant, mis ütleb kõik. Tegemist on Eestis tegutseva spam võrgustikuga Scandinavian Marketing OÜ.

v

——– Original Message ——–

Subject: {Spam?} Metsamaa, põllumaa ja raieõiguse ost
Date: Mon, 13 Jan 2014 21:27 +0000
From: RKV Investments OÜ <metsakinnistud@gmail.com>
Reply-To: metsakinnistud@gmail.com
To:
Tere,

Ostame metsa- ja
põllumaad üle Eesti, kaasaarvatud Hiiumaal ja Saaremaal.

Ostame ka raieõigust, kaasomandit ja mõttelist
osa kinnistust. Vajadusel teostame ka 
lahkumõõtmistööd.

Ostame ka hüpoteekidega koormatuid kinnistuid.

Ostu eest tasume notari deposiitkontot kasutades või
vastavalt kliendi soovile poolte 
kokkuleppel.

Metsamaa hinnad kuni 11000 eur/ha

Põllumaa hinnad kuni 3000
eur/ha

Pakkumise palume saata vajutades
a href="http://reklaaminternetis.net/kampaania/link.phpH" target="_blank">www.metsakinnistud.ee/hinnaparing.php ja täita

lahtrid või kirjutades meilie
metsakinnistud@gmail.com.

Pakkumisele lisada Teie
kontakttelefon ja pakutava kinnistu katastritunnus

Parimate soovidega,

info:
www.metsakinnistud.ee
email: metsakinnistud@gmail.com

Telefon: 56 149 959

Kui Te ei soovi rohkem infot,siis saatke e-kiri aadressil:
metsakinnistud@gmail.com

img src=”http://reklaaminternetis.net/kampaania/open.php?Mimage=.jpg” alt=”olen spam” width=”10″ height=”1″>

v

Spam kirja domeen metsakinnistud.ee kuulub järgnevale firmale

Abola OÜ metsakinnistud.ee
Abola OÜ on metsakinnistud.ee domeeni omanik, mille kaudu toimub spami saatjaga suhtlemine ja müük.
OÜ ABOLA (registrikood 11046376) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on OÜ ABOLA
6. kanne: Aadress on Uus-Veeriku tee 26/28-10, Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62220
Kapital
5. kanne: Osakapital on 2 556 eurot
Esindusõigus
3. kanne: Juhatuse liige on Peep Ulst, isikukood 3780128, elukoht Tartu linn, Tartu maakond
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
6. kanne: Põhikiri on kinnitatud 20.02.2013
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 06.09.2004 (esmakanne)
3. kanne: Kinnitatud 07.03.2006 (muutmiskanne)
5. kanne: Kinnitatud 30.04.2012 (muutmiskanne)
6. kanne: Kinnitatud 21.02.2013 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

v

Kirja saatjaks märgitud firma on Äriregistrist kustatud 12.12.2013

RKV Investments OÜ kustutatud Äriregistrist
RKV Investments OÜ on kustutatud 12.12.2013 ega saa olla edaspidi tehingutes partneriks.

v

17.10.2013 Äriregistri teated .a href=”https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=18475446″ target=”_blank”>Prindi
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava Harju Maakohtu registriosakonna 23.08.2013. a. määruse Ä 10137406 / 4 väljavõte:
Harju Maakohtu registriosakonna 23.08.2013. a. määrusega nr Ä 10137406 / 4 otsustati kustutada OÜ RKV Investments (registrikood 11231688) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud.Vastavalt riigilõivuseaduse § 57 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Kui nimetatud määruskaebus esitatakse elektrooniliselt veebilehe kaudu (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) , tasutakse riigilõivu 25 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a 221023778606, AS SEB Pank a/a 10220034796011, Danske pank A/S Eesti filiaalis a/a 333416110002, Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaalis a/a 17001577198. Maksekorraldusel tuleb märkida viitenumber 2900076420.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.

v

09.05.2011 Pankrotimenetluse teated .a href=”https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=1752845″ target=”_blank”>Prindi
Võru Hoiu-Laenuühistu (pankrotis, registrikood 11440877) võlausaldajate üldkoosolek toimub 16.05.2011. a algusega kl 13.00 OÜ Õigusbüroo Faktootum ruumides aadressil Õpetaja 9a, Tartu (hoone 2. korrusel).
Koosoleku päevakorras:
1) ülevaade Võru Hoiu-Laenuühistu pankrotimenetluse seisust;
2) Võru Hoiu-Laenuühistu juhatuse liikmete vastu kriminaalasja algatamise otsustamine;
3) RKV Investments OÜ likvideerija määramise ja likvideerija tasu maksmise otsustamine.
Lisainformatsioon tel 505 3344, 742 0583.

v

11.10.2010 Sundlõpetamisteated .a href=”https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=1273288″ target=”_blank”>Prindi
Harju Maakohtu registriosakond teavitab Äriseadustiku § 60 lõike 2 alusel, et alljärgnevad ettevõtjad ei ole registripidajale seaduses sätestatud ega registripidaja poolt määratud tähtaja jooksul esitanud majandusaasta aruannet ega mõjuvat põhjust, mis takistab majandusaasta aruande esitamist. Käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul võivad äriühingu võlausaldajad teatada registripidajale oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda äriühingu likvideerimismenetluse läbiviimist. Kui äriühing 6 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise

683. OÜ RKV Investments, reg.-kood 11231688, Roo 49-1 Tallinn 10320, juhatuse liige Kenert Tamm (3900904)

v Firmal on maksuvõlg

MAKSUVÕLGADE TÕEND

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlgu seisuga 14.01.2014 järgmiselt:

Nõude liik Maksuvõlg (EUR) Sh tasumisgraafikus (EUR) Sh vaidlustatud (EUR)
Käibemaks 2 855,31 0,00 0,00
Maamaks 130,01 0,00 0,00
KOKKU: 2 985,32 0,00 0,00

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel OÜ RKV Investments (11231688) seisuga 14.01.2014 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 3 101,25 eurot.

Maksukohustuslasel on maksuvõlg alates 20.11.2006.

Maksuvõlgade väljatoomisel on arvesse võetud maksukohustuslaste registris kuni 14.01.2014 10:17:45 kajastatud andmed.

OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlg
OÜ RKV Investments (11231688) maksude ja maksete võlg

v

OÜ RKV Investments (11231688) ja metsakinnistud.ee esileht
OÜ RKV Investments (11231688) ja metsakinnistud.ee esileht

v

Kokkuvõttes on see kiri liigitatud rubriiki pankrotis saatjad, sest firma RKV Investments OÜ on ligi 1 kuu varem äriregistrist kustutatud ja probleemseks muutus juba 2010. aastal sundlõpetamise teate saamisega. Praegu on domeen ümber registreeritud teisele firmale Abola OÜ ehk võib eeldada pettust, sest nimed ja firmad on erinevad nii reklaamis kui lehel metsakinnistud.ee avaldatuga. Seda levitas samuti Urmo Valle, kes on samuti probleemsed firmad maha jätnud, sest spam ei ole lihtsalt tulus.

Lisatud juuli 2014

Varifirmad Abola OÜ ja Kritec OÜ

abola.ee leht ei ole valminud
abola.ee leht ei ole valminud

9. juulil algas kirjade laviin Peep Ulst ja selle järel ka Kristian Kurjärv postkastidest. Neid häirisid eelnevalt toodud faktid registritest ja väitsid, et Abola OÜ ei olnud domeeni metsakinnistud.ee tegelik kasutaja. Kui tsiteerida Peep Ulst´i, siis “Meilt telliti kunagi metsakinnistud.ee koduleht ning kuna meie pakkusime kompaktset teenust jäi domeen metsakinnistud.ee meie nimele.” Kui külastada abola.ee domeeni, mille pealt kirjutati, siis sealt küll välja ei paista, et nad pakuksid kompaktset teenust.

Kui see peaks tõsi olema, et olid varifirmaks domeeni registreerimisel, siis on nad rikkunud Eesti Interneti SA lepingu  punkt 4.1.4 “Registreerija on kohustatud esitama taotluses õigeid andmeid, sealhulgas tagama, et taotluses nimetatud Halduskontakt ja Tehniline kontakt on nõus täitma vastavaid ülesandeid.” Isegi kui see toimus enne praegu kehtivate domeeni registreerimise reeglite kehtestamist 2010. aasta juulis, sest nüüd saab iga firma piiramatulte registreerida aadresse.

Domeeni tankistiks olles pidid Peep Ulst ja Abola OÜ ka teadma, et nemad vastutavad. EIS lepingus punkt 4.1.8 “Registreerija vastutab ühtviisi tema enese nimele registreeritud Domeeninime ja kõigi selle Domeeninime Alamdomeene kasutavate kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud juhul kui vastutus kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest on Eestis kehtiva õigusakti kohaselt välistatud.”

Kodulehe sisu ei ole muutunud, siin on 14. juuli seisuga endiselt RKV Investments (registrist kustutatud)

metsakinnistud.ee avaleht 14.07.2014 seisuga
metsakinnistud.ee avaleht 14.07.2014 seisuga

14. juuli seisuga on domeen ümber vormistatud Kritec OÜ nimele, mille omanik on varem kontaktisikuks olnud Kristian Kurgjärv

metsakinnistud.ee on ümber vormistatud Kritec OÜ nimele
metsakinnistud.ee on ümber vormistatud Kritec OÜ nimele

v

Kritec OÜ (registrikood 12301310) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on Kritec OÜ
1. kanne: Aadress on Kaunase pst.82- 37, Tartu linn, Tartu maakond, 50708
Kapital
1. kanne: Osakapital on 2 500 eurot
1. kanne: Asutatud sissemakset tegemata
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Kristian Kurgjärv, isikukood 3801008
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
1. kanne: Põhikiri on kinnitatud 12.06.2012
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 13.06.2012 (esmakanne)
Väljatrüki lõpp

v

Peep ähvardas ka õiguskaitseorganite poole pöörduda aga olen seisukohal, et faktid registrist ei saa olla kuidagi õigusvastased. Nagu eelnevalt viidatud, siis domeeni tankist vastutab ja selleks oli Abola OÜ, kelle nimele oli aadress registreeritud. Asjaolu, et pärast vinguma hakkamist on see liikunud Kristiani nimele, ei ole seotud spam kirjaga aga selgitab olukorda praegusele täiendusele. Teavitasin ka registripidajat, et registreerijatega on selline olukord, mida võib kirjeldada varifirmade kasutamisena.
Suurim mõistatus on aga see, et kui Abola OÜ ei olnud tegelik kasu saaja, siis miks ta ei kustutanud ära domeeni, mille väidetav tellija ja kirjade järgne omanik oli registrist kustutatud. Siin pidi olema mingi huvi, sest tehtud (võimalikku) ettemaksu ei tule keegi tagasi küsima.

Peep Ulst paljastati valetamiselt (15.07.2014)

Teavitasin omapoolse sammuna Eesti Interneti SA-d(EIS) võimalikust tankistist domeeni registreerimisel. 10. juulil oli Peep Ulst kirjutanud: “Meilt telliti kunagi metsakinnistud.ee koduleht ning kuna meie pakkusime kompaktset teenust jäi domeen metsakinnistud.ee meie nimele.” Taoline varifirmaks olemine on lepinguga vastuolus, isegi kui selle toimumise ajal veel sellist sõnastust ei olnud ja alles 2010 aasta reformiga jõustus muudatus. Punkt 4.1.4 “Registreerija on kohustatud esitama taotluses õigeid andmeid, sealhulgas tagama, et taotluses nimetatud Halduskontakt ja Tehniline kontakt on nõus täitma vastavaid ülesandeid.” Ma olin ekslikult eeldanud, et Abola OÜ oli omanik juba enne EIS-i ja EENet aegadel ehk enne juuli 2010.

15. juulil sain vastuse, mis paljastas Peep Ulst´i valetamise.

Kontrollisime üle jaanuaris esitatud omanikuvahetuse taotluse. See oli mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud. Domeeni kunagine omanik RKV Investments loovutas domeeni Abola OÜ-le enne äriregistrist kustumist.

Tegin viimase lause rasvaseks, sest on kõige konkreetsem tõestus, et probleemse firma domeen kanditi ümber vahetult enne registrist kustutamist. Eelteade selleks oli saadud juba vähemalt 180 päeva ennem. Taoline skeemitamine ehk kantimine on kõike muud kui aus ettevõtlus. Võib vist teema lõpetada tõdemusega, et varifirma Abola OÜ loovutas domeeni metsakinnistud.ee edasi Kritec OÜ-le. See on sama kui pettuse või kuriteoga saadud vara müüakse edasi. Interneti maailmas näib kehtivat olukord, et selliseid tehinguid ei saa tagasi pöörata ja Kristian Kurgjärv (Kritec OÜ) võib väita, et omandas 14. juuli paiku domeeni heauskselt. Seda isegi vaatamata sellele, et ta oli eelnevalt selle tehniline kontaktisik.

metsakinnistud on uuendamisel
metsakinnistud.ee domeen on Kritec OÜ omandusse minemise järel sisu kaotanud ja koosneb vaid sellisest teatest, et “Lehekülg on uuendamisel”

v

Lisatud 21. juulil 2014

Tegin kulutuse RKV Investments OÜ registrikaardi nägemiseks ja jagan seda nüüd ka lugejatele.

Äriregistri andmete väljatrükk seisuga 21.07.2014 kell 10:38
OÜ RKV Investments (registrikood 11231688, kustutatud) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 2:
Ärinimi, aadress ja tegevusala
1. kanne: Ärinimi on OÜ RKV Investments (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Aadress on Roo 49-1, Tallinna linn, Harju maakond, 10320 (kehtetu alates kandest nr 3)
1. kanne: Tegevusala on ehitus-ja remonditööd (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on investeerimine (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on jae-ja hulgikaubandus, mittelitsentseeritav eksport-import (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on kinnisvaratehingud, kinnisvara arendamine, haldamine ja hooldamine (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on konsultatsioonid ja koolitustegevus (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on metallist, plastmassist ja puidust toodete valmistamine (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on metsa majandamine ja töötlemine (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on põllumajanduslik tootmine (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on reklaami-,trüki-ja disainiteenused (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on tegevusluba mittenõudvad transporditeenused (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on toitlustamine (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on vara ja tööjõu rentimine (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on ventilatsioonisüsteemide müük ja paigaldus (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on tööstuskaupade jae-ja hulgimüük (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on sõidukite ost-müük,vahendus (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on ehitusmaterjalide ost-müük,import-eksport (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Tegevusala on laenude andmine (mittelitsentseeritavas ulatuses) (kehtetu alates kandest nr 4)
Kapital
1. kanne: Osakapital on 40 000 Eesti krooni (kehtetu alates kandest nr 4)
2. kanne: Osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (kehtetu alates kandest nr 4)
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Kenert Tamm, isikukood 3900904 (kehtetu alates kandest nr 4)
Õiguslik seisund
4. kanne: Äriregistrist kustutatud Äriseadustiku § 60 lg 3 alusel.
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Põhikiri on kinnitatud 20.11.2009 (kehtetu alates kandest nr 4)
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12 (kehtetu alates kandest nr 4)
Märkused
1. kanne: Senine registrikaart asub Tartu Maakohtu registriosakonnas. (kehtetu alates kandest nr 4)
2. kanne: Kanne on tehtud automatiseeritud korras Eesti väärtpaberite keskregistrist saadud andmete põhjal äriseadustiku § 511.3 alusel. (kehtetu alates kandest nr 2)
3. kanne: Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel. (kehtetu alates kandest nr 3)
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 01.12.2009 (uue asukoha järgses registriosakonnas registrikaardi avamise kanne)
2. kanne: Kinnitatud 26.01.2010 (märkus). Kanne on tehtud ÄS § 511³ lg 1 alusel.
3. kanne: Kinnitatud 21.10.2010 (muutmiskanne). Kanne on tehtud ÄS § 61 alusel.
4. kanne: Kinnitatud 12.12.2013 (kustutamiskanne dokumentide hoidjata). Kanne on tehtud ÄS § 60 lg 3 alusel.
OÜ RKV Investments (registrikood 11231688, kustutatud) kohta on Harju Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1 (kaart on suletud):
Ärinimi, aadress ja tegevusala
1. kanne: Ärinimi on OÜ RKV Investments (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Aadress on Leevikese 4, Tartu linn, Tartu maakond, 50413 (kehtetu alates kandest nr 2)
2. kanne: Aadress on Leevikese 6, Tartu linn, Tartu maakond, 50413 (kehtetu alates kandest nr 3)
3. kanne: Aadress on Sakala 12-4, Viiratsi alevik, Viiratsi vald, Viljandi maakond, 70101 (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on ehitus-ja remonditööd (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on investeerimine (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on jae-ja hulgikaubandus, mittelitsentseeritav eksport-import (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on kinnisvaratehingud, kinnisvara arendamine, haldamine ja hooldamine (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on konsultatsioonid ja koolitustegevus (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on metallist, plastmassist ja puidust toodete valmistamine (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on metsa majandamine ja töötlemine (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on põllumajanduslik tootmine (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on reklaami-,trüki-ja disainiteenused (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on tegevusluba mittenõudvad transporditeenused (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on toitlustamine (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on vara ja tööjõu rentimine (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Tegevusala on ventilatsioonisüsteemide müük ja paigaldus (kehtetu alates kandest nr 5)
2. kanne: Tegevusala on tööstuskaupade jae-ja hulgimüük (kehtetu alates kandest nr 5)
2. kanne: Tegevusala on sõidukite ost-müük,vahendus (kehtetu alates kandest nr 5)
2. kanne: Tegevusala on ehitusmaterjalide ost-müük,import-eksport (kehtetu alates kandest nr 5)
2. kanne: Tegevusala on laenude andmine (mittelitsentseeritavas ulatuses) (kehtetu alates kandest nr 5)
Kapital
1. kanne: Osakapital on 40 000 Eesti krooni (kehtetu alates kandest nr 5)
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Kristjan Konsen, isikukood 3820717, elukoht Tartu linn, Tartu maakond (kehtetu alates kandest nr 3)
1. kanne: Juhatuse liige on Rene Väärt, isikukood 3830422, elukoht Tartu linn, Tartu maakond (kehtetu alates kandest nr 2)
3. kanne: Juhatuse liige on Oskar Ojap, isikukood 3860627 (kehtetu alates kandest nr 5)
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Põhikiri on kinnitatud 16.03.2006 (kehtetu alates kandest nr 2)
2. kanne: Põhikiri on kinnitatud 14.11.2006 (kehtetu alates kandest nr 3)
3. kanne: Põhikiri on kinnitatud 07.08.2009 (kehtetu alates kandest nr 5)
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12 (kehtetu alates kandest nr 5)
Märkused
4. kanne: 24.11.2009.a. esitatud avalduse alusel on dokumendid kande tegemiseks edastatud Harju Maakohtu registriosakonnale (kehtetu alates kandest nr 4)
5. kanne: Senine registrikaart on suletud automatiseeritud korras seoses registriandmete ülekandmisega Harju Maakohtu registriosakonna tööpiirkonda vastavalt äriseadustiku § 511.2 lõikele 1. (kehtetu alates kandest nr 5)
Kannete loetelu
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 04.04.2006 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 17.11.2006 (muutmiskanne)
3. kanne: Kinnitatud 13.08.2009 (muutmiskanne)
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
4. kanne: Kinnitatud 12.12.2013 (kustutamiskanne dokumentide hoidjata). Kanne on tehtud ÄS § 60 lg 3 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
5. kanne: Kinnitatud 02.12.2009 (senises registriosakonnas registrikaardi sulgemise märkus). Kanne on tehtud ÄS § 511² lg 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

Selle põhjal saab öelda, et Kenert Tamm skeemitas samuti domeeni edasi andes ja oli firma juht kui RKV Investments saatis 2013. aastal spam kirju ja oli lõpuks tuhandeid eurosid riigile võlgu.

Enne teda olid Kristjan Konsen, Rene Väärt ja Oskar Ojap hakanud varjama firma käivet ja majandustegevust. Oma eksistentsi jooksul esitasid nad registrile vaid 2 aruannet ehk 2006. ja 2007. aasta oma. Puuduvad andmed 5 aasta ja 11 kuu kohta.

RKV Investments OÜ varjas majandustegevust
RKV Investments OÜ varjas majandustegevust aruannete esitamata jätmisega 5 aasta kohta (2008.-2012. ja 11 kuud 2013. aastast)

v