Suhtlemine konfliktolukordades. Motivatsioon ja rahulolu

Received: from wpmann by delta.alfanet.ee with local (Exim 4.69)
(envelope-from
——– Original Message ——–

Subject: Suhtlemine konfliktolukordades. Motivatsioon ja rahulolu
Date: Thu, 13 Jan 2011 11:03 +0200
From: Preismann Koolitus <koolitus@preismann.ee>
To:

Tere

Anname teada, et 15. veebruaril ning 22. märtsil 2011 toimuvad järgnevad koolitused:

SUHTLEMINE KONFLIKTSETES OLUKORDADES. “RASKE” KLIENT” (15.02.11)
Koolituspäeva põhiteemad: konfliktide olemus ning erinevad lahendamisstiilid; hea suhtleja omadused ja oskused ning nende arendamine; kuidas kaitsta end negatiivsete emotsioonide eest töökohal; kuidas tulla toime nö raske kliendiga.

TÖÖMOTIVATSIOON JA RAHULOLU. KUTSUMUS JA PÜHENDUMUS – EELDUS ÕNNELE (22.03.11)
Põhiteemad: kuidas kujundada ettevõtte/asutuse sisekliimat; millised on pingete psüühilised ja füüsilised tunnused ning kuidas on töökohal võimalik pingeid leevendada; kuidas motiveerida tööl ennast ja kolleege ning rakendada oma andeid, võimeid ning aega parimal viisil.

Täpsema ülevaate koolituspäevade sisust ja ajakavast leiate lisatud failist.

Osavõtuks palume eelnevalt registreerida: tel 6 460 002, meili teel või .a href=”http://www.preismann.ee/”>www.preismann.ee .

Lugupidamisega
Preismann Koolitus

Teade on saadetud Teile heas usus lootusega, et pakutavast infost võiks Teile kasu olla. Kui Te ei soovi meilt e-maili teel infot saada, klikkige allpool olevat linki või andke meile teada koolitus@preismann.ee .