Eesti ametlik spam: Statistikaamet

Received: from gate.fin.ee ([195.80.104.33])
by

——– Original Message ——–

Subject: ilmub analüütiline kogumik “Infoühiskond”
Date: Fri, 3 Dec 2010 15:11:52 +0200
From: Statistika <statistika@stat.ee>
To:

Hea statistikatarbija

Hea statistikahuviline!

Infoühiskonna all mõistetakse elukorraldust, kus enamik inimkonna loodud väärtusi on kätketud teabesse ja enamikku ühiskonnas talletatud teavet hoitakse, teisendatakse ja edastatakse universaalsel digitaalsel kujul. Üldist andmeedastusvõrku kasutades on juurdepääs teabele kõigil ühiskonnaliikmetel.

(V. Praust 1998)

Detsembri lõpus ilmub analüütiline kogumik  „Infoühiskond. Information Society“.

Kogumik pakub ülevaadet infoühiskonna olukorrast ja arengust Eestis võrdluses teiste riikidega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rakendustest era- ja avalikus sektoris.

Artiklites kajastatakse:

  • infoühiskonna poliitika ja arengukavade kujundamist Eestis;
  • Eesti IKT tänast võimekust ja rolli ühiskonnas ning millistes valdkondades on IKT-l enim kasutuspotentsiaali;
  • infotehnoloogia kasutamist ettevõtetes ja internetiühenduse levikut;
  • Eesti ID-kaardi rakendusi täna ja tulevikus;
  • Eesti e-teenuseid: ­e-maksuamet / e-toll, e-äriregister, eSTAT;
  • IKT kaupade osatähtsust Eesti väliskaubanduses, IKT kaubavahetust välisriikidega, samuti IKT kaupade eksporti mujal maailmas.

Eesti infoühiskonna arengut aitab iseloomustada võrdlus teiste riikidega.

Väljaanne on kakskeelne (eesti ja inglise), formaat A4, 100 lk.

Trükise hind on 190.00 kr (12.14 EUR)

Kogumikku saab tellida trükisena, vastates sellele kirjale aadressil .a href=”mailto:statistika@stat.ee”>statistika@stat.ee, Statistikaameti veebilehel aadressil .a href=”http://www.stat.ee/valjaanded”>http://www.stat.ee/valjaanded või infotelefonil 625 9300. Väljaanne tehakse Statistikaameti veebilehel ka elektrooniliselt kättesaadavaks.

Palume edastada see kiri võimalikele huvilistele oma ettevõttes/asutuses.

Parimate soovidega

Statistika levi osakond

Statistikaamet

Telli veebist .a href=”http://www.stat.ee/valjaanded”>www.stat.ee, e-postiga .a href=”mailto:statistika@stat.ee”>statistika@stat.ee või telefonil 625 9300
.a href=”http://statistikaamet.wordpress.com/”> .a href=”http://et-ee.facebook.com/Statistikaamet”> .a href=”http://twitter.com/REL2011″> .a href=”http://www.stat.ee/?op=send_link”>
.a href=”http://statistikaamet.wordpress.com/”>Statistikablogi .a href=”http://et-ee.facebook.com/Statistikaamet”>Statistikaamet
Facebookis
.a href=”http://twitter.com/REL2011″>REL 2011 Twitteris .a href=”http://www.stat.ee/?op=send_link”>Saada sõbrale
Loodame, et soovite ka edaspidi Statistikaametilt teavituskirju saada. Teavitusest loobumiseks klikkige